Produktová stránka věnovaná korozivzdorné oceli Hardox HiAce. Sklápěčka na pozadí ohnivě rudé oblohy vysypává kyselý žíravý odpad.
Produktová stránka věnovaná korozivzdorné oceli Hardox HiAce. Sklápěčka na pozadí ohnivě rudé oblohy vysypává kyselý žíravý odpad.

Hardox® HiAce

Seznamte se s novým esem v oblasti korozivzdorné a otěruvzdorné oceli pro kyselé a vlhké prostředí. Ocel Hardox® HiAce je nejnovější verzí nabídky otěruvzdorných plechů Hardox®. Opravdové eso v boji proti abrazivnímu opotřebení a korozi. Nabízí stejné vynikající mechanické vlastnosti jako ocel Hardox® 450, s tvrdostí podle Brinella 425-475 HBW a výhodou 2,7krát delší životnosti v případě korozního prostředí.

Získejte technické poradenství

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

Na této stránce

Statečný bojovník proti opotřebení v kyselém korozivním prostředí

Ocel Hardox® HiAce je skutečným bojovníkem proti opotřebení, zejména v kyselém a korozivním prostředí, jež hrozí poškozením vašeho zařízení. Tento ocelový plech odolný proti korozi pomáhá vyrovnat se s výzvami korozního opotřebení, které se vyskytuje v oblasti nakládání s komunálními a průmyslovými odpady, v podnicích na získávání energie a biomasy z odpadu a v těžebním nebo zpracovatelském průmyslu.

Hardox® HiAce nabízí potřebnou tvrdost k zajištění dlouhodobé životnosti v kombinaci s houževnatostí potřebnou k zajištění vlastností konstrukční oceli. Díky své vysoké rázové houževnatosti s minimální hodnotou 27 J při –20 °C (rázová zkouška podle Charpyho) funguje i při teplotách pod bodem mrazu.

Složený obrázek průmyslových zařízení využívajících ocel Hardox® HiAce – dřevo, papír a celulóza, recyklace, těžba, dobývání, sběr odpadu.

Chraňte svou ziskovost s ocelí Hardox® HiAce

Korozivní opotřebení může být pro zařízení pracující v kyselém prostředí a prostředí s nízkým pH skutečnou výzvou. V dlouhodobém horizontu si vynucuje častější údržbu, vyšší náklady na opravy a kratší životnost zařízení s celkově nižší produktivitou a ziskovostí.

Pokud je ocel v kontejnerech, korbách či sklápěčových nástavbách a dalších zařízeních vystavena působení kyselin, vlhkosti, síry, chloridů, dřevěné štěpky, domovního odpadu a dalších agresivních látek, může mít mnohem kratší než očekávanou životnost. Ocel Hardox® HiAce takovým výzvám dokáže čelit svým speciálním složením.

Nakladač se chystá vysypat náklad korozivního odpadu z lopaty.
Žlutý kontejner z vysokopevnostního otěruvzdorného plechu Hardox® s logem Hardox® In My Body.

V horku a vlhku přichází odpadovým kontejnerům na pomoc ocel Hardox® HiAce

Odpadové kontejnery společnosti Wong Fong Engineering v Singapuru snáze odolávají korozi a opotřebení v podmínkách zvýšené kyselosti díky oceli Hardox® HiAce.

Pohled do skluzu se stěnami z korozivzdorné oceli Hardox® HiAce v recyklačním podniku.

Hardox® HiAce nabídne třikrát delší životnost v zařízeních k recyklaci neželezných kovů

Hardox® HiAce nám umožnil nahradit nerezovou ocel a snížit nároky na údržbu o 70 %“, konstatuje vedoucí pracoviště Kent Brännlund švédské společnosti Stena Recycling.

Podlaha nakládací rampy v závodě na zpracování biomasy vyrobená z korozivzdorné oceli Hardox® HiAce.

Hardox® HiAce odolává biomase s 60% vlhkostí

„Od chvíle, kdy jsme před dvěma lety přešli na podlahu a dopravník z oceli Hardox® HiAce, jsme zatím nezaznamenali žádné opotřebení“, potvrzuje vedoucí pracoviště Rolf Ebbvick ve švédské teplárně společnosti Trosa.

