Reference

Kruhové tyče Hardox® zlepšují efektivitu a životnost třídících lžic při demoličních, recyklačních, terénních a jiných pracích

9. listopadu 2020 6 min čtení

Podrobnosti reference

Země Německo
Společnost HS Schoch
Odvětví Stavební stroje
Brand program Hardox® In My Body

Německá společnost HS Schoch nyní vybavuje většinu svých třídicích lžic ocelovými kruhovými tyčemi Hardox®. Společnost SSAB je výrobcem proslulého otěruvzdorného plechu Hardox® a hloubkově kalené popouštěné oceli pro aplikace s vysokou pevností a odolností proti opotřebení. Společnost SSAB nyní rozšířila svou nabídku oceli Hardox® o kruhové tyče Hardox® v široké škále rozměrů.

Ve srovnání s ocelovým plechem a plamenem řezanou prosévací plochou nabízejí nové ocelové kruhové tyče působivé výhody ve třídících lžicích. Ocelové kruhové tyče Hardox® jsou tvrzené až k jádru a zachovávají plnou tvrdost i po dokončení procesu obrábění. 

Kruhové tyče Hardox® stačí jen přiříznout na délku potřebnou k výrobě třídící lžíce. Tepelný příkon je minimalizován a vlastnosti tvrdosti a houževnatosti oceli tak zůstávají nedotčeny. 

Všechny kruhové tyče Hardox® jsou značeny potiskem SSAB Hardox®.
Všechny kruhové pruhy Hardox® jsou značeny potiskem SSAB Hardox®.

Podrobnosti reference

Země Německo
Společnost HS Schoch
Odvětví Stavební stroje
Brand program Hardox® In My Body

Vhodné k produktivnímu předtřídění

V závislosti na požadavcích zákazníka a zamýšleném použití mohou být ocelové kruhové tyče přivařeny ke lžíci nebo dokonce integrovány v podobě opracovaných kruhových tyčí Hardox® vsazených do rámu. Tím se zajistí nejvyšší úroveň odolnosti proti opotřebení celé konstrukce lžíce, a to i v aplikacích do náročných podmínek.

Koncoví uživatelé zjistí, že díky tvaru kruhových tyčí ve třídících lžicích se materiál může po tyčích odvalovat. Omezí se tak účinky otěru na lžíci. Ve třídicích lžících s ocelovými kruhovými tyčemi uvízne méně materiálu, což zlepšuje účinnost třídění.

Lžíce vybavené ocelovými kruhovými tyčemi lze použít k předtřídění v demoličním a recyklačním průmyslu, při terénních úpravách a v zemědělství. Společnost HS Schoch dodává rypadlové lžíce v rozmezí od 1,5 do 75 tun.

„Každá firma používající rypadlo k předtřídění materiálu může využít výhody třídicí nebo prosévací lžíce s ocelovými kruhovými tyčemi. Lze je využít také v zemědělských strojích, například ke třídění řepy a brambor“, vysvětluje Marcel Schoch, výkonný ředitel společnosti HS Schoch – na základě vlastních zkušeností s požadavky zákazníků.
Třídící lžíce ve tvaru L s kruhovými tyčemi o průměru 60 mm (2,362"), jež se mohou volně pohybovat a nejsou přivařeny.
Třídící lžíce ve tvaru L s kruhovými tyčemi o průměru 60 mm (2,362"), jež se mohou volně pohybovat a nejsou přivařeny.

Snadné přizpůsobení pro různé aplikace

Konstrukční parametry třídící lžíce (průměr ocelových kruhových tyčí a vzdálenost mezi tyčemi) závisí na tom, jak bude lžíce použita a na hmotnosti rypadla, k němuž bude připojena. Společnost HS Schoch dovede svým zákazníkům poradit a zajistit podporu díky rozsáhlým zkušenostem se stavebními řešeními v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku. Společnost vyvíjí, vyrábí a renovuje přídavná zařízení jako jsou lžíce, lopaty a zvedací drapáky. Nabídka zahrnuje minilžíce, hloubicí lžíce, naklápěcí lžíce a prosévací lžíce včetně rychlovýměnného zařízení a obložení k ochraně proti opotřebení či speciálních konstrukcí.
Příčné tyče vyrobené z průměru 40 nebo 60 mm. Kruhové tyče Hardox® 400 zajistí vysoký prosévací a třídicí výkon se zvýšenou efektivitou díky omezenému ucpávání lžíce nabíraným materiálem.
Příčné tyče vyrobené z průměru 40 nebo 60 mm. Kruhové tyče Hardox® 400 mají vysoký prosévací/třídicí výkon a zvýšenou účinnost díky sníženému ucpávání lžíce nabíraným materiálem.
Ocelové kruhové tyče Hardox® lze také použít jako materiál šroubů pro stavební stroje. Vysoká úroveň tvrdosti oceli Hardox® zajistí delší životnost a vynikající pevnost v tahu s omezením rizika předčasného selhání.
Ocelové kruhové tyče Hardox® lze rovněž použít jako materiál šroubů pro stavební stroje. Vysoká úroveň tvrdosti oceli Hardox® zajistí delší životnost a vynikající pevnost v tahu s omezením rizika předčasného selhání.

Řešení pro strojní součásti

Kruhové tyče Hardox® nabízejí také zajímavé řešení pro výrobu šroubů, neboť materiál je vytvrzen hloubkově a nikoli jen povrchově. Ocel Hardox® lze s překvapivou lehkostí zpracovávat k výrobě šroubů, závitových svorníků, závitových tyčí a dalších upevňovacích prvků. Vysoká úroveň tvrdosti oceli Hardox® zajistí delší životnost dílů a vynikající pevnost v tahu s omezením rizika předčasného selhání. Z tohoto důvodu jsou ocelové kruhové tyče Hardox® také ideálním materiálem pro strojní součásti ve stacionárních i mobilních výrobních zařízeních.

Multifunkční ocelové tyče Hardox® poskytují stejně vysokou kvalitu jako otěruvzdorný plech Hardox®

Ocelové kruhové tyče Hardox® nabízejí díky své vysoké tvrdosti a pevnosti v kluzu univerzální řešení v mnoha různých aplikacích. Vzhledem k nízké hodnotě uhlíkového ekvivalentu mají tyče vysokou houževnatost a snadno se svařují. Unikátní kombinace vlastností, tvárnosti a obrobitelnosti kruhových tyčí Hardox® umožní koncovým zákazníkům využívat tutéž vysokou kvalitu, jakou nabízí dobře známý otěruvzdorný plech Hardox®. Ocelové kruhové tyče jsou v současné době k dispozici v průměrech 40–100 mm (1,575–3,937") a délkách až 5 000 mm (196,85"). K dispozici jsou rovněž jiné rozměry pod vývojovým označením (AR 400 a AR 500). Kruhové tyče AR 500 jsou k dispozici v průměrech 20–160 mm (0,786–6,298").

properties table

Kruhové tyče Hardox® v reálné praxi

lžíce Cerapid
“Using Hardox® gives us a sharp increase in quality that our customers definitely appreciate.”
Společnost Kelly Attachments spoléhá na houževnatost a vynikající odolnost vůči opotřebení kruhových tyčí Hardox® 400
lžíce bagru
vyorávač brambor
Zvyšte kapacitu kombajnů o 100 % využitím kruhových tyčí Hardox®