Povětrnostně odolná ocel SSAB pro odvětví průmyslového zpracování

Ideální ocel pro výměníky tepla a komíny

Povětrnostně odolná ocel SSAB se často používá v petrochemickém průmyslu pro výrobu průmyslových výměníků tepla a komínů. Tato ocel je odolnější vůči podmínkám, jež bývají pro ocel škodlivé, například v prostředí s vysokou teplotou a výskytem vyššího obsahu síry. Je tedy ideální korozivzdornou ocelí a díky své dlouhodobé životnosti i materiálem vhodným pro vysokoteplotní aplikace.

Povětrnostně odolná ocel SSAB pro odvětví průmyslového zpracování
Povětrnostně odolná ocel SSAB v prostředí s vysokým podílem síry

Ocel odolná vůči síře v prostředí bohatém na síru

Povětrnostně odolná ocel SSAB prodlouží životnost řady aplikací, které jsou nepřetržitě vystavovány vysokým teplotám a prostředí s výrazným výskytem síry. Příklady vhodných aplikací jsou jednotky výměníků tepla, předehřívače vzduchu a kotle s rekuperačními výměníky.

Povětrnostně odolná ocel SSAB vzdoruje spalinovým plynům při teplotách mezi 100–160 °C lépe, než normálních uhlíková ocel, pokud je její povrch občas zvlhne. Při teplotě kolem 110 °C podává povětrnostně odolná ocel SSAB dokonce lepší výkon, než ocel nerezová.

Povětrnostně odolná ocel SSAB ve výměnících tepla

Korozivzdorná ocel dobře snáší vysoké teploty

Na rozdíl od běžné uhlíkové oceli je povětrnostně odolná ocel SSAB ideální do horkého prostředí a díky svým vlastnostem i materiálem odolným vůči vysokým teplotám. Propastný rozdíl ve výkonu se projeví při vystavení oceli vysokým teplotám (400–600 °C), kdy uhlíkové oceli začínají podléhat opalu. Výrazně nižší stupeň opalu povětrnostně odolné oceli SSAB při vysokých teplotách výrazně prodlužuje její životnost.


Snižte náklady na zavedení do výroby a údržbu

Klíčovým důvodem k využívání povětrnostně odolné oceli SSAB ve zpracovatelském průmyslu jsou nízké náklady na zavedení do výroby a údržbu. Povětrnostně odolná ocel odpovídá v aspektu zavedení do výroby nerezové oceli a v porovnání s běžnou ocelí přináší delší životnost a nižší náklady na údržbu. Venkovní konstrukce, například pláště komínů, nemusí být při použití povětrnostně odolné oceli SSAB ošetřeny nátěrem. Povětrnostně odolná ocel SSAB se tak řadí mezi nákladově efektivní průmyslové oceli.

Správná rozhodnutí vyžadují správné výpočty

Rozhodnete-li se použít povětrnostně odolnou ocel bez nátěru, ušetříte emise oxidu uhličitého. Aplikujete-li nátěr, omezení emisí CO2 trvá, neboť materiál nemusíte přetírat tak často, jako běžnou uhlíkovou ocel.

Jaký stupeň oxidace povětrnostně odolná ocel zvládne? Každá ocel po určité době oxiduje, avšak některá více než jiná. Při volbě tloušťky oceli je třeba zohlednit stupeň koroze.

Stáhněte si naše doporučení pro zpracovatelský průmysl

Chcete koupit ocel nyní?

Související obsah