Duroxite® 500

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

Na této stránce

Obecný popis produktu

Duroxite® 500 je ocelová návarová slitina na bázi železa, vrstvená na podkladový plech z nízkouhlíkové oceli. Materiál je navržen pro dobrou kombinaci odolnosti vůči kluznému opotřebení v aplikacích s vysokými nároky na odolnost vůči nárazům v suchých i mokrých (kaly) abrazivních podmínkách. Podává dobrý výkon i při teplotách okolního prostředí do 600 °C. Výrobek je k dispozici v jednovrstvém a dvouvrstvém provedení.

Duroxite® 500 tvoří antiabrazivní materiály speciálního složení využívající jednotné chemické složení sklotvorné taveniny umožňující dosáhnout vysokého podchlazení. Návarová vrstva obsahuje jedinečný vysoký objem jemnozrnné fáze komplexních borokarbidů s vysokým podílem chromu a niobu se sníženou velikostí zrn až 500 nm. Borokarbidy jsou zcela zality v tvárné matrici, což brání předčasné delaminaci, nukleaci prasklin a můstkování. Výsledkem je výrobek s výrazně vylepšenou životností zachovávající vysokou houževnatost při kluzném opotřebení v aplikacích vystavených intenzivním nárazům. Duroxite® 500 nabízí lepší kombinaci odolnosti vůči nárazům a opotřebení než tradiční návar z karbidu chromu.

Hlavní výhody

 • Materiál Duroxite® 500 byl vytvořen zejména s ohledem na odolnost vůči opotřebení otěrem a silnými nárazy.
 • Návarová vrstva Duroxite® 500 obsahuje jemnozrnné komplexní borokarbidy, jež jsou 200krát jemnější než primární karbidy v tradičních návarech z karbidu chromu (Duroxite® 100).
 • Odolnost materiálu Duroxite® 500 vůči opotřebení se velmi podobá vlastnostem materiálu Duroxite® 100 – s úbytkem hmotnosti u metody ASTM G65 A, max. 0.18 g. Duroxite® 500 také zachovává konzistentní odolnost vůči opotřebení od povrchu až do 75 % hloubky návarové vrstvy.
 • Odolnost materiálu Duroxite® 500 vůči nárazům je v laboratorním testu šestkrát vyšší než odolnost materiálu Duroxite® 100.
 • Vykazuje jednotnou tvrdost 67 až 70 HRC v celé tloušťce u jednovrstvých a vícevrstvých návarů. Zachovává vysokou tvrdost přibližně 60 HRC i po vystavení vysokým teplotám do 600 °C.

Typické aplikace

Materiál Duroxite® 500 je vhodný k použití v těžebním průmyslu, ve výrobě elektřiny, v cementárenství, ve zpracování ropných písků, výrobě oceli, zpracování odpadů, celulózy a v papírenství obecně. Některé z konkrétních aplikací:

Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
Vybrat sloupce k zobrazení
  Těžba Zařízení pro zemní práce, drticí zařízení, těžební zařízení, nakládací lžíce, obložení skipových nádob, kalová čerpadla, dopravníkové řetězy, plechy uhelných žlabů, nože lžic, návarové pásy
  Cementárenství Šneky, shrnovací nože, kola mlýnů, kola mísičů, cihlářské formy, dusadla, zemědělská technika, dlátové kypřiče
  Ropné písky Kotelní zásobníky, podávací žlaby, kalová potrubí, kalová čerpadla
  Dobývání Kalová potrubí
  Energetika Obkládací plechy lžic, obložení zařízení k manipulaci s popelem
  Zemědělství Nože na třtinu a drtiče
  Porovnat parametry

  Zvolte jeden parametr k porovnání

  Porovnání

   Těžba
   Zařízení pro zemní práce, drticí zařízení, těžební zařízení, nakládací lžíce, obložení skipových nádob, kalová čerpadla, dopravníkové řetězy, plechy uhelných žlabů, nože lžic, návarové pásy
   Cementárenství
   Šneky, shrnovací nože, kola mlýnů, kola mísičů, cihlářské formy, dusadla, zemědělská technika, dlátové kypřiče
   Ropné písky
   Kotelní zásobníky, podávací žlaby, kalová potrubí, kalová čerpadla
   Dobývání
   Kalová potrubí
   Energetika
   Obkládací plechy lžic, obložení zařízení k manipulaci s popelem
   Zemědělství
   Nože na třtinu a drtiče

   Další informace o aplikacích naleznete v brožuře k výrobku Duroxite®.

