První roboticky svařovaný automatický most na světě: Most přes řeku Ya, Norsko

Most přes řeku Ya z roku 2022, zasazený do krásné norské přírody, je přelomovou novinkou v inovativním mostním stavitelství. Most na řece Ya u norské dálnice č. 3 v obci Tynset dosáhl pozoruhodného úspěchu – první most pro automobilový provoz na světě postavený automatizovanou robotickou laserovou svařovací technologií. S délkou 48 metrů, šířkou 9,6 metru a výškou 1,6 metru je toto dílo skutečným zázrakem moderního mostního stavitelství. Most přes řeku Ya se pyšní jedním dlouhým obloukem s plánovanou životností impozantních 100 let.

Norská správa veřejných komunikací Statens vegvesen zvolila povětrnostně odolnou ocel SSAB ML pro její výjimečnou rázovou houževnatost, zejména při nižších teplotách. Tato výhoda je dána nízkým obsahem uhlíku, jenž současně zajišťuje vynikající svařitelnost a materiál se tak stává ideálním kandidátem pro laserové svařování. Povětrnostně odolná ocel byla vybrána také pro svou schopnost výrazně snížit náklady na údržbu po celou dobu životnosti mostu – konstrukci není třeba ošetřovat nátěrem. Zásadní roli v tomto rozhodnutí sehrálo konkrétní umístění projektu. Vzhledem k faktorům, jako je nízká vlhkost, absence posypové soli a umístění mostu nad řekou Ya, se povětrnostně odolná ocel stala upřednostňovanou volbou pro pokročilou ochranu proti korozi. Uvedené podmínky naznačily dokonalý soulad vlastností oceli s daným úkolem a vyloučily riziko znečištění řeky barvou.

Jako první most s automobilovým provozem na světě byl most přes řeku Ya kompletně vyroben automatizovanými laserovými svařovacími roboty, vytvářejícími pevné a přesné spoje. Robotické svařování podpořilo využití digitálního protějšku získaného 3D modelováním. V porovnání s tradičními metodami tento přístup umožnil rychlejší, nákladově efektivnější a ekologičtější způsob výstavby. Nová svařovací technika použitá v mostní konstrukci vytváří spoje s lepšími únavovými vlastnostmi oproti běžným svařovaným spojům a do budoucna umožní použití tenčích ocelových profilů.

Použité produkty SSAB: Povětrnostně odolná ocel SSAB 355
Tloušťka: 8 až 30 mm
Hmotnost oceli použité v mostu: přes 250 tun
Délka mostu: 48 metrů
 
Výrobce: Prodtex AS
Zákazník: Statens vegvesen, Norsko
Místo: Tynset, Norsko

„Povětrnostně odolnou ocel SSAB ML jsme zvolili pro její působivou rázovou houževnatost při nižších teplotách a nižší obsah uhlíku, díky němuž je ideální pro laserové svařování. Povětrnostně odolná ocel byla jasnou volbou z důvodu nižších nákladů na životnost, odpadající nutnosti ošetřování nátěrem a minimálních dopadů na životní prostředí v ekologicky citlivé oblasti. Povětrnostně odolná ocel navíc zajistí snadnou údržbu mostu.“

Cato Dorum, Statens vegvesen

Zásadní roli při rozhodování zákazníka sehrála snadná údržba povětrnostně odolné oceli. Její přirozené vlastnosti zjednodušují údržbu, prodlužují životnost a zvyšují efektivitu konstrukce. Povětrnostně odolná ocel SSAB zvyšuje životnost mostu s minimálními nároky na údržbu. Při ošetřování nátěrovými hmotami mohou být intervaly údržby povětrnostně odolných ocelí dvakrát delší než u jiných typů ocelí, což efektivně redukuje náklady na údržbu na polovinu.

Povětrnostně odolná ocel SSAB je uznávaná jako nákladově efektivní korozivzdorné řešení pro náročné projekty, jako jsou právě mosty. Termomechanicky válcovaná povětrnostně odolná ocel nové generace šetří náklady odolností vůči korozi a eliminací nutnosti ošetřování nátěrem. Navíc také zkracuje dobu výroby díky vynikající svařitelnosti a skvělé rázové houževnatosti. Na povrchu nátěrem neošetřené povětrnostně odolné oceli vznikne v průběhu času vlivem povětrnostních podmínek vrstva patiny, jež vytvoří ochrannou bariéru zpomalující korozi. Koroze se nahromadí ve vnější vrstvě oceli a přemění ji v ochrannou vrstvu, jež zamezí dalšímu postupu koroze. Sníží se náklady na údržbu mostu a eliminují emise související s nanášením nátěrů. 

„Svařování prefabrikovaných plechů z povětrnostně odolné oceli ML bylo pozoruhodně jednoduché a povrch plechů se při svařování velmi osvědčil. Spolupráce se zúčastněnými stranami probíhala v průběhu celého projektu neuvěřitelně hladce. Mohu jen poděkovat společnostem Tibnor a SSAB za jejich vstřícný přístup.“

Hans Olav Rovde, Prodtex (roboti, poskytovatel digitální simulace modelu)

Díky volbě povětrnostně odolné oceli SSAB třídy 355 (S355J5W+M) kombinované s termomechanicky válcovanou povětrnostně odolnou ocelí SSAB je konstrukce mostu efektivnější a šetrnější vůči životnímu prostředí. Tato inovativní ocel umožňuje bezproblémové svařování bez předehřívání – zrychluje výrobní proces a šetří cenné energetické zdroje. Pro svou výjimečnou odolnost vůči nárazům (při teplotách až minus 50 stupňů Celsia) a zvýšenou odolnost proti únavě je ideálním materiálem splňujícím požadavky náročných mostních konstrukcí.

Použití termomechanicky válcované oceli usnadnilo svařování a montáž včetně bezproblémového nasazení robotické laserové svařovací technologie. Tato kombinace eliminovala nutnost předehřívání ocelových komponent během kompletace, což zefektivnilo proces výstavby a přispělo k celkové ekologické efektivitě projektu. Je důležité poznamenat, že ocel úspěšně prošla řadou přísných testů, jež potvrdily její spolehlivost a pevnost v reálných podmínkách.

Výrobu mostu přes řeku Ya uskutečněnou společností Prodtex charakterizuje vysoká kvalita a nižší spotřeba energie v porovnání s tradičními metodami. Omezení hmotnosti sice nebylo hlavním cílem projektu, avšak potenciál oceli byl dobře znám. Prefabrikované plechy dodané společností SSAB přinesly převratné změny do výrobního procesu, umožnily zrychlení výroby, minimalizaci odpadu a snížení logistických nákladů. Kromě zvýšení efektivity výstavby tento inovativní přístup zmírnil i dopad na životní prostředí. Laserové svařování vyžaduje méně energie a v porovnání s tradičními metodami svařování generuje méně emisí CO2. Nová technologie společnosti Prodtex AS je alternativou šetrnou k životnímu prostředí, kterou lze využít nejenom ve výstavbě mostů, ale i při realizaci dalších ocelových konstrukcí nejrůznějšího typu. Most přes řeku Ya ztělesňuje budoucnost stavby mostů a harmonicky slučuje inovace, udržitelnost a efektivitu.

 

Video od Statens vegvesen

Související obsah