Strenx® 700 OME

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

Na této stránce

Obecný popis produktu

Konstrukční ocel vyvinutá k použitív nosných konstrukcích v námořním a offshore průmyslu.

Parametry oceli Strenx® 700 OME překračují požadavky na S690QL v normě EN 10025-6. Ocel Strenx® 700 OME lze objednat s duální certifikací pro jakosti, kdy druhá jakost oceli je definována a schválena jednou z níže uvedených certifikačních společností. Duální certifikace je zárukou výhod vyplývajících z vynikajících mechanických vlastností, mimořádně úzkých tolerancí, tvářitelnosti a konzistence zaručených hodnot SSAB Strenx®.

Klasifikační společnost

 American Bureau of Shipping           AB EQ70  tloušťka 4,8 až 130 mm
 DNV - GL               NV E690, VL E690             tloušťka 6 to 80 mm
 Lloyds Register    LR EH 69 tloušťka 8 až 80 mm

Interval rozměrů

Strenx® 700 je k dispozici vtloušťce 4.0 - 130.0 mm, šířce do 3350 mm a délce do 14630 mm v závislosti na tloušťce. Další informace o rozměrech naleznete v programu Dimenze pro Strenx® 700 E/F na www.ssab.com.

Mechanické vlastnosti

Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
Vybrat sloupce k zobrazení
  Tloušťka
  (mmin)
  Pevnost v kluzu Rp0.2
  (min MPaksi)
  Pevnost v tahu Rm
  (MPaksi)
  Tažnost A5
  (min %)
  4.0 - 130.00.157 - 5.118 700101 780 - 930113 - 135 14
  Porovnat parametry

  Zvolte jeden parametr k porovnání

  Porovnání

   Pro vzorky zkoušené v příčném směru.

   Rázové vlastnosti

   Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
   Vybrat sloupce k zobrazení
    Jakost Příčná zkouška, zaručená rázová energie,
    zkušební vzorek 10X10 mm pro Charpyho V zkoušku
    Strenx® 700 OME 69 J / -40 °C50 ft-lbs / -40 °F
    Porovnat parametry

    Zvolte jeden parametr k porovnání

    Porovnání

     Jakost
     Strenx® 700 OME
     Příčná zkouška, zaručená rázová energie,
     zkušební vzorek 10X10 mm pro Charpyho V zkoušku
     69 J / -40 °C50 ft-lbs / -40 °F

     Není-li dohodnuto jinak, platí příčná rázová zkouška.

     Další možnosti u mechanických vlastností:

     Možnost 1 - minimální zaručená rázová energie (J) u příčné zkoušky Charpy V se zkušebními vzorky 10x10 mm 50 J/ -60oC.

     Možnost 2 -vylepšené deformačnívlastnosti kolmo k povrchu. Testovánívtahu přes tloušťku podle EN 10 164, Třída Z35, Z25 a Z15.

     Chemické složení (pánevní analýza)

     Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
     Vybrat sloupce k zobrazení
      C *)
      (max %)
      Si *)
      (max %)
      Mn*)
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Cr*)
      (max %)
      Cu*)
      (max %)
      Ni*)
      (max %)
      Mo*)
      (max %)
      B*)
      (max %)
      0.20 0.55 1.60 0.015 0.003 0.80 0.30 2.0 0.70 0.005
      Porovnat parametry

      Zvolte jeden parametr k porovnání

      Porovnání

       Tato ocel je jemnozrná. *) Záměrně legující prvky.

       Uhlíkový ekvivalent CET(CEV)

       Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
       Vybrat sloupce k zobrazení
        Tloušťka (mmin) 4.0 - 30.00.157 - 1.181 30.1 - 100.01.185 - 3.937 100.1 - 130.03.940 - 5.118
        Max CET(CEV) 0.38 (0.57) 0.39 (0.58) 0.41 (0.67)
        Porovnat parametry

        Zvolte jeden parametr k porovnání

        Porovnání

         CET and CEV formula

         Tolerance

         Bližší informace najdete v brožuře společnosti SSAB Strenx®.

         Tloušťka

         Tolerance odpovídají zaručeným hodnotám tloušťky plechu Strenx®.

         Zaručené hodnoty materiálu Strenx® splňují požadavky normy EN 10029, třída A, ale nabízejí užší tolerance.

         Délka a šířka

         Podle programu Rozměry společnosti SSAB. Tolerance odpovídají normě EN 10029 nebo dle dohody standardu společnosti SSAB.

         Tvar

         Tolerance podle EN 10029.

         Rovinnost

         Tolerance odpovídají zaručené rovinnosti Strenx®, třída C, přičemž tyto hodnotyjsou užší než EN 10029, třída N.

         Vlastnosti povrchu

         Podle EN 10163-2 třída A, podtřída 3.

         Dodací podmínky

         Dodává se ve stavu kalený a popouštěný materiál. Plechyjsou dodávány se stříhanými nebo tepelně řezanými hranami. Neřezané hrany po dohodě.

         Požadavky na dodání najdete v brožuře společnosti SSAB - Strenx® Guarantees nebo na www.ssab.com.

         Zpracování a ostatní doporučení

         Svařování, ohýbání a obrábění

         Doporučení najdete v brožurách společnosti SSAB na stránkách www.ssab.com, nebo můžete kontaktovat technickou podporu. Dílenské pokyny pro materiál Strenx 700 OME vycházejí ze stejných doporučení jako pokyny pro materiál Strenx® 700 E/F.

         Strenx® 700 OME má zaručenou ohýbatelnost dle zaručených hodnot ohýbatelnosti materiálu Strenx® třídy A. SMateriál Strenx® 700 OME získává mechanické vlastnosti kalením a následným popouštěním Vlastnosti, které má tento materiál při dodání, nelze zajistit, pokud bude materiál vystaven působení teplot nad 580oC.

         Při svařování, řezání, broušení a jiném zpracování je nutné podniknoutvhodná opatření zaměřená na ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Při broušení, a to především při broušení plechů natřených primerem, může vznikat prach s vysokou koncentrací částic.