Duroxite® 100

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

Na této stránce

Obecný popis produktu

Materiál Duroxite® 100 se vyrábí navařováním abrazivzdorných materiálů s vysokým obsahem chromu na nízkouhlíkový ocelový plech tradičním elektrickým obloukem. Tvrdonávarové plechy jsou vhodné pro aplikace vystavené intenzivnímu abrazivnímu opotřebení a mírným až středně silným nárazům. Vícevrstvé návarové vrstvy rovněž zachovávají plnou odolnost vůči opotřebení do teploty až 350 °C a typickou tvrdost povrchu 55 HRC i při vyšších teplotách do 540 °C. Materiál Duroxite® 100 je k dispozici v jedné či více návarových vrstvách do tloušťky návaru 20 mm.

Hlavní výhody

 • Záruka konzistentní odolnosti vůči opotřebení od povrchu až do 75% hloubky návaru
 • Optimální složení karbidů zajišťuje dobrou kombinaci odolnosti vůči opotřebení a homogenní vazby
 • Dobrá tvařitelnost díky rovnoměrně rozloženému vzorci trhlin na povrchu návaru

Typické aplikace

Materiál Duroxite® 100 se hojně využívá v těžebním průmyslu, energetice, cementárenství, bagrování, při výrobě oceli, zpracování odpadů, ve sklářství a papírenství. Některé z konkrétních aplikací:

Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
Vybrat sloupce k zobrazení
  Těžba Skluzy/násypky, obložení koreb nákladních vozidel, radlice buldozerů, nakládací lžíce, vlečné korečky, rypadla
  Cementárenství Vodicí lopatky separačních strojů, výtlačné hubice zásobníků slínku, žlaby pro dopravu slinuté rudy, výstupy mlýnů slínku, jímací zásobníky
  Dobývání Bagrovací potrubí a čerpadla, sací potrubí, výtlaky čerpadel
  Ocel Lopatky/skříně ventilátorů, koksovací vibrační síta
  Energetika Žlaby pro manipulaci s uhlím, obložení podavačů uhlí, síta drtičů, hubice třídičů, obložení čepů, silážní zásobníky
  Porovnat parametry

  Zvolte jeden parametr k porovnání

  Porovnání

   Těžba
   Skluzy/násypky, obložení koreb nákladních vozidel, radlice buldozerů, nakládací lžíce, vlečné korečky, rypadla
   Cementárenství
   Vodicí lopatky separačních strojů, výtlačné hubice zásobníků slínku, žlaby pro dopravu slinuté rudy, výstupy mlýnů slínku, jímací zásobníky
   Dobývání
   Bagrovací potrubí a čerpadla, sací potrubí, výtlaky čerpadel
   Ocel
   Lopatky/skříně ventilátorů, koksovací vibrační síta
   Energetika
   Žlaby pro manipulaci s uhlím, obložení podavačů uhlí, síta drtičů, hubice třídičů, obložení čepů, silážní zásobníky

   Další informace o aplikacích naleznete v brožuře k výrobku Duroxite®.

   Standardní rozměry

   Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
   Vybrat sloupce k zobrazení
    Standardní tloušťky návaru
    Jednovrstvý
    Vícevrstvý
    Metrická jednotka Metrická jednotka
    3 mm on 6 mm 6 mm on 6 mm
    5 mm on 8 mm 6 mm on 10 mm
    10 mm on 10 mm
    12 mm on 12 mm
    20 mm on 10 mm
    Porovnat parametry

    Zvolte jeden parametr k porovnání

    Porovnání

     Standardní tloušťky návaru

     Jednovrstvý

     Metrická jednotka
     3 mm on 6 mm
     Standardní tloušťky návaru

     Vícevrstvý

     Metrická jednotka
     6 mm on 6 mm
     Standardní tloušťky návaru

     Jednovrstvý

     Metrická jednotka
     5 mm on 8 mm
     Standardní tloušťky návaru

     Vícevrstvý

     Metrická jednotka
     6 mm on 10 mm
     Standardní tloušťky návaru

     Jednovrstvý

     Metrická jednotka
     Standardní tloušťky návaru

     Vícevrstvý

     Metrická jednotka
     10 mm on 10 mm
     Standardní tloušťky návaru

     Jednovrstvý

     Metrická jednotka
     Standardní tloušťky návaru

     Vícevrstvý

     Metrická jednotka
     12 mm on 12 mm
     Standardní tloušťky návaru

     Jednovrstvý

     Metrická jednotka
     Standardní tloušťky návaru

     Vícevrstvý

     Metrická jednotka
     20 mm on 10 mm

     Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

     Standardní velikosti desek

     Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
     Vybrat sloupce k zobrazení
      Metrická jednotka Imperiální jednotky
      1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
      1.4 m x 3.0 m 4.6' x 10'
      1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
      1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
      2.4 m x 3.0 m 8' x 10'
      Porovnat parametry

