Reference

Zářná budoucnost soustružených, broušených a leštěných ocelových tyčí Hardox®

27. července 2020 6 min čtení

Skladovací kapacity společnosti WSB zaručují plynulost zpracování a efektivitu toku materiálu k zákazníkům. Zákazníci si mohou materiál vyžádat vždy, když jej potřebují.

Podrobnosti reference

Země Německo
Společnost WSB
Odvětví Produkty průmyslové výroby

Kruhové tyče Hardox® představují ideální řešení v aplikacích vyžadujících odolnost vůči značnému namáhání a opotřebení. V celosvětovém měřítku pomáhají zákazníkům zkracovat výrobní časy a zvyšovat výkon mechanických zařízení. Vysoce přesné kruhové tyče Hardox® lze nyní využít v ještě přesnějších aplikacích s přísnými tolerancemi – díky renomované německé společnosti WSB nabízející soustružené, broušené a leštěné ocelové tyče.

Konstrukční díly vystavené vysokému stupni namáhání bývají obvykle vytvrzovány tepelným zpracováním. Tento postup však ovlivní pouze povrch materiálu a nepronikne do hloubky. Kruhové tyče Hardox® jsou již při dodání kaleny. Tvrdost je konzistentní od povrchu až do středu materiálu.

Kruhové tyče Hardox® lze obrobit s velmi přesnými tolerancemi a po soustružení si uchovají své charakteristiky tvrdosti. Německá kovozpracující společnost Westfälisches Schäl- und Blankstahlzentrum (WSB) prokázala, že předsoustružení tyčí k dosažení průměrné rozměrové tolerance h8 nebo h9 zřídkakdy vyvolá vyšší teplotu než 40 °C. Společnost SSAB zaručuje vlastnosti oceli Hardox® i po teplotní expozici až do 250 °C .

Efektivní obráběcí systémy společnosti WSB umožňují výrobu soustružených, broušených a leštěných ocelových tyčí splňujících parametry tolerance h9.
Efektivní obráběcí systémy společnosti WSB umožňují výrobu soustružených, broušených a leštěných ocelových tyčí splňujících parametry tolerance h9.

Podrobnosti reference

Země Německo
Společnost WSB
Odvětví Produkty průmyslové výroby

Snadné obrábění navzdory tvrdosti

Obrábění kruhových tyčí Hardox® je vysoce konzistentní díky přísně kontrolovaným chemickým a mechanickým vlastnostem materiálu. Výroba šroubů, závitových svorníků a dalších dílů je velmi snadná. Vysoká tvrdost a mez kluzu zajistí předvídatelný výkon v široké škále stacionárních i mobilních výrobních strojů.

Výsledkem nízkého uhlíkového ekvivalentu oceli je vysoká houževnatost a předvídatelné chování při svařování. Ocelové kruhové tyče jsou k dispozici v průměrech od 40 do 100 mm. Průměry 13 až 160 mm jsou aktuálně k dispozici jako vývojové kruhové tyče s označením AR 400 a AR 500.

Z kruhových tyčí Hardox® lze snadno vyrábět šrouby, závitové svorníky a další komponenty.

Co jsou lesklé ocelové tyče?

Lesklé ocelové tyče jsou materiálem s povrchovou úpravou soustružením, broušením a leštěním k vytvoření hladkého lesklého povrchu, geometricky přesného tvaru a přesných rozměrových tolerancí.

Soustružení vytvoří rovnou kruhovou tyč zbavenou pnutí v důsledku tažení za studena. Vynikající přímost materiálu je zásadní ve vysokorychlostních aplikacích ke snížení opotřebení ložisek a k prevenci vibrací. Broušení a leštění zkvalitní povrch a kruhovitost tyče, čímž zajistí vysokou rozměrovou přesnost.

Získaná kvalita lesklých ocelových soustružených, broušených a leštěných kruhových tyčí Hardox® pomáhá konstruktérům redukovat výrobní čas, náklady a zvyšovat výkon výrobků. Materiál se tak stává vysoce univerzální volbou v celé řadě průmyslových odvětví.