Kmeny na řetězovém dopravníku papírny a celulózky vybaveném ocelovými plechy Hardox® HiAce.

Hardox® HiAce pro celulózky, papírny a dřevozpracující průmysl

Hardox® HiAce zlepšuje výkon a bezpečnost ve švédské společnosti Billerud, kde nahradil ocel S355, jež nedokázala vzdorovat v mokrém a korozivním prostředí řetězových dopravníků.

Těžební návěsy na silnici vyrobené australskou společností Bruce Rock Engineering – s přívěsovými nástavbami z oceli Hardox® HiAce pro boj s korozí.

Ocel Hardox® HiAce statečně odolává korozi v australských těžebních návěsech

Ruda obsahující sůl a tropické klima vytvářejí dokonale nepříznivé podmínky pro korozivní opotřebení. Společnost Bruce Rock Engineering vylepšila své těžební návěsy materiálem Hardox® HiAce a získala tak spokojenější zákazníky.

Popelářský vůz s ohnivě červenou karoserií a značkou oceli Hardox® HiAce.

Hardox® HiAce zpomaluje opotřebení popelářských vozů

Komunální odpad vytváří v nástavbách popelářských vozů prostředí s nízkým pH, jež urychluje opotřebení. „Naše testy prokázaly, že v těchto podmínkách je životnost oceli Hardox® HiAce v porovnání s ocelí 450 HBW až 2,7krát vyšší. Při kontrole podlahy popelářského vozu po roce a půl nám nízký stupeň opotřebení napověděl, že životnost může dosáhnout namísto běžných 7 až 20 let“, vzpomíná Jonas Allebert, specialista na technologie zajištění odolnosti vůči opotřebení ve společnosti SSAB.

Obsluha nastupuje do nákladního vozu recyklační společnosti Stena Recycling. Korba je zhotovena z korozivzdorné oceli Hardox® HiAce.

Hardox® HiAce vzdoruje i důlkové korozi

Kombinace nízkých hodnot pH, přítomnost chemikálií (např. chloridů), vysoká teplota či minimum údržby může vést k agresivnímu poškození zařízení tzv. důlkovou korozí. Důlková koroze je korozí kovového povrchu lokalizovaná na malé ploše ve formě drobných otvorů či důlků v kovovém materiálu. Nenechte se však zmást jejich velikostí: jediný důlek v důležité součásti zařízení dokáže napáchat obrovské škody. Důlková koroze sice nezpůsobuje velké ztráty materiálu na povrchu, avšak dokáže poškodit hlubokou strukturu kovu. Je také těžké ji zjistit a předvídat. Materiál Hardox® HiAce prokazatelně odolává celkové i důlkové korozi.

Obrovské drapáky v recyklačním centru a papírnách vyrobené z vysokopevnostní antikorozní oceli Hardox® HiAce.

Proč ocel Hardox® HiAce odolává korozivnímu opotřebení

V podmínkách s nízkými hodnotami pH se uplatňují jiné mechanismy opotřebení a tvrdší oceli nemusí nutně zajistit delší životnost zařízení. Korozivzdorná ocel Hardox® HiAce má v typickém prostředí abrazivního opotřebení stejné vlastnosti jako ocel 450 HBW. Při nižších hodnotách pH může nabídnout až třikrát delší životnost v porovnání s běžnou ocelí 450 HBW, která se obvykle používá v mnoha aplikacích.

Typické využití oceli Hardox® HiAce

Ocel Hardox® HiAce zajistí houževnatost potřebnou k zachování vlastností konstrukčního materiálu pro výrobu popelářských vozů, recyklačních kontejnerů, koreb sklápěčů, sklápěčových nástaveb dalších zařízení do náročných podmínek. Zachovává si dobré vlastnosti i při teplotách pod bodem mrazu až do –20 °C.

