Webinář: Povětrnostně odolná ocel SSAB snižuje náklady na údržbu ocelových konstrukcí ošetřených nátěrem

Zhlédněte webinář věnovaný nižším nákladům na údržbu konstrukcí z povětrnostně odolné oceli ošetřené nátěrem.

Zaregistrujte se se na webinář

Přestože má ocel zásadní význam pro infrastrukturální vývoj, bývá v prostředí střídání atmosférických cyklů vystavována poškození korozí. Vznikají tak problémy s údržbou, zejména pokud je ocel ošetřena nátěrem.

V roce 2012 zahájila společnost SSAB zkoušky nátěrem ošetřených vzorků povětrnostně odolné oceli SSAB v náročných venkovních podmínkách, aby vyhodnotila odolnost vůči korozi v porovnání s konvenční ocelí, taktéž opatřenou nátěrem. Výsledky získané v roce 2018 předčily očekávání. Přestože došlo k seškrábání nátěru až na kov, exponovaný povrch oceli korozi odolal. 

Tento webinář vás seznámí s trvanlivým korozivzdorným materiálem: povětrnostně odolnou ocelí SSAB. Jedinečné chemické složení umožní tvorbu ochranné patinové vrstvy chránící ocel před dalšími škodlivými vlivy a zároveň zajistí vynikající retenci nátěrové hmoty s výsledným jedinečným vzhledem povrchu. Výsledkem jsou nižší náklady na údržbu, ať už je ocel nátěrem ošetřena či nikoli.

Webinář se bude věnovat následujícím tématům: 

• Jak povětrnostně odolná ocel SSAB vytváří během oxidačního procesu ochrannou vrstvu patiny.
• Jak účinně povětrnostně odolná ocel SSAB odolává degradaci a uchovává nátěr v korozivním prostředí (výsledky šestiletého testu koroze).
• Reálné využití povětrnostně odolné oceli SSAB a reference zákazníků používajících povětrnostně odolnou ocel SSAB (například nově postavená střecha nad železniční stanicí Hashalom v Tel Avivu).

Na konci webináře bude prostor pro otázky a odpovědi.

Ocelová konstrukce z nátěrem ošetřené povětrnostně odolné oceli SSAB

Náš moderátor

Speaker Robert F Wesdijk

Robert F. Wesdijk

Market & Sales Development

Robert pracuje v oboru od roku 1982 a během své kariéry zastával řadu vedoucích pozic. Téměř 15 let pracoval jako 
marketingový ředitel společnosti Benelux Sales a ředitel oddělení produktů ze za studena a za tepla válcovaných pásů. Robert se dnes jako senior produktový manažer soustředí na trh a rozvoj prodeje a sdílí svou vášeň pro ocel, ocelová řešení a udržitelnost se zákazníky i spolupracovníky ve společnosti SSAB.