Povětrnostně odolná ocel SSAB v konstrukci mostu pro pěší: Robustnost a odolnost

Finské město Hyvinkää je na cestě k udržitelným konstrukcím mostů. Díky povětrnostně odolné oceli SSAB je most pro pěší robustní a odolný.

Most ve finském městě Hyvinkää

Foto: Pekka Vuola & Finská asociace stavebních ocelových konstrukcí

Použité produkty SSAB: Povětrnostně odolná ocel SSAB 355
Celková délka: 300 m
Výrobce: Steel Group Pohjanmaa Oy
Projektant: Sweco Infra & Rail Oy
Vlastník: Finské město Hyvinkää

Most pro pěší propojující staré s novým

První zmínky o regionu Hyvinkää pocházejí z roku 1495. Rozvoj současného regionu, nacházejícího se asi hodinu jízdy vlakem z hlavního města Helsinek, ovlivnila zdejší železniční trať, dokončená v roce 1862. V současné době se nad kolejemi klene nový Starý kostelní most (finsky „Vanhankirkonsilta“) z povětrnostně odolné oceli, jenž spojuje Muzeum finských železnic s historickou oblastí Starého kostela a novým sídlištěm.

Společnost Sweco Infra & Rail Oy vyhrála výběrové řízení na projekt mostu. Společnost je součástí skupiny Sweco, přední evropské poradenské firmy v oblasti architektury a inženýrství. Kromě hlavního návrhu měli na starosti také řízení projektu, stavební, geotechnické, elektrotechnické a silniční projekty, vyhodnocení rizik a odbornou pomoc během výstavby.

Výpočty BIM pro hlavní ocelové rozpětí poskytla společnost CÉH – významná maďarská firma zabývající se projektováním staveb a mostů. Všechna ostatní rozpětí a montáže byla v režii společnosti Sweco Infra & Rail.

Vázaný obloukový most z povětrnostně odolné oceli

Starý kostelní most je navržen částečně jako vázaný obloukový most s dolní mostovkou. Při zatížení mostovky se síly přenášejí směrem ven podél oblouku prostřednictvím šikmých závěsů do pilířů na obou koncích.

Celý most se tvoří tři nástavby: dva přístupové mosty kompozitní konstrukce z obou stran a mezi nimi obloukový mostní úsek o rozpětí 55 metrů nad železniční tratí. Celková délka mostu je 330 m. Díky protáhlým spirálovým rampám na koncích je tento most pro pěší vhodný i pro cyklisty a vozíčkáře.

Důvody k využití povětrnostně odolné oceli SSAB v mostní konstrukci

Přírodní rustikální vzhled mostu pro pěší v Hyvinkää dobře zapadá do historicky významného okolí. Mezi neméně důležité výhody povětrnostně odolné oceli SSAB v konstrukci mostu pro pěší patří lepší odolnost vůči atmosférické korozi, nižší nároky na údržbu, delší životnost a rychlejší výstavba.

Na rozdíl od procesu koroze běžných konstrukčních ocelí vytvářejí povětrnostně odolné oceli při střídání mokrých a suchých fází stabilní a méně porézní patinu, jež v průběhu času vytvoří ochrannou bariéru a omezí tempo koroze. Za správných podmínek lze tyto materiály použít v široké škále součástí mostního svršku i základových konstrukcí.

Integrita vázaných klenutých mostů nezávisí na vodorovných tlakových silách a lze je tak připravit i mimo staveniště a následně dopravit na místo. Výrobce mostů Steel Group Pohjanmaa (dříve Normek) zhotovil komponenty v dílnách na podzim roku 2020 a v roce 2021 zahájil montáž přímo na místě.

Sami Torvi, projektový inženýr společnosti Steel Group vysvětluje výhody:

„Díky prefabrikovaným konstrukcím z povětrnostně odolné oceli dochází k minimálnímu narušení provozu na staveništi. Finální instalaci jsme realizovali v noci, abychom nenarušili železniční dopravu a nebylo nutné zvedání mostu nad koleje pomocí dočasných podpěr.“

Díky prefabrikovaným konstrukcím z povětrnostně odolné oceli došlo jen k minimálnímu narušení provozu na staveništi. Finální instalaci jsme realizovali v noci, abychom nenarušili železniční dopravu a nebylo nutné zvedání mostu nad koleje pomocí dočasných podpěr.

Sami Torvi, projektový inženýr společnosti Steel Group

Žádné nátěry, snížení nároků na údržbu, zkrácení dodacích lhůt a zlepšení životního prostředí

Sami Torvi se oceňuje, že povětrnostně odolná ocel SSAB nevyžaduje lakování a pomáhá tak zkrátit dobu realizace projektu. Běžná uhlíková ocel vyžaduje po výrobě ošetření nátěrem.
„Při dílenském zpracování nám tak ubude jeden úkon a není třeba ani žádné natírání na místě, což bývá v proměnlivých povětrnostních podmínkách vždy poněkud složité. Nemusíme-li používat průmyslové barvy, životnímu prostředí to jen prospěje. Navíc není potřebná žádná údržba, která se obvykle provádí po 5–10 letech.“

Budoucnost za hranicí pevnosti oceli S355

Starý kostelní most byl postaven z povětrnostně odolné oceli SSAB 355. Povětrnostně odolné oceli byly donedávna dostupné v jakostech s pevností srovnatelnou s ocelí S355. Po poslední revizi evropské normy 10025-5 jsou však pevnostní jakosti vyšší a zahrnují materiály S420 a S460.

V souladu s tím společnost SSAB uvedla na trh vlastní povětrnostně odolné oceli 420 ML a 460 ML, což Janne Wuorenjuuri, vedoucí oddělení mostů ve finské společnosti Sweco Infra & Rail, pečlivě sleduje. Jednalo se o jeho první projekt mostu tohoto typu s využitím povětrnostně odolné oceli. Projevil však zájem o více informací k vyšším jakostem termomechanicky válcovaných konstrukčních ocelí SSAB. Poskytují lepší svařitelnost a výhodnější poměr pevnosti a hmotnosti, což umožňuje využití tenčích a lehčích materiálů. Výsledky: méně spotřebované oceli, nižší obsah uhlíku vázaného ve stavbách a úspory nákladů.

Výhody

  • Vysoká odolnost vůči korozi, rezivění, důlkové korozi a skvrnám
  • Inovativní možnosti konstrukcí
  • Udržitelnost – nejsou zapotřebí žádné barvy emitující těkavé organické látky, 100% recyklovatelnost
  • Snadná výroba a instalace
  • Téměř nulová údržba – nižší celkové náklady na životní cyklus

 

Foto: Pekka Vuola & Finská asociace ocelových konstrukcí, SSAB.

Získejte více informací o povětrnostně odolné oceli SSAB pro mosty