Průmyslová odvětví a aplikace, jež mohou využít produkty z oceli Hardox® HiAce:

 • Nakládání s komunálním a průmyslovým odpadem: popelářské vozy, kontejnery, plochy vystavené opotřebení a působení kyselého prostředí v zařízeních pro zpracování odpadů a recyklaci či zařízení využívaná na skládkách
 • Recyklace
 • Recyklační podniky na získávání energie a biomasy z odpadu
 • Papírny, celulózky a provozy ke zpracování dřeva
 • Zemědělské aplikace a lesnictví
 • Zpracovatelský průmysl
 • Těžební průmysl a lomy
Pohled na odpadní skluz otevírající se k obloze s logem oceli Hardox® HiAce na řetězových vodítkách.

Snadné dílenské zpracování: ohýbání, dělení a svařování

Ocel Hardox® HiAce můžete zpracovávat stejným způsobem jako jiné typy ocelí Hardox®. Ohýbatelnost je stejná jako u oceli Hardox® 450. Svařitelnost je rovněž obdobná – větší tloušťky plechů vyžadují použití nerezového svařovacího materiálu. Testy CO2 laserového pálení dokazují, že Hardox® HiAce je na řezu perfektní. Ocel Hardox® HiAce nabízí stejně jako všechny typy materiálu Hardox® záruky tloušťky, rovinnosti a ohýbatelnosti zajišťující předvídatelné chování při dílenském zpracování.

Interval rozměrů

Plech Hardox® HiAce je k dispozici vtloušťce 4.0 – 100.0 mm a 3.0 - 4.0 mm. Plech Hardox® HiAce je k dispozici v šířkách do 3350 mm a v délkách až 14630 mm. Tenký plech Hardox® HiAce je k dispozici v šířce až 1600 mm a délkách až 16000 mm. Bližší informace o rozměrech najdete v programu Rozměry.

Obrázek znázorňující rozměrový rozsah oceli Hardox.

Mechanické vlastnosti

Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
Vybrat sloupce k zobrazení
  Produkt Tloušťka
  (mmin)
  Tvrdost 1)
  (HBW)
  Obvyklá pevnost v kluzu
  (MPaksi), nezaručená hodnota
  Hardox® HiAce tenký plech 3.0 - 4.00.118 - 0.157 425 - 475 1250 - 1205181
  Hardox® HiAce tlustý plech 4.0 - 100.00.157 - 3.937 425 - 475 1250181
  Porovnat parametry

  Zvolte jeden parametr k porovnání

  Porovnání

   1) Tvrdost podle Brinella, HBW, podle EN ISO 6506-1, na opracovaném povrchu 0.5 – 3 mm pod povrchem. Minimálně jeden zkušebnívzorek na tavbu a 40 tun.
   Jmenovitá tloušťka dodávaných plechů se nebude lišit o více než +/- 15 mm od tloušťky zkušebního vzorku použitého ke zkoušce tvrdosti. . U plechu je zkouška tvrdosti podle Brinella podle EN ISO 6506-1 na každém jednotlivci / cívce tepelného zpracování. Tvrdost se měří na fréze povrch 0.3 - 2 mm pod povrchem.

   Hardox® je ocel zakalená v celém průřezu. Minimální tvrdostve středu tloušťkyje 90% zaručené minimální tvrdosti povrchu.

   Rázové vlastnosti

   Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
   Vybrat sloupce k zobrazení
    Tloušťka
    (mmin)
    Příčná zkouška, zaručená rázová energie, zkušební vzorek 10X10 mm pro Charpyho V zkoušku 1)
    3.0 - 39.90.118 - 3.937 27 J / -20 °C 2)20 ft-lbs / -4 °F 2)
    Porovnat parametry

    Zvolte jeden parametr k porovnání

    Porovnání

     Tloušťka
     (mmin)
     3.0 - 39.90.118 - 3.937
     Příčná zkouška, zaručená rázová energie, zkušební vzorek 10X10 mm pro Charpyho V zkoušku 1)
     27 J / -20 °C 2)20 ft-lbs / -4 °F 2)

     1) Nárazové zkoušky se provádějí s tloušťkou 6 mm a více pro desky a 3 mm a více pro plechy. Pro tloušťky mezi 3 a 11,9 mm se používají zkušební vzorky Charpy V menší velikosti. Zadaný režim je porovnán s původním datem testu (10 x 10 mm) a je porovnán s objemem testovacího listu. Nárazové zkoušky se provádějí pro každou skupinu tepelného zpracování / tloušťky v souladu s ISO EN 148. Průměr ze 3 zkoušek.

