Reference

Společnosti Willems Baling Equipment a Galvano zlepšují dodací a servisní vztahy s ocelí SSAB Laser Plus

6 min čtení

Podrobnosti reference

Země Nizozemí
Společnost Willems Baling Equipment

Velkoobchodní a zákaznický vztah mezi společností Willems Baling Equipment a jejím velkoobchodním dodavatelem plechů, společností Galvano Metaal, přináší více užitku než jenom ocel. Souhra firem zajišťuje rychlé a přesné služby dennodenních dodávek vysoce kvalitní oceli dle přesných specifikací. Přidaná hodnota činnosti společnosti Willems je klíčovou součástí velkoobchodní nabídky. Díky oceli SSAB Laser Plus pomáhá firma Galvano společnosti Willems zlepšit provozní efektivitu, snížit odpadovost a dodávat vysoce kvalitní finální výrobky.

Podnik Willems Baling

Podrobnosti reference

Země Nizozemí
Společnost Willems Baling Equipment

Společnost Willems Baling Equipment je globálním dodavatelem kompletních obalových technologií – nabízí prostorově úsporné obaly pro objemné produkty. Zvýšená automatizace procesu balení znamená, že celý stroj i každá jeho součást musí být vytvořeny podle přesných specifikací, aby automatizace běžela hladce a bez přerušování.

Typ oceli použité v provozech hraje rozhodující roli v dosahování přesných linií a ohybů s absolutní spolehlivostí, pevností a odolností.

A v tomto okamžiku přichází ke slovu důležitost dodavatele oceli. Společnost Galvano Metaal se sídlem v nizozemském městě Eindhoven neustále hledá způsoby, jak zlepšit služby zákazníkům a současně zajistit hladký provoz vlastní výroby. Společnost Galvano dodává své produkty do šesti nejjižnějších provincií Nizozemska a severní Belgie. Je jediným certifikovaným partnerským dodavatelem společnosti SSAB v regionu, což znamená nutnost dodávat všem zákazníkům včas – vždy správné výrobky s přesnou specifikací. Takto se vyvinul vztah s firmou Willems sehrávající zásadní roli ve výrobě a inovaci výrobků.

Inovace a spolupráce jsou hnací silou podnikání firmy Galvano a její vztahy se společností SSAB představují příležitost nabízet vysoce kvalitní prémiové produkty Willems se špičkovou přesností. Výchozí pozice mezi velkoobchodníky a zákazníky zaznamenaly posun a velkoobchodník hraje rozhodující roli pří výběru nejvhodnější oceli pro danou práci. Mark van der Velden, obchodní zástupce společnosti Galvano, vysvětluje:

„Nejsme jen pouhými dodavateli oceli na zakázku, ale spolupracujeme s firmou Willems také na jejích konkrétních potřebách: podrobně se zabýváme účelem využití oceli, celkovým vzhledem finálních produktů a jejich funkcí. Získáme tak důležité informace, jež potřebujeme k doporučení konkrétního typu plechu s přesnými tolerancemi a kvalitou.

„Pro řadu našich zákazníků zabývajících se laserovým dělením bývala nejdůležitějším faktorem nákupní cena, což však dnes již neplatí. Společnost Willems vyžaduje konzistentní a přesné řezání se složitým vícenásobným ohýbáním součástí. Ocel SSAB Laser Plus s konzistentními vlastnostmi takové postupy zaručuje.

„Ve spolupráci se společností Willems při využívání oceli SSAB Laser Plus dokážeme dodávat specifickou hmotnost a kvalitu oceli, jež bude optimálně vyhovovat každému finálnímu výrobku – s jistotou bezproblémových vlastností každého plátu plechu v laserových řezacích strojích bez ohrožení kvality. Nedochází tak k časovým ztrátám při ručním seřizování strojů pro každý nový ocelový plech ani ke ztrátám vinou zmetkovitosti, což znamená, že vyšší nákupní cena oceli SSAB Laser Plus dává ve finále větší obchodní smysl.“

 

Odstranění bariéry mezi dodavatelem a koncovým uživatelem je obecným obchodním přínosem pro každého

Mark van der Velden

Dělení laserem přináší ohromné výhody při výrobě ocelových součástí a výhody se ještě znásobí, upřednostníme-li přesnou ocel. Pro velkoobchodníky jako Galvano je dodávání přidané hodnoty a inovací firmám Willems díky oceli SSAB Laser Plus snadnou záležitostí. Mark van der Velden

pokračuje: „Firma Willems usiluje o neustálé posouvání hranic, avšak potřebuje k tomu výrobek, na nějž se může zcela spolehnout. Ocel SSAB Laser Plus umožní omezení odpadu na absolutní minimum a výrobu složitých komponent bez zpomalení výroby.

„Vše začíná rozplánováním každého plechu. Ocel SSAB Laser Plus lze řezat horizontálně i vertikálně, což omezí odpad přibližně o 10–15 procent. U standardní oceli musí být mezi jednotlivými řezy mezera, avšak v případě materiálu SSAB Laser Plus lze linie řezu sdílet. Výsledkem obou zmíněných faktorů je finální konfigurace rozmístění řezů způsobem, jenž minimalizuje objem ocelového odpadu. Právě takové detaily ovlivňují konečnou cenu a firmě Willems je zřejmé, že skutečné náklady na výrobu budou i přes vyšší nákupní cenu nakonec lepší.

„Na vysoce konkurenčním a nezřídka kolísavém trhu musí být velkoobchodníci schopni uchovat zásoby a připravenost dodávat zákazníkům v krátkém čase. Musí mít však také jistotu, že veškeré zásoby budou den po dni, týden po týdnu a měsíc po měsíci odpovídat stejně vysokým standardům.

Firma Willems využívá službu doručení do druhého zadáním objednávky do 20:00 a nemusí tak uchovávat velké objemy zásob. Tato služba má zásadní význam při plnění obchodních termínů a pro společnost Galvano představuje závazek plnění příslibu poskytovaných služeb. Podle Marka van der Veldena se však jedná pouze o část širší nabídky:

„Víme, že společnost Willems je součástí náročných dodavatelských řetězců a zejména v současné době musí jednat agilně. Ať už se jedná o objednávku jednoho či stovek kusů, na dodávku musí být spolehnutí. Zákazníci ušetří prostředky, neboť nemusí uchovávat nadměrné zásoby a my můžeme pokaždé přesně vyhovět jejich potřebám. Zde se projevuje důležitost našeho partnerství se společností SSAB, na jejíž výrobky spoléháme a spolehlivost dále přenášíme na své zákazníky.

„Toto partnerství a spolupráce pro nás představují jedinečnou konkurenční výhodu. Přijde-li firma Willems s konkrétní výzvou, novým výrobkem či úkolem, společnost SSAB se k nám připojí a společně najdeme řešení. Jejich znalosti metalurgie a odborné poznatky v oblasti přizpůsobování oceli jednotlivým výrobkům překlenují propast mezi nákupčími či osobami s rozhodovací pravomocí a obsluhou strojů.

„Odstranění bariéry mezi dodavatelem a koncovým uživatelem je tak obecným obchodním přínosem pro každého. Při pohledu na kompletní obchodní případ a celkové výrobní náklady (nikoli pouze na pořizovací cenu) se projeví, že investice do prémiového produktu, jakým je materiál SSAB Laser Plus, dává ekonomický a kvalitativní smysl.“