Produktová řada ocelí Strenx® 700

Strenx® 700 je skupina konstrukčních ocelí s minimální hodnotou meze kluzu mezi 650 a 700M MPa, v závislosti na tloušťce.

Objednat zkušební materiál

VHODNÉ ZPŮSOBY VYUŽITÍ
Široká škála nosných konstrukcí

TYP PRODUKTU
Plechy, svitky a řezané svitky

ROZSAH TLOUŠTĚK
0,7–160 mm

Široký sortiment vysokopevnostních ocelí pro náročné konstrukce

STRENX® 700 E

Obvyklé aplikace zahrnují náročné nosné konstrukce.

Rázová houževnatost: 69 J při –40 °C
Plech: 4–160 mm
Norma: EN 10025-6 S690QL Rázová zkouška při –40 °C
Forma: Plech

STRENX® 700MC D

Obvyklé aplikace zahrnují náročné nosné konstrukce.

Rázová houževnatost: 40 J při –20 °C
Za tepla válcované pásy: 2–10 mm
Norma: EN 10149-2 S700MC Rázová zkouška při –20 °C 
Forma: Plechy, svitky a řezané svitky

STRENX® 700MC E

Obvyklé aplikace zahrnují náročné nosné konstrukce v chladných podmínkách.

Rázová houževnatost: 27 J při –40 °C
Za tepla válcované pásy: 2–10 mm
Norma: EN 10149-2 S700MC Rázová zkouška při –40 °C 
Forma: Plechy, svitky a řezané svitky

STRENX® 700 F

Pro náročné nosné konstrukce v chladných a extrémních podmínkách.

Rázová houževnatost: 27 J při –60 °C
Plech: 4–130 mm
Norma: EN 10025-6 S690QL1 Rázová zkouška při –60 °C
Forma: Plech

STRENX® 700MC PLUS

Vysokopevnostní konstrukční ocel s vynikající tvárností za studena a rázovou houževnatostí pro velmi náročné aplikace.

Rázová houževnatost: 40 J při –60 °C
Za tepla válcované pásy: 3–12 mm
Norma: EN 10149-2 S700MC Rázová zkouška při –60 °C
Forma: Plech

STRENX® 700 OME

Konstrukční ocel vyvinutá k použití v náročných nosných konstrukcích v námořním a offshore průmyslu.

Rázová houževnatost: 69 J při –40 °C
Plech: 4–130 mm
Norma: EN 10025-6 S690QL Rázová zkouška při –40 °C
Forma: Plech

STRENX® P700

Obvyklými aplikacemi jsou náročné nosné konstrukce vystavené tlaku a vysokým teplotám.

Plech: 4–100 mm
Norma: EN 10 028-6 P690Q, P690QH, P690QL1 a P690QL2
Forma: Plech

STRENX® 700 CR

Obvyklé aplikace zahrnují širokou škálu komponentů a dílů, například v nosných konstrukcích.

Za studena válcované pásy: 0,7–2,1 mm
Norma: Specifikace SSAB
Forma: Plechy, svitky a řezané svitky

STRENX® 700 CR W

Strenx® 700 CR W je za studena válcovaná povětrnostně odolná ocel s minimální pevností v kluzu 700 MPa pro nejlehčí nosné konstrukce.

Za studena válcované pásy: 0,7–2,1 mm
Norma: Specifikace SSAB
Forma: Plechy, svitky a řezané svitky

 

STRENX® 700 HR W

Pro konstrukce odolné vůči povětrnostním vlivům v přepravě, při zvedání a v dalších nosných aplikacích.

Rázová houževnatost: 40 J při –20 °C
Za tepla válcované pásy: 3,0–6,1 mm
Norma: EN 10149-2 S700MC
Forma: Za tepla válcované pásy

 

Osoba kontrolující ohýbání ocelového plechu Strenx®.

Ocel Strenx® 700 nabízí výkon nad běžný rámec

Mez kluzu s hodnotou 700 MPa a vyšší se při konstruování z vysokopevnostní oceli stává novou normou. Používáte-li ocel s nižší pevností, výrobky pravděpodobně nebudou splňovat požadovaný potenciál.

Přechod na ocel s vyšší mezí kluzu zajistí výkonové rezervy vysoce výkonných konstrukcí se zvýšenou nosností. Při použití tenčího materiálu může být namáhání vyšší. Výhod je hned několik:

• V závislosti na výchozích kritériích mohou konstruktéři snížit hmotnost ocelových konstrukcí až o 40 % – při současném zvýšení únavové životnosti.

• Při svařování se výrazně redukuje doba a spotřeba svařovacího materiálu.

Obvyklé výhody modernizace

Ocel Strenx® 700MC se běžně využívá v odlehčených řešeních podvozků návěsů. Modernizace podvozku návěsu z oceli jakosti 350 MPa materiálem Strenx® 700MC obvykle zajistí snížení hmotnosti konstrukčních částí podvozku zhruba o 30 %. V závislosti na konstrukci podvozku může být potenciál snížení hmotnosti i vyšší – až 50%. Materiál Strenx® 700MC splňuje nebo překračuje požadavky normy EN 10149-2 pro oceli S700MC.
Schematické znázornění ocelových nosníků různých velikostí.
  Původní konstrukce a) Odlehčená konstrukce b) Odlehčená konstrukce c)
Jakost oceli S355 Strenx® 700MC Strenx® 700MC 
Hmotnost, m [kg/m] 42 27 30
Únosnost v ohybu, M [kNm] 286 306 369
Moment setrvačnosti, I [m4] 140E-06 93E-06 140E-06
Průřezový modul, W [m3]
72E-05 46E-05 58E-05
Redukce hmotnosti, WR [%] - 36 30
Tahač s jeřáby z oceli Strenx® nakládá dřevo v zimním lese.