   Standardní rozměry

   Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
   Vybrat sloupce k zobrazení
    Standardní tloušťky návaru
    Jednovrstvý
    Vícevrstvý
    Metrická jednotka Metrická jednotka
    3 mm on 6 mm 6 mm on 6 mm
    6 mm on 8 mm
    6 mm on 10 mm
    6 mm on 12 mm
    Porovnat parametry

    Zvolte jeden parametr k porovnání

    Porovnání

     Standardní tloušťky návaru

     Jednovrstvý

     Metrická jednotka
     3 mm on 6 mm
     Standardní tloušťky návaru

     Vícevrstvý

     Metrická jednotka
     6 mm on 6 mm
     Standardní tloušťky návaru

     Jednovrstvý

     Metrická jednotka
     Standardní tloušťky návaru

     Vícevrstvý

     Metrická jednotka
     6 mm on 8 mm
     Standardní tloušťky návaru

     Jednovrstvý

     Metrická jednotka
     Standardní tloušťky návaru

     Vícevrstvý

     Metrická jednotka
     6 mm on 10 mm
     Standardní tloušťky návaru

     Jednovrstvý

     Metrická jednotka
     Standardní tloušťky návaru

     Vícevrstvý

     Metrická jednotka
     6 mm on 12 mm

     Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

     Standardní velikosti desek

     Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
     Vybrat sloupce k zobrazení
      Metrická jednotka Imperiální jednotky
      1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
      1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
      1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
      Porovnat parametry

      Zvolte jeden parametr k porovnání

      Porovnání

       Metrická jednotka
       1.2 m x 2.4 m
       Imperiální jednotky
       4' x 8'
       Metrická jednotka
       1.5 m x 3.0 m
       Imperiální jednotky
       5' x 10'
       Metrická jednotka
       1.8 m x 3.0 m
       Imperiální jednotky
       6' x 10'

       Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

       Mechanické vlastnosti

       Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
       Vybrat sloupce k zobrazení
        Vlastnosti opotřebení
        ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)
        Počet vrstev návaru Typická tvrdost povrchu1)

        (HRC)
        Typická tvrdost povrchu1)

        (HV)
        Povrch
        (g max)
        75 % hloubky návaru 3)
        (g max)
        Jednovrstvý 67 - 70 925 - 1075 0.25 0.25
        Dvojvrstvý 67 - 70 925 - 1075 0.18 0.18
        Porovnat parametry

        Zvolte jeden parametr k porovnání

        Porovnání

         1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

         2) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti otěrem je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

         3) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti,zkouška opotřebení se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75 % hloubky návaru.

         Mikrostruktura

         Návarový materiál Duroxite® 500 obsahuje jemnozrnnou fázi komplexních borokarbidů s velikostí zrn až 500 nm v houževnaté matrici. Typický objemový podíl borokarbidů je zachován v rozmezí 60 až 70 %, čímž vzniká jednotná tvrdá matrice. Analýza SEM (Scanning Electron Microscopy) / EDS (Energy Dispersive Spectrometry) provedená u návarové vrstvy Duroxite® 500 potvrzuje, že rafinované borokarbidy jsou borokarbidy bohaté na niob a chrom v matrici železa. Jemnozrnné borokarbidy jsou přibližně 200krát menší než tradiční karbidy chromu.

         Tolerance

         Tloušťka

         Tolerance celkové tloušťky a tloušťky návarové vrstvy lze zaručit do ±10 % stanovené tloušťky.

         Rovinnost

         Tolerance rovinnosti plechu může být zaručena v rozmezí ±3 mm od délky materiálu 1.5 m pro rozměry plechu menší či rovny 1.5 m × 3.0 m. U plechů překračujících šířku 1.5 m při délce 3.0 m platí následující záruky rovinnosti.

         Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
         Vybrat sloupce k zobrazení
          Standardní tloušťky návaru
          Tolerance rovinnosti u plechů délky nad 1.5 m,
          Metrická jednotka
          Metrická jednotka 1.5 m x 3.0 m
          8 mm on 5 mm 12 mm
          6 mm on 6 mm 12 mm
          10 mm on 10 mm 6 mm
          Porovnat parametry

          Zvolte jeden parametr k porovnání

          Porovnání

           Standardní tloušťky návaru

           Metrická jednotka
           8 mm on 5 mm
           Tolerance rovinnosti u plechů délky nad 1.5 m,
           Metrická jednotka

           1.5 m x 3.0 m
           12 mm
           Standardní tloušťky návaru

           Metrická jednotka
           6 mm on 6 mm
           Tolerance rovinnosti u plechů délky nad 1.5 m,
           Metrická jednotka

           1.5 m x 3.0 m
           12 mm
           Standardní tloušťky návaru

           Metrická jednotka
           10 mm on 10 mm
           Tolerance rovinnosti u plechů délky nad 1.5 m,
           Metrická jednotka

           1.5 m x 3.0 m
           6 mm

           S žádostí o informace k nestandardním velikostem a zárukám rovinnosti se obraťte na místního obchodního zástupce nebo na centrum Hardox Wearparts.

           Dodací podmínky

           Materiál Duroxite® 500 se obvykle dodává ve stavu po navaření.

           Zpracování a ostatní doporučení

           Svařování, dělení, tváření a obrábění

           Doporučení naleznete v brožuře k výrobkům Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory, kde získáte více informací.

           Bezpečnostní opatření

           Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.