Přínosy pro životní prostředí – nyní i do budoucna

Přechod na vysokopevnostní konstrukční ocel Strenx® přináší výhody pro životní prostředí již od prvního dne. Z pevnější oceli vyrobíte lehčí konstrukce s nižší spotřebou paliva a omezením emisí CO2.

Podpora vašeho úsilí při ochraně životního prostředí od samého počátku

Hledáte způsoby zmírnění dopadu vašich zařízení na životní prostředí? Ocel Strenx® vám pomůže uspět. Současný proces výroby oceli SSAB Strenx® je již nyní nejefektivnějším řešením snížení emisí CO2 na světě. Použití této oceli k výrobě pevnějších a lehčích zařízení přináší v porovnání s běžnou ocelí více ekologických výhod.

Dalším krokem vpřed je bezfosilní konstrukční ocel Strenx®

Do roku 2026 bude ocel Strenx® k dispozici také v bezfosilním provedení. Při spuštění technologie HYBRIT SSAB se k odstraňování kyslíku z železné rudy využije namísto uhlí vodík. Jedná se o významný krok v ocelářském průmyslu. Ocel Strenx® se stane převratným fenoménem pro výrobce aplikací v oblasti vysokopevnostních konstrukčních ocelí s následnou eliminací emisí oxidu uhličitého. Bezfosilní oceli Strenx® přirozeně zajistí stejně vysoký výkon jako současné oceli Strenx®.

Snížení emisí CO2 díky lehčí oceli využívané v době životnosti produktů

K představení možností úspor modernizací s ocelí Strenx® provádíme v rámci našeho programu EcoUpgraded výpočty na skutečných zařízeních. Příklad pro ilustraci: Podélné nosníky podvozku klanicového návěsu byly modernizovány. Ocel s mezí kluzu 310 MPa byla nahrazena materiálem Strenx® 700MC s mezí kluzu 700 MPa. Modernizované díly jsou o 350 kg lehčí. Jiné konstrukční změny přispěly k úspoře hmotnosti o dalších 150 kg, čímž se celková nosnost návěsu zvýšila o 500 kg.

Úspory v číslech

Snížení emisí CO2 o 25 tun a omezení spotřeby paliva o 8 100 litrů po dobu životnosti aplikace. Emise CO2 vzniklé výrobou použité oceli se po 7 měsících kompenzují a úspory pokračují.

Pozitivní vliv na životní prostředí v souvislosti s konstrukční ocelí Strenx®

Vysokopevnostní konstrukční ocel Strenx® lze v porovnání s běžnými materiály použít v tenčích rozměrech, a přesto jsou výrobky pevnější. Tato skutečnost má pozitivní dopad na životní prostředí: Aplikace spotřebují méně oceli, šetří zdroje, výrobek je lehčí a přinese úspory paliva při každé jízdě.

Modernizované výrobky jsou o 350 kg lehčí

Úspora paliva: 8 100 l během životnosti výrobků

Úspora CO2: 25 tun během životnosti výrobků

Environmentální přínos
ještě vzroste při
použití bezfosilních variant
vysokopevnostní oceli Strenx®.

Certifikovaný výkon s programem My Inner Strenx®

Členové značkového programu My Inner Strenx® vědí, jak vysokopevnostní ocel Strenx® optimálně využívat. Konstrukce a výroba jsou důkladně vyhodnocovány společností SSAB, aby byla dodávaná zařízení pevná a lehká pro dosažení maximální udržitelnosti.

Časté dotazy: 20 odpovědí na nejdůležitější otázky

Bezfosilní palivo je na cestě! V roce 2026 chce společnost SSAB uvést na trh průkopnickou prémiovou bezfosilní ocel, jež bude v průmyslu revoluční změnou zavádějící proces výroby bez emisí CO2 z fosilních zdrojů.

Výhra v oblasti udržitelnosti a hnací síla zisku v odvětví těžké dopravy

Globalizace a volný obchod rychle změnily způsob našeho života, práce i podnikání. Dodavatelské řetězce a přepravní sítě protínající celý svět umožnily výrazné zlepšení životní úrovně.

Budování udržitelné budoucnosti s bezfosilní ocelí

Celosvětová výzva k zastavení a obrácení současného trendu změn klimatu je velmi naléhavá. Ocelářský průmysl má potenciál sehrát významnou roli ve snižování emisí oxidu uhličitého ve fázi výroby i v aspektu podpory aktuální míry recyklace.