REFERENCE

Inovativní jeřábová konstrukce pro mimořádnou odolnost

Konstrukce jeřábu často zahrnuje kompromis mezi hmotností a životností. Ocel Strenx® 700MC Plus umožnila společnosti Kesla navrhnout lehčí jeřáb bez omezení odolnosti. Materiál má vysokou houževnatost při teplotách až –60 °C (–76 °F), takže jeřáby pracují spolehlivě a bezpečně i v nejnáročnějším podmínkách za polárním kruhem.

Vyrobeno pro předvídatelný výkon dílenského zpracování

Osoba v dílně svařuje vysokopevnostní ocel Strenx®.

Svařování

Ocel Strenx® 700 lze svařovat libovolnou konvenční metodou. Svařování metodou MAG je v současnosti nejběžnější metodou, neboť se velmi snadno automatizuje a zvyšuje produktivitu.

CNC stroj s několika vrtáky k obrábění oceli Strenx.

Obrábění

Ocel Strenx® 700 lze obvykle obrábět bez speciálního vybavení. K vrtání, zahlubování, řezání závitů, soustružení a frézování se doporučuje stabilní stroj vybavený vysokorychlostními ocelovými a karbidovými nástroji.

Strojní ohýbání oceli Strenx.

Ohýbání

Volné ohýbání a zakružování ocelových plechů a pásů Strenx® lze provádět pomocí standardních ohýbacích strojů. Jednotné vlastnosti, přesné tolerance tloušťky a vysoká kvalita povrchu znamenají předvídatelný proces ohýbání.

 
Laserová řezací hlava dělí plech z oceli Strenx.

Tepelné dělení

Volné ohýbání a zakružování ocelových plechů a pásů Strenx® lze provádět pomocí standardních ohýbacích strojů. Jednotné vlastnosti, přesné tolerance tloušťky a vysoká kvalita povrchu znamenají předvídatelný proces ohýbání.

 
Manipulace s konstrukční ocelí Strenx před umístěním do řezacího stroje.

Mechanické dělení

K mechanickému dělení oceli Strenx® 700 nejlépe poslouží tabulové nůžky. Pečlivě vyhodnoťte nastavení obráběcích strojů. Nejdůležitějšími faktory jsou geometrie a tvrdost břitů. Před stříháním je třeba nechat plech zahřát na teplotu kolem +20 °C.

Rovné pravítko položené na oceli Strenx k prezentaci rovinnosti.

Zaručené hodnoty oceli Strenx®

Záruky Strenx® zahrnují přísné tolerance tloušťky, rovinnosti a ohybových vlastností. Minimální tolerance tloušťky umožňují přesnější odhad hmotnosti. Můžete tak snížit bezpečnostní rezervy. Přesná tloušťka v rámci jednoho plechu a u jednotlivých kusů zajišťuje bezpečný a předvídatelný výkon při dílenském zpracování.

Produkty a tloušťky oceli Strenx 700

 
Standardní produkty z oceli Strenx® 700
Rozsah tlouštěk [mm] Odpovídající norma Rozměry Typické produkty vyrobené z oceli
Strenx®
Plech Za tepla válcované pásy Za studena válcované pásy
Strenx® 700 E 4–160 ---
---  EN 10025-6 S690QL Rázová zkouška při –40 °C Plechy Komplexní nosné konstrukce
Strenx® 700 F 4–130 ---  ---  EN 10025-6 S690QL1 Rázová zkouška při –60 °C Plechy Náročné nosné konstrukce v chladných
a extrémních podmínkách
Strenx® 700 OME 4–130 --- ---  EN 10025-6 S690QL Rázová zkouška při –40 °C
Plechy Náročné nosné konstrukce v
námořním a offshore průmyslu
Strenx® 700MC D --- 2–10 ---  EN 10149-2 S700MC Rázová zkouška při –20 °C Plechy, svitky a řezané svitky Široká nabídka konstrukcí
Strenx® 700MC E --- 2–10 ---  EN 10149-2 S700MC Rázová zkouška při –40 °C
Plechy, svitky a řezané svitky Široká nabídka konstrukcí
Strenx® 700MC Plus --- 3–12 ---  EN 10149-2 S700MC Rázová zkouška při –60 °C
Plechy Konstrukce vyžadující výjimečnou tvařitelnost
a rázovou houževnatost
Strenx® 700 CR --- --- 0,7–2,1  Specifikace SSAB Plechy, svitky a řezané svitky Široká nabídka konstrukcí
Strenx® P700 4–100 --- ---  EN 10028-6 P690Q, P690QH, P690QL1, P690QL2 Plechy  Ocel pro výrobu tlakových nádob pro namáhané
nosné konstrukce vystavené tlaku
a vysokým teplotám
Strenx® 700 CR W --- --- 0,7–2,1
 Specifikace SSAB Plechy, svitky a řezané svitky Nejlehčí nosné konstrukce.
Strenx® 700 HR W --- 3,0–6,1 ---  EN 10149-2 S700MC, rázová zkouška při –20 °C Plechy, svitky a řezané svitky Konstrukce odolné vůči povětrnostním vlivům v přepravě,
při zvedání a v dalších nosných aplikacích.