WeldCalc – třetí generace

Díky programu WeldCalc 3.0 od společnosti SSAB jsou poznatky získané v oblasti svařování během dlouhých desetiletí k dispozici v interaktivní webové aplikaci, která pomáhá výrobcům optimalizovat a dokumentovat proces svařování.

Otevřít aplikaci WearCalc

Nová, v pořadí 3. generace přináší další možnosti a funkce při zachování dřívějších výhod předchozí generace. Během vývoje softwaru jsme se zaměřili především na jeho všestrannost tak, aby vyhovoval a podporoval širokou škálu svařovacích postupů. Klíčovými body celého programu je dosažení: 

  • Výpočty a optimalizace, které vycházejí ze skutečných podmínek a požadavků uživatele. Všechny části aplikace WeldCalc obsahují intuitivní uživatelské rozhraní, což usnadňuje výpočet a aplikování výsledků.
  • Snadný přístup k doporučením a hodnocením během svařovacího postupu stanoveného společností SSAB pro maximální využití potenciálu programu WeldCalc. 
  • Během jakékoliv svařovací situace lze definovat všechny svařovací parametry. K dispozici je úplná dokumentace a kompletní svařovací postup ke stažení. Uživatel tak může vytvořit vlastní knihovnu všech aktuálních svařovacích výkonů ve výrobě. 

Program WeldCalc 3.0 je předem nastavená především pro svařování ocelí Strenx a Hardox. Zároveň však lze přidat i další druhy oceli, například Toolox a Armox. 
Software lze stáhnout pomocí odkazu vpravo.

 

Jak WeldCalc funguje

Program WeldCalc 3.0 zahrnuje pět různých částí. Dvě z nich, Calc a WPR, jsou vhodné k použití pro všechny typy svařování. 

Další tři funkce, pWPS, WPQR a WPS, jsou určeny pro konstrukce, u nichž je požadována kvalifikace postupů svařování. Tento proces lze použít v případě přísnějších požadavků na určité mechanické vlastnosti svařovaných konstrukcí, jako je dosažení specifikované minimální pevnosti nebo minimální houževnatost ve spoji. Obvykle jsou požadované vlastnosti svařované konstrukce definovány podle norem. Většina kvalifikací postupu svařování vysokopevnostních ocelí je prováděna v souladu s evropskou normou (EN). Program WeldCalc zohledňuje všechny příslušné standardní požadavky podle norem EN. Kvalifikace svařování s ohledem na kvalifikace postupu svařování jsou běžnější pro konstrukce z oceli Strenx. Tento typ kvalifikace však lze bez problémů provést u všech typů oceli Hardox. 

Při práci s programem WeldCalc vyberte ty její části, které jsou relevantní pro danou svařovací situaci. Jejich individuální cíle jsou:   

  • Calc: Vytváří vlastní svařovací laboratoř pro konkrétní svařovací situaci. Zde si uživatel může vyzkoušet a volně experimentovat s různými typy svařovacích postupů.
  • WPR (záznam postupu svařování):  Optimalizujte svařovací výkon na základě požadavků stanovených uživatelem. Tyto podmínky jsou dokumentovány a svářeč je musí dodržovat.
  • pWPS (předběžný postup svařování): Zahrnuje první část kvalifikace postupu svařování. Zde je definována konfigurace spoje a svařovacího výkonu, který má být kvalifikován. Na základě těchto informací svářeč svaří zkušební kus, který bude později vyhodnocen.
  • WPQR (záznam kvalifikace postupu svařování): Proveďte druhou část kvalifikace svařování. Tento dokument je záznamem všech přesných svařovacích parametrů relevantních během předběžného postupu svařování (pWPS). Poté se provede mechanické a nedestruktivní testování svaru a výsledky se zaznamenají. Pokud jsou splněny všechny požadavky, WPQR je schválen.
  • WPS (specifikace postupu svařování): definuje a provádí třetí a poslední část postupu kvalifikace. Tento krok následuje po schválení WPQR. V tomto dokumentu jsou uvedeny schválené podmínky pro svařování ve výrobě určené pro svářeče. Tyto podmínky vycházejí z nastavení parametrů schválených WPQR. 

Uživatel uvádí podmínky a požadavky na svařovanou konstrukci ve všech pěti částech programu WeldCalc. Na základě zadané svařovací situace pak program WeldCalc vypočítá vnější toleranční pásmo. Toto pásmo zobrazuje přípustný interval vstupního tepla a teploty předehřevu/mezicyklu. Ve všech částech s výjimkou WPQR může uživatel uvést požadované intervaly základních svařovacích parametrů. Z dalších informací vypočítá program WeldCalc vnitřní toleranční pásmo pro požadovaný svařovací postup. Pro optimalizované podmínky musí být celé vnitřní toleranční pásmo umístěno uvnitř vnějšího tolerančního pásma. 

 

Další vlastnosti a výhody programu WeldCalc 3.0

  • Program využívá užší komunikaci o zásadních záležitostech svařovací technologie mezi techniky, svářeči a inženýry na pracovišti uživatele.
  • Přístup z webu a vždy aktuální.

Pokud máte zájem pracovat pomocí telefonu, vyzkoušejte mobilní aplikaci WeldCalc!

weldcalc

WeldCalc

Pro přístup k aplikaci WeldCalc 3.0.0 se musíte přihlásit svými kontaktními údaji v níže uvedeném formuláři.

Chci být kontaktován oddělením prodeje