     2) Jednotlivá hodnota minimálně 70% uvedeného průměru.

     Chemické složení (analýza tavby)

     Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
     Vybrat sloupce k zobrazení
      Typ produktu C *)
      (max %)
      Si *)
      (max %)
      Mn*)
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Cr*)
      (max %)
      Ni*)
      (max %)
      Mo*)
      (max %)
      B*)
      (max %)
      Tenký plech 0.18 0.40 0.50 0.025 0.004 4.30 0.20 0.20 0.002
      Tlustý plech 0.26 0.70 1.60 0.025 0.010 5.10 1.50 0.60 0.005
      Porovnat parametry

      Zvolte jeden parametr k porovnání

      Porovnání

       Tato ocel je jemnozrná. *) Záměrně legující prvky.

       Uhlíkový ekvivalent CET(CEV)

       Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
       Vybrat sloupce k zobrazení
        Typ produktu Tenký plech Tlustý plech
        Tloušťka (mmin) 3.0 - 4.00.118 - 0.157 4.0 - 100.00.157 - 3.937
        Max CET(CEV) 0.41 (1.03) 0.42 (1.08)
        Obvyklá hodnota CET(CEV) 0.38 (0.99) 0.39 (1.01)
        Porovnat parametry

        Zvolte jeden parametr k porovnání

        Porovnání

         Tolerance

         Bližší informace najdete v brožuře společnosti SSAB Hardox®.

         Tloušťka

         Tolerance podle zaručených hodnot tlouštěk Hardox®. Zaručené hodnotytlustých plechů Hardox® splňují požadavky normy EN 10029 třída A, ale nabízejí mnohem užší tolerance. Tenké plechy Tolerance podle ½ EN 10051.

         Délka a šířka

         Podle programu Rozměry společnosti SSAB. U tlustých plechů tolerance odpovídají standardu přírodní hrany SSAB nebo tolerancím dle EN 10029. U tenkých plechů tolerance odpovídají normě EN 10051. Na přání jsou k dispozici užší tolerance.

         Tvar

         Tolerance se řídí normou EN 10029 v případě tlustých plechů a normou EN 10051 v případě tenkých plechů.

         Rovinnost

         Tolerance odpovídají zaručené rovinnosti plechu Hardox® třídy D v případě tlustých plechů, přičemž tyto hodnotyjsou přísnější než hodnotyv normě EN 10029. U tenkých plechů tolerance rovinnosti odpovídají zaručené rovinnosti plechů Hardox® třídy A, přičemž tolerance jsou užší než hodnotyv normě EN 10051.

         Vlastnosti povrchu

         Podle EN 10163-2 třída A, podtřída 1.

         Dodací podmínky

         Dodává se ve stavu Q (kalený materiál) nebo QT (kalený a popouštěný materiál). Ocel Hardox® HiAce je dodávána se stříhanými nebo tepelně řezanými hranami. Tenké plechy Hardox® jsou dodáványve stavu po vyválcování, standardně s přírodními hranami.

         Požadavky na dodání najdete v brožuře společnosti Hardox® Guarantees nebo na www.ssab.com.

         Zpracování a ostatní doporučení

         Svařování, ohýbání a opracovávání

         Doporučení najdete v brožurách společnosti SSAB na stránkách www.hardox.com, nebo můžete kontaktovat technickou podporu.

         Ohybatelnost tlustých plechů vychází ze zaručených parametrů pro ohýbání plechů Hardox®, třída F. Ohybatelnost tenkých plechů vychází ze zaručených parametrů pro ohýbání plechů Hardox®, třída B.

         Třecí deska Hardox® není určena pro další tepelné zpracování. Mechanické vlastnosti získává kalením a v případě potřebytaké následným popouštěním. Vlastnosti, které má tento materiál při dodání, nelze zajistit, pokud bude materiál vystaven působení teplot nad 250oC (482oF).

         Při svařování, řezání, broušení a jiné práci na výrobku je nutné podniknoutvhodná opatření zaměřená na ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Při broušení, a to především při broušení plechů natřených primerem, může vznikat prach s vysokou koncentrací částic.