WearCalc – maximalizujte odolnost zařízení proti opotřebení a spočítejte úspory

Aplikace WearCalc™ 3.1.0 snadno provede náročná rozhodování o výběru správného materiálu.

Otevřít aplikaci WearCalc

Spočítá opotřebení, zvýšení užitečného zatížení a prodloužení životnosti – snadno a rychle

Pravděpodobně jste slyšeli přísloví „pokud to nemůžete změřit, nemůžete to ani zlepšit.“ Program WearCalc, jenž je dostupný pro mobilní telefony i stolní počítače, vám pomůže provést výpočty a zjistit výhody modernizace přechodem na otěruvzdorný plech Hardox®.

Nejlepší ochrana proti opotřebení vašeho zařízení

Nejlepší ochrana proti opotřebení vašeho zařízení začíná správným otěruvzdorným plechem. Vaše stroje jsou každý den vystaveny náročným podmínkám, takže pravděpodobně přemýšlíte, jak hodně toho vydrží, zda jste zvolili správné materiály a ocel odpovídající kvality a uvažujete, zda se vám vyplatí zakoupit určitý materiál.

Program WearCalc nabízíme bezplatně zákazníkům, kteří zakoupili otěruvzdorné plechy SSAB. Rychle a snadno vypočítá relativní životnost všech otěruvzdorných plechů Hardox z různých tříd oceli tak, abyste si mohli vybrat nejlepší plech pro daný účel.

Můžete získat aplikaci WearCalc jako aplikaci nebo jako stolní verzi se všemi funkcemi, které vám nabízí plný potenciál pro výpočet životnosti zařízení, jako jsou korby sklápěček nebo damprů, a také třecího, nárazového a erozivního opotřebení.

Plná verze pro stolní počítače

  • Funguje přímo ve webovém prohlížeči
  • Zahrnuje výpočet třecího, nárazového a erozivního opotřebení
  • Rozšířené funkce pro sklápěcí nákladní vozidla a pevné sklápěče
  • Výsledky prezentované v přehledné tabulce
  • Algoritmus bere v úvahu velikost, tvar, dopadový úhel a rychlost pohybu materiálu
  • Generátor zpráv vytvoří zprávu se vstupními parametry a výsledky
  • Soubor se zprávou lze uložit, sdílet s kolegy, poslat e-mailem nebo upravit v aplikaci Microsoft Word
  • Dostupnost v 11 jazycích

Předpověď opotřebení pro optimální odolnost proti opotřebení

WearCalc je výkonný nástroj pro předvídání opotřebení, který spočítá rázové, třecí a erozivní opotřebení a umožní optimalizovat výběr otěruvzdorné oceli pro optimální odolnost proti opotřebení.

Rázové opotřebení

Rázové opotřebení je běžné u stavebních, těžebních, zemních a drticích zařízení, kde opakovaně dochází k nakládání a vykládání velkého objemu horniny. Dopad opakovaného působení těchto hornin způsobuje vážné problémy s opotřebením, což omezuje životnost zařízení.

Model rázového opotřebení zohledňuje úhel rázu, rozměry abrazivního materiálu a také minerální složení horniny.

Třecí opotřebení

Třecí opotřebení nastává, pokud abrazivní materiál klouže po ocelovém povrchu, například při vykládání důlních vozíků nebo sklápěčů.

Model třecího opotřebení vychází z mezního zakřivení, které představuje typ poškození – plastické nebo řezné. Vztah mezi pevností oceli a tvrdostí abrazivního materiálu určuje mechanismus poškození, a tedy relativní životnost.

Opotřebení způsobené erozí

Opotřebení způsobené erozí (nebo též eroze) nastává v případě, kdy částice při relativně vysoké rychlosti narážejí na povrch materiálu.

K erozivnímu opotřebení může dojít v cyklonech, ventilátorech, uvnitř ostrých ohybů v potrubí a trubkách, pískovacím a tryskacím zařízení a podobných aplikacích, kde dochází k značnému relativnímu pohybu mezi kovem a částicemi.

Úhel rázu a rychlost částice jsou jedněmi z parametrů, které ovlivňují relativní životnost oceli v podmínkách erozivního opotřebení.

Korby sklápěčů a damprů

Byl vytvořen model pro provedení odhadu životnosti sklápěčů přepravujících různé abrazivní materiály. Tento model se opírá o měření v odvětví provedená u řady sklápěčů pracujících v různých oblastech a s různými typy hornin. Byly též provedeny simulace toku materiálu pro zjištění rozdělení opotřebení v sklápěčích a vlivu konstrukce na opotřebení. Vytvořením algoritmu z těchto parametrů je možné navrhnout sklápěč optimalizovaný pro konkrétní případ.

Těžební aplikace

WearCalc je unikátním nástrojem pro mapování opotřebení v různých místech korby. Nabízí takto možnost optimalizovat vyložení koreb z hlediska otěruvzdornosti i hmotnosti. Můžete kombinovat různé tvrdosti a tloušťky oceli odolných proti opotřebení a okamžitě zjistit tento vliv na životnost korby. To zvyšuje produktivitu těžby a pomáhá kontrolovat náklady. Tento model se opírá o reálné testy a o pokročilé simulace toku za účelem předpovídání životnosti koreb.

WearCalc calculator app or desktop version for calculating equipment wear and service life.

WearCalc

Pro přístup k aplikaci WearCalc 3.2.5, se musíte přihlásit svými kontaktními údaji v níže uvedeném formuláři.

Chci být kontaktován oddělením prodeje