Reference

Společnost Meijer Metal dodává přesné a spolehlivé produkty díky oceli Laser DCO3™

6 min čtení

Podrobnosti reference

Země Nizozemí
Společnost Meijer Metal

Společnost Meijer Metal obsluhuje široké portfolio zákazníků sahající od potravinářských konstrukcí až po součásti určené výrobcům OEM. Specializuje na dodávky přesných a kvalitních dílů zhotovovaných pomocí nejmodernějšího a technologicky vyspělého vybavení. Avšak toto je jen část celého příběhu. Využití oceli SSAB Laser DCO3 umožňuje společnost Meijer maximalizovat kapacitu, automatizovat velkoobjemovou výrobu a zajistit, aby každý produkt v příslušné aplikaci splňoval nejvyšší možné standardy.

Podnik Meijer Metal

Podrobnosti reference

Země Nizozemí
Společnost Meijer Metal

Základem výroby se stal koncept agilní výroby, jenž podnikům umožňuje objednávat a vyrábět podle nárůstu a poklesu poptávky. Vztah společnosti Meijer se společností SSAB je bezproblémovým partnerstvím založeným na důvěře, rychlosti a kvalitě.

Provozní ředitel společnosti Meijer Metal, pan Reinder Hoekstra, vysvětluje:

„Většině našich zákazníků dodáváme z naší výrobní linky přímo, přičemž musíme tedy vždy dodržet správné specifikace. Jsme kritickými dodavateli řady výrobců OEM, často spolupracujeme na definování kritérií komponent (v některých případech i celých sestav) a následně navrhujeme co nejlepší výrobní řešení. Spoléhají-li naši zákazníci na dodávky všech položek přesně podle dohodnutých standardů, potřebujeme dodavatele, jenž totéž dokáže udělat pro nás.

„Společnost SSAB takové služby poskytuje díky správnému typu univerzálního ocelového plechu konzistentních vlastností, jenž je vhodný pro konkrétní uplatnění. Laser DCO3™ je jedinou ocelí, jež nám propůjčuje flexibilitu plánování a laserového dělení celých plechů pro různé součásti. Víme přitom, že každý plech a každý jednotlivý výrobek bude přesně odpovídat vysoké kvalitě a standardům, jež naši zákazníci požadují.“

A protože se nabídka i poptávka mění každým dnem, zejména v nejistých dobách spojených s pandemií, musí být články v celém dodavatelském řetězci flexibilní a přizpůsobovat se proměnlivým podmínkám výroby. Ve společnosti Meijer Metal tak došlo k ovlivnění běžných objednávek od zákazníků a následnému dopadu na volbu oceli.

Spolehlivé služby jsou odjakživa součástí vztahu se společností SSAB a Reinder Hoekstra vysvětluje, jak velmi jsou důležité:

„Dennodenně objednávky revidujeme a plánujeme výrobu na další den. Naše nejmodernější laserové řezací stroje dovedou vyhodnotit tvary, které je třeba vyřezat a přeskupit je do optimální konfigurace k maximálnímu zužitkování každého plátu oceli. Díky tomu můžeme každý den objednat přesný počet plechů potřebných k naplnění našich výrobních závazků. Ocel neskladujeme a neuchováváme velké zásoby. Vše se soustředí na maximalizaci výkonu a minimalizaci odpadovosti.


Spolehlivost a kvalita oceli SSAB Laser DCO3 není důležitá pouze ve výrobním procesu, ale i v koncových aplikacích a udržitelnosti.

„Důvěra mezi naší firmou a společností SSAB a následně mezi námi a zákazníky je základem úspěšného naplňování našich ambicí i potřeb zákazníků. Logistika představuje podporu celého procesu, avšak základem zůstává právě kvalita oceli.

„Ocel Laser DCO3™ nám pokaždé nabídne vysokou kvalitu. Bude-li nutné díl řezat, ohýbat a sestavovat, chceme tak učinit jen jednou. Konzistentní spolehlivost oceli se odrazí v rychlejším zpracování, optimalizaci produktivity a dodání finálního produktu, jemuž mohou naši zákazníci důvěřovat.“

„Spolehlivost a kvalita oceli SSAB Laser DCO3 není důležitá jenom ve výrobním procesu, ale i v konečném využití a udržitelnosti. Ve společnosti Meijer Metal se jedná o klíčový faktor při výběru produktu. Reinder Hoekstra uzavírá:

„Dokážeme vyrobit stovky různých produktů z téže oceli a vždy přitom dosáhneme nejlepších výsledků. V kombinaci s naší technologií, umožňující mapování a laserové vyřezávání nejrůznějších tvarů či velikostí, lze každý plech rozplánovat s naprostou minimalizací plýtvání, což znamená méně zmetků a vyšší návratnost investice.

„Využitelnost oceli se posouvá každým dnem nejen díky technologii řezání a plánování, ale i díky materiálu Laser DCO3, jenž se ohýbá vždy stejným tlakem, pod stejným úhlem a zachovává si přitom tolerance i kvalitu.“