Reference

Výrobce rychloupínačů využívá kruhové tyče Hardox®

9. června 2020 6 min čtení

stavební a manipulační technika

Podrobnosti reference

Země Švédsko
Společnost Cerapid-Serameko
Odvětví Stavební stroje

Co nastalo, když se výrobce strojů a přídavných zařízení pro zemní práce Cerapid-Serameko rozhodl vyzkoušet ocelové kruhové tyče Hardox® ve svých hydraulických rychloupínačích? Vzrostl zájem zákazníků. Firma se již nikdy neohlédla nazpět.

Společnost Cerapid zahájila výrobu lžic pro stavební stroje již v roce 1988. Dnes tato švédská firma vyrábí frézy na asfaltové a makadamové plochy, nivelační lžíce, výkopové lžíce, hloubicí lžíce a hydraulické rychlospojky či rychloupínače pro výrobce zařízení proslulých značek.

Vysoká kvalita a spolehlivost jsou již od počátku charakteristickými znaky jejich výrobků.

„Snažíme se překonat očekávání zákazníků ve vztahu k našim výrobkům a poskytovat vysoký standard služeb pro všechny situace“, prohlašuje Håkan Sahlin, generální ředitel společnosti Cerapid. „Naším cílem je dělat všechno o něco lépe.“

Tyče

Podrobnosti reference

Země Švédsko
Společnost Cerapid-Serameko
Odvětví Stavební stroje

Ocelové kruhové tyče slaví úspěch v nových rypadlových lžicích

Bylo tedy zcela přirozené, že společnost Cerapid jako první v nové rypadlové lžíci sáhla po ocelových kruhových tyčích Hardox®.

Ocel Hardox® 450 jsme již používali téměř u všech našich produktů. Použitím tyčové oceli Hardox® dosahujeme stejné kvality v našich přídavných zařízeních, lžicích a rychloupínačích. Výsledkem je výrazné zvýšení kvality, kterého si zákazníci rozhodně všimnou“, říká pan Sahlin.
Dva muži

Záruka nižšího opotřebení

Díky extrémní odolnosti materiálu nových kruhových tyčí vůči opotřebení mají rypadla vyšší odolnost a prodlužují servisní intervaly. Poklesne také riziko neplánovaných odstávek.

Kruhové tyče Hardox® mají pro společnost Cerapid dostatečnou tvrdost, aby odolávaly otěru či průrazům a současně i solidní pevnost, aby vzdorovaly praskání. Firma pana Sahlina testovala použití za studena tažených ocelí S355J2, SS 2142 (S420N) a SS 2511 (16NiCrS4) a různých indukčně kalených hřídelových tyčí. Výsledky nebyly nijak ohromující.

„Žádné ocelové tyče naše očekávání nesplnily“, pokračuje pan Sahlin. „Standardní produkty byly příliš měkké a tvrdší oceli měly tendenci příliš snadno praskat. Kombinace tvrdé a měkké oceli v dílech, které se o sebe opotřebovávají, vede vždy k rychlejšímu opotřebení měkčího materiálu. Kruhové tyče Hardox® nám však zajistí kontakt tvrdé oceli s tvrdým protějškem, což zaručí nižší opotřebení.“

Ocelové kruhové tyče Hardox® pro rychloupínače pomáhají šetřit čas i peníze

Obsluha rypadla musí kontrolovat rychloupínače mezi přídavným zařízením a uchycením lžíce. Způsobí-li opotřebení příliš velkou vůli, obsluha musí zařízení odpojit a provést opravu. Určité opotřebení lze kompenzovat vyrovnávacími vložkami. Jestliže je však opotřebení příliš velké, přídavné zařízení je nutné vyměnit.

Lžíce společnosti Cerapid jsou známé svou dlouhou životností, což zákazníci ocení. Christer Pan Nätt (zákazník provozující dodavatelskou firmu zabývající se drcením horniny ve švédském lomu) je vlastnostmi kruhových tyčí Hardox® ohromen. „Očekávám, že kruhové tyče Hardox v přídavných zařízeních nám v budoucnu ušetří spoustu práce i financí“, konstatuje pan Nätt.

Výhodné opravy

Lžíce používané v náročných podmínkách dolů či lomů jsou vystaveny značnému opotřebení. V průběhu času se většina exponovaných dílů opotřebovává. Podle pana Sahlina jsou však díky konstrukci a volbě materiálu lžic opravy a rekonstrukce výrobků cenově výhodné.

Během rekonstrukce objevila společnost Sahlin zcela nový způsob využití kruhových tyčí Hardox®: součásti roštu na dně lžíce byly opotřebené a boční stěny musely být vyztuženy.

rameno rypadla

Další výhody kruhových tyčí z vysokopevnostní oceli

Tvar kruhových tyčí Hardox® propůjčuje lžicím Cerapid tři evidentní výhody:

  • Oblý profil se neopotřebuje tak rychle, neboť veškeré opotřebení se v porovnání s běžným ocelovým plechem s hranou seříznutou o 90 stupňů rozloží na větší plochu.
  • Kruhové tyče Hardox® si uchovávají všechny materiálové vlastnosti, kdežto hrana ocelového plechu může být ovlivněna teplem při dělení.
  • Při montáži nového profilu je při svařování potřeba méně přídavného materiálu a svarový spoj neovlivní pevnost konstrukce.

CNC obrábění kruhových tyčí Hardox® je navíc jednoduché a bez komplikací.

díl podléhající opotřebení

Spolupráce se společností SSAB pro úspěšnost zákazníků

„Se společností SSAB skvělým způsobem spolupracujeme“, říká pan Sahlin a pokračuje: „naše kontakty jsou důležité, neboť naší stálou snahou je setrvat v čele vývoje produktů. Řadu inovací podporují také naše těsné kontakty se zákazníky.“

Společnost Cerapid nabízí standardní výrobky, avšak většinu svých produktů vyrábí na zakázku podle speciálních požadavků zákazníků. Společnost SSAB nabízí odborné znalosti v oblasti konstrukce a výroby, jež společnostem jako je Cerapid pomohou zajistit maximální zužitkování výhod otěruvzdorného plechu Hardox® v zařízeních zákazníků.

„Dodáváme vybavení nejenom velkým společnostem jako jsou Volvo či Caterpillar, ale i četným menším dodavatelům. Všichni však od nás očekávají nejvyšší kvalitu. V tomto ohledu svůj příslib plníme. Investujeme do oceli, které věříme. Kruhové tyče Hardox® naše rypadlové lžíce skvěle vylepšily.“

pracovník

Kvalita, která se vyplatí

Společnost Cerapid-Serameko získala licenci Hardox® In My Body a certifikaci ISO 9001. Podívejte, jak využít výhody programu Hardox® In My Body.

díly

Kruhové tyče Hardox® v reálné praxi

lžíce bagru
Jak společnost HS Schoch dosahuje delší a spolehlivější životnosti prosévacích lžic
Společnost Kelly Attachments spoléhá na houževnatost a vynikající odolnost vůči opotřebení kruhových tyčí Hardox® 400
lžíce bagru
vyorávač brambor
Zvyšte kapacitu kombajnů o 100 % využitím kruhových tyčí Hardox®