Mobilní aplikace SSAB EcoUpgraded

Koncept SSAB EcoUpgraded přispívá ke snižování emisí CO2 , a to jak při výrobě oceli, tak i po celou dobu životnosti konečného produktu.

App store Google play

Během přechodu ze standardní oceli na vysokopevnostní ocel SSAB můžete snížit hmotnost konečného výrobku při zachování stejné pevnosti a zvýšení životnosti a produktivity. Z hlediska životního cyklu je to přínosné, protože většina dopadů na životní prostředí pochází z fáze použití konečného produktu.

Do aplikace SSAB EcoUpgraded zadáte typ zařízení a provozní parametry. Aplikace zobrazí vizuální zprávu o vašich odhadovaných úsporách.

  • Úspora paliva po celou dobu životnosti zařízení
  • Snížení emisí CO2 po celou dobu životnosti zařízení
  • Doba návratnosti díky snížení CO2

Výsledky můžete uložit a sdílet ve formátu PDF.