Vypočítejte si ztráty působením koroze

Jaký stupeň oxidace povětrnostně odolná ocel zvládne? Každá ocel po určité době oxiduje, avšak některá více než jiná. Při volbě tloušťky oceli je třeba zohlednit stupeň koroze.

Výpočet očekávané rychlosti koroze

Jaký je očekávaný stupeň koroze?

Vyberte kategorii koroze.

Zadejte počet let k provedení výpočtu.

Výsledky

Po vyplnění údajů se zde zobrazí vypočítaná rychlost koroze.

Výpočet na základě stupně koroze přinese v průběhu let očekávaný úbytek materiálu vlivem koroze:

Rozhodnete-li se použít povětrnostně odolnou ocel bez nátěru, ušetříte emise oxidu uhličitého. Aplikujete-li nátěr, omezení emisí CO2 trvá, neboť materiál nemusíte přetírat tak často, jako běžnou uhlíkovou ocel.

Povětrnostně odolná SSAB pro konstrukce a mosty

Konstrukce a mosty

Povětrnostně odolná ocel SSAB je ideální volbou pro ocelové konstrukce s obtížnou dostupností a nákladnou údržbou.
Povětrnostně odolná ocel SSAB pro těžkou dopravu

Přeprava těžkých nákladů

Přeprava těžkých nákladů s využitím povětrnostně odolné oceli SSAB přinese pevnost, vysokou nosnost, lepší využitelnost a relativně nízkou hmotnost v porovnání s vozidly vyrobenými z konvenční oceli.
Povětrnostně odolná ocel SSAB pro odvětví průmyslového zpracování

Zpracovatelský průmysl

Povětrnostně odolné oceli SSAB odolávají vysokým teplotám a prostředí s vyšším obsahem síry, což jsou podmínky běžné v petrochemickém průmyslu.