Zaručené globální dodávky optimalizovaných ocelí SSAB Laser®

K zajištění pohotové dostupnosti oceli SSAB Laser® zaručí naši specializovaní partneři s certifikací SSAB Laser® dosažitelnost a rychlé dodávky ze svých skladů v mnoha evropských zemích. Nenajdete-li certifikovaného partnera SSAB Laser® splňujícího vaše požadavky, kontaktujte místního zástupce společnosti SSAB.

Diskusní skupina SSAB Laser® pro certifikované partnery

Diskusní skupina SSAB Laser® je platformou k usnadnění obousměrné komunikace mezi samotnými certifikovanými partnery SSAB a mezi certifikovaným partnerem SSAB a společností SSAB. Jestliže jste již zaregistrováni, přihlaste se níže. Pokud ještě zaregistrováni nejste, obraťte se na místní oddělení prodeje či marketingu.