„Zvolíte-li nátěrem ošetřenou povětrnostně odolnou ocel COR-TEN®, získáte extrémně trvanlivou konstrukci.“

Železniční stanice Hashalom v izraelském Tel Avivu je nejrušnějším nádražím v zemi s nezapomenutelným designem střechy z oceli a ze skla připomínající létající koberec. Při její konstrukci se renomovaný architekt Eri Goshen rozhodl použít kombinaci povětrnostně odolné oceli COR-TEN® od společnosti SSAB a vrstvy nátěru.

Jeho argumentace je prostá. „Jako architekt navrhuji budovy s životností 100 let.“ Volbou povětrnostně odolné oceli CORTEN® ošetřené nátěrem získáte mimořádně trvanlivou konstrukci, jež v podstatě nevyžaduje žádnou údržbu.“

Jednoduchá a zároveň pozoruhodná

Stovky tisíc osob v Tel Avivu každý den projíždějí kolem jedné z nejvýraznějších moderních budov v Izraeli – železniční stanice Hashalom. Zvlněná střecha nad severní nádražní halou byla dokončena v roce 1996. Konstrukčním inženýrem projektu byl Z. Zechut a výrobcem ocelových materiálů společnost MS Malma. Nyní, asi o 25 let později, přichází na řadu stavba jižní části. K dosažení stejného vzhledu a nulových nároků na údržbu, které již poskytuje střecha severní haly, se architekt Eri Goshen rozhodl použít povětrnostně odolnou ocel COR-TEN® od společnosti SSAB.

Po dokončení vytvoří střecha 250metrový koberec z oceli a skla, jenž se vznáší se nad železnicí i dálnicí a láká pasažéry k cestování.

„Myšlenka haly je jednoduchá a přitom pozoruhodná“ vysvětluje architekt Eri Goshen. „Jedná se ve skutečnosti o poměrně malou budovu kontrastující s její důležitostí. Projíždíte-li kolem ní autem, vytváří dojem pohybující se vlny – jako nějaká létající stavba.“ Jednou z věcí, na kterou jsem nejvíc hrdý, je živá gestikulace osob popisujících její tvar. Je to jednoduché a nezapomenutelné.“

Zvýšená odolnost proti korozi

Střechu budovy drží osm táhel ukotvených na čtyřech stožárech. Stožáry i střecha z trubkových konstrukčních dutých B-profilů COR-TEN® jsou k zajištění delší životnosti opatřeny nátěrem.

COR-TEN® je zkratka vyjadřující odolnost vůči atmosférické korozi (CORrosion) a vysokopevnostní „TENsile“ vlastnosti. Jedná se tedy o vysokopevnostní nízkolegovanou ocel, jež se stává odolnou vůči povětrnostním vlivům díky tvorbě ochranné patiny na povrchu. Povětrnostně odolná ocel COR-TEN® je součástí skupiny povětrnostně odolných ocelí SSAB. Nachází uplatnění na fasádách budov, v ocelových konstrukcích, mostech a řadě aplikací železničního průmyslu či ve sloupech elektrického vedení.

Nátěr k prodloužení životnosti

Architekt Goshen se rozhodl použít trubkové konstrukční duté B-profily COR-TEN® ošetřené nátěrem ze dvou hlavních důvodů: z důvodu nízké náročnosti na údržbu a úspory nákladů.

„Střechu tvoří téměř 15 000 dílů.“ Aspekt údržby byl při navrhování budovy velmi důležitý. K zajištění dobrého vzhledu a zamezení korozi by bylo obvykle nutné konstrukci v rámci údržby každých 7 či 8 let přetírat“ , vysvětluje architekt Goshen.

Nátěr povětrnostně odolné oceli zamezí průniku koroze pod vrstvu barvy. Kromě zvýšení životnosti střechy se tím zamezí také tvorbě stop po stékání rzi , jež by byly ve funkční železniční stanici zasahující nad velmi rušnou dálnici nežádoucí.

„Použití normální oceli by představovalo nutnost stanici z důvodu údržby v pravidelných intervalech uzavírat“, vysvětluje pan Goshen. „A na tak rušném nádraží to opravdu není vhodné.“

Povětrnostně odolnou ocel COR-TEN® také není nutné přetírat tak často, jako jiné oceli, což v porovnání s konvenčními ocelemi představuje menší negativní dopad na životní prostředí. Ocel je také 100% recyklovatelná. Povětrnostně odolná ocel  COR-TEN® je k dispozici v široké škále forem, od silných plechů, za tepla či za studena válcovaných pásů až po trubky a profily, s min. hodnotou meze kluzu 345 až 960 MPa.

Autoregenerace

Architekt Goshen zdůrazňuje ještě další výhodu používání povětrnostně odolné oceli: její chování v případě porušení nátěru.

„Konstrukce střechy je v podstatě flexibilní a neustále se pohybuje. K pohybu tedy dochází i ve svarech a nátěr nevyhnutelně praská. Při použití povětrnostně odolné oceli COR-TEN® však žádnému dlouhodobému poškození korozí nedojde. Veškeré praskliny se samy zacelí.“

Na povrchu oceli se v místě poškrábání či prasklin nátěru vytvoří ochranná patina. Tato ochranná vrstva uzavře poškozené místo a zamezí pronikání koroze pod nátěrem. Zlepšená korozivzdornost výrazně redukuje nároky na údržbu a intervaly přetírání.

Porézní šíření koroze není u konstrukcí z povětrnostně odolné oceli COR-TEN® na rozdíl od konvenčních uhlíkových ocelí problémem. Díky těmto vlastnostem je životnost nátěru povětrnostně odolné oceli dvakrát delší než v případě nátěru běžné oceli.

„Využití povětrnostně odolné oceli COR-TEN® sehrálo klíčovou roli v úspěšném řešení střechy železniční stanice“, vysvětluje pan Goshen. „Při volbě nátěru jsme se dokonce rozhodli použít šedobílý odstín – barvu prachu. Výsledkem je 25letý provoz severní haly bez nutnosti čištění. Totéž samozřejmě očekáváme i z nové jižní haly.“

Železniční stanice Hashalom
Železniční stanice Hashalom
Střechu tvoří téměř 15 000 dílů. Aspekt údržby byl při navrhování budovy velmi důležitý.
Profesor architekt Eri Goshen

„Použití normální oceli by představovalo nutnost stanici z důvodu údržby v pravidelných intervalech uzavírat.“ A na tak rušném nádraží to opravdu není vhodné.“

Architekt Eri Goshen