      Zvolte jeden parametr k porovnání

      Porovnání

       Metrická jednotka
       1.2 m x 2.4 m
       Imperiální jednotky
       4' x 8'
       Metrická jednotka
       1.4 m x 3.0 m
       Imperiální jednotky
       4.6' x 10'
       Metrická jednotka
       1.5 m x 3.0 m
       Imperiální jednotky
       5' x 10'
       Metrická jednotka
       1.8 m x 3.0 m
       Imperiální jednotky
       6' x 10'
       Metrická jednotka
       2.4 m x 3.0 m
       Imperiální jednotky
       8' x 10'

       Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

       Mechanické vlastnosti

       Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
       Vybrat sloupce k zobrazení
        Vlastnosti opotřebení
        ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)
        Počet vrstev návaru Typická tvrdost povrchu1)

        (HRC)
        Typická tvrdost povrchu1)

        (HV)
        Povrch
        (g max)
        75 % hloubky návaru 3)
        (g max)
        Jednovrstvý 55 - 57 590 - 630 0.25 0.25
        Dvojvrstvý 59 - 62 675 - 750 0.18 0.18
        Trojvrstvý a vícevrstvý 60 - 64 700 - 810 0.18 0.18
        Porovnat parametry

        Zvolte jeden parametr k porovnání

        Porovnání

         1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

         2) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti otěrem je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

         3) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti,zkouška opotřebení se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75 % hloubky návaru.

         Mikrostruktura

         Mikrostrukturu materiálu Duroxite® 100 tvoří vysoký podíl velmi tvrdých primárních karbidů bohatých na chrom M7C3 s typickou tvrdostí 1 700 HK4), které jsou rovnoměrně rozptýleny v houževnaté eutektické austenitické matrici. Objemový podíl primárních karbidů zůstává zachován v rozmezí 30 až 50 % k zajištění dobré kombinace odolnosti vůči opotřebení a homogenní vazby.


         4)Tvrdost podle Knoopa (HK) je metodou měření mikrotvrdosti, která se používá především u velmi křehkých materiálů.

         Tolerance

         Tloušťka

         Tolerance celkové tloušťky a tloušťky návarové vrstvy lze zaručit do ±10 % stanovené tloušťky.

         Rovinnost

         Tolerance rovinnosti plechu může být zaručena v rozmezí ±3 mm od délky materiálu 1.5 m pro rozměry plechu menší či rovny 1.5 m × 3.0 m. U plechů překračujících šířku 1.5 m při délce 3.0 m platí následující záruky rovinnosti.

         Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
         Vybrat sloupce k zobrazení
          Standardní tloušťky návaru
          Tolerance rovinnosti u plechů délky nad 1.5 m,
          Metrická jednotka
          Metrická jednotka 1.8 m x 3.0 m 2.4 m x 3.0 m
          5 mm on 8 mm 25 mm 41 mm
          6 mm on 6 mm 25 mm 38 mm
          10 mm on 10 mm 12 mm 25 mm
          12 mm on 12 mm 6 mm 16 mm
          Porovnat parametry

          Zvolte jeden parametr k porovnání

          Porovnání

           S žádostí o informace k nestandardním velikostem a zárukám rovinnosti se obraťte na místního obchodního zástupce nebo na centrum Hardox Wearparts.

           Dodací podmínky

           Materiál Duroxite® 100 se obvykle dodává ve stavu po navaření, avšak na požádání jej lze dodat po přebroušení.

           Zpracování a ostatní doporučení

           Svařování, dělení, tváření a obrábění
           Doporučení naleznete v brožuře k výrobkům Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory.

           Při ohýbání, svařování, dělení, broušení a jiné práci na výrobcích je nutné podniknout vhodná opatření zaměřená na ochranu zdraví a bezpečnost při práci.

           Bezpečnostní opatření

           Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.