Kruhové tyče TP&G Hardox®

Dodávky vysoce kvalitních kruhových tyčí se skvělou úrovní přesnosti

Ocelové kruhové tyče SSAB nabízejí hned při dodání vysokou úroveň přesnosti. Požadavky na přesnější tolerance soustružené, broušené a leštěné oceli svěřuje společnost SSAB spolupráci s příslušnými partnery, například firmě WSB.  

V době, kdy společnost WSB získala příležitost prokázat svou odbornost v soustružení ocelových kruhových tyčí, se již mohla pochlubit zkušenostmi se zpracováním otěruvzdorné oceli Hardox®.

„Po kontrole chemického složení a mechanických vlastností jsme si záhy uvědomili, že problémy s obráběním nenastanou“, vzpomíná Ralf Eckmann, výkonný ředitel společnosti WSB. Skvělý systém předsoustružení   

WSB, řezací linky, systémy srážení hran a zařízení Förster Circograph zajistí požadovanou kvalitu – stupeň tolerance h9. Lesklé kruhové tyče pak byly dodány společnosti vyrábějící mobilní zařízení. 
 
Skladovací kapacity společnosti WSB zaručují plynulost zpracování a efektivitu toku materiálu k zákazníkům. Zákazníci si mohou materiál vyžádat vždy, když jej potřebují.
Skladovací kapacity společnosti WSB zaručují plynulost zpracování a efektivitu toku materiálu k zákazníkům. Zákazníci si mohou materiál vyžádat vždy, když jej potřebují.

Vynechejte tepelné zpracování. Hardox® – alternativa konvenčních materiálů

Vysokouhlíkové oceli se tradičně používají v náročných aplikacích vyžadujících abrazivzdornost a vysokou pevnost. Nicméně tyto oceli, jako např. 42CrMo4V (4140) mají některá závažná omezení. Typické hodnoty tvrdosti jsou 28–32 RC. Lomovou a únavovou odolnost však může výrazně snížit zvýšení tvrdosti tepelným zpracováním. V případě extrémního opotřebení tak může dojít k předčasnému selhání.

Tepelné zpracování jako takové bývá vždy problém. Je časově náročné, zvyšuje náklady a především představuje rizikový faktor, neboť kvalita dílce po tepelném zpracování zůstává nejasná.

Uvedené riziko se déle zvyšuje, neboť původ oceli a postupy kontroly kvality bývají často neznámé. V poskytování záruk na produkt se tak může jednat o zásadní problém.

Lesklé ocelové tyče z otěruvzdorné oceli Hardox® nabízejí lepší řešení. Hned od počátku jsou vyrobeny z výjimečně čisté oceli – pečlivě kontrolovaným výrobním procesem. Konzistence materiálu zajistí předvídatelné chování při zpracování i v kontextu strojních komponent náročných aplikací. Vysoká tvrdost zaručí delší životnost a vynikající hodnoty meze kluzu a pevnosti v tahu zajistí nízké riziko předčasného selhání.

Tabulka vlastností materiálu

*Údaje v této tabulce představují typické hodnoty.

Využití lesklých ocelových tyčí Hardox®

Otěruvzdorný plech Hardox® představuje standard prémiové oceli odolávající opotřebení po celá desetiletí. Díky stálé kombinaci vlastností – konzistence, tvrdosti, houževnatosti, obrobitelnosti a svařitelnosti – jsou kruhové tyče Hardox® přirozenou volbou pro náročné otěruvzdorné aplikace, například:

  • Strojní součásti
  • Spojovací materiál a přípravky
  • Nástroje
  • Konstrukce
  • Sportovní vybavení
  • Automobilové díly
Krátké dodací lhůty předsoustružených objednávek jsou ve společnosti WSB samozřejmostí.

Kruhové tyče Hardox® v reálné praxi

Společnost HS Schoch dosahuje delší a spolehlivější životnosti prosévacích lžic

Jak společnost HS Schoch dosahuje delší a spolehlivější životnosti prosévacích lžic

„Používání materiálu Hardox® přineslo strmý nárůst kvality, kterou naši zákazníci určitě ocení.“

Rypadlo
Čtyřřádkový vyorávač brambor s radlicemi z otěruvzdorné oceli Hardox®

Zvyšte kapacitu kombajnů o 100 % využitím kruhových tyčí Hardox®