Společnost SSAB nabídne na trhu první produkty z oceli vyrobené bez použití fosilních paliv již v roce 2026. Těšíme se na zahájení partnerství s našimi zákazníky v oblasti společných cílů se záměrem poskytnout jim světové prvenství v oblasti použití bezfosilní oceli ve svých výrobcích,“ říká Martin Lindqvist, předseda představenstva a generální ředitel společnosti SSAB.

Nedávno bylo oznámeno, že iniciativa HYBRIT, ve které je společnost SSAB jedním z vlastníků,předpokládá,že společnost SSAB bude schopna dodávat na trh bezfosilní ocel již v roce 2026. 
V souladu se svými globálními ambicemi společnost SSAB předpokládá, že její provozy ve Spojených státech amerických, které využívají technologii elektrické obloukové pece na bázi šrotu (EAF), budou do roku 2022 zcela poháněny obnovitelnou energií ve státě Iowa a do roku 2040 ve všech amerických provozech.   Počínaje rokem 2026 bude rovněž schopna nabízet výrobky z bezfosilních ocelí na bázi železné rudy, které využívají železnou houbu vyvinutou v rámci iniciativy HYBRIT ve Švédsku. To, že se společnost SSAB snaží zapojit zákazníky do svých plánů přechodu na zcela novou ocelářskou technologii již v této fázi, je přirozeným krokem provázejícím snahu zvýšit tempo přechodu na bezfosilní zdroje.

„Chvíli potrvá, než se objeví zcela nový trh s bezfosilními produkty, a proto musíme začít hned teď. Společně s našimi zákazníky budeme usilovat o nalezení úspěšných obchodních modelů pro uvedení bezfosilních produktů na trh již v roce 2026.“

„Ocel vyrobena bez využití fosilních paliv také pomůže ostatním odvětvím, jako je automobilový průmysl, nákladní doprava a stavebnictví, stát se bezfosilními. Společně budeme schopni nabídnout koncovým uživatelům zcela bezfosilní hodnotový řetězec, od hutních produktů až po konečný produkt,“ řekl Martin Lindqvist.  

V roce 2016 zahájila společnost SSAB společně se společnostmi LKAB a Vattenfall iniciativu HYBRIT s cílem nahradit uhlí a koks, které se používají v procesu výroby oceli, bezfosilním vodíkovým plynem. Zájem o bezfosilní ocel se od té doby rychle rozrostl.

V září byl Martin Lindqvist zastupující jedinou ocelářskou společnost pozván na summit OSN o změně klimatu v New Yorku, aby hovořil o něčem, co bylo dosud považováno za nemožné, o potenciálu nulových čistých emisí  v ocelářském průmyslu.

„Chceme ukázat, že modernizace ocelářského průmyslu je nejen možná, ale skutečně nezbytná. Myslím si, že pokud ukážeme cestu, ostatní ji budou následovat,“ uvedl Martin Lindqvist.  
Ocelářský průmysl představuje přibližně 7 % celosvětových emisí oxidu uhličitého.   Ve Švédsku tvoří výroba oceli 10 % a ve Finsku 7 %.   Technologie využití plynného vodíku místo koksovatelného uhlí k redukci železné rudy je známá, ale nikdy nebyla úspěšně testována v průmyslovém měřítku. Iniciativa HYBRIT nyní staví pilotní závod na výrobu železné houby (DRI) v areálu společnosti SSAB v Luleå, který bude v provozu v létě v roce 2020.

„Technologický vývoj je již v plném proudu. Díky náročné technologii, která zůstala v podstatě nezměněna téměř tisíc let, v zásadě odstraníme veškeré emise fosilního oxidu uhličitého. Do současnosti byl CO2  nevyhnutelným vedlejším produktem při výrobě oceli ze železné rudy. Za použití technologie HYBRIT bude jedinou emisí voda,“ dodává Martin Pei, vedoucí technolog společnosti SSAB a předseda představenstva společnosti HYBRIT Development.  

SSAB, LKAB a Vattenfall, majitelé iniciativy HYBRIT, rozhodli o investicích v celkové výši přibližně 1,7 miliardy SEK a Švédská energetická agentura poskytla vládní podporu v celkové výši 599 milionů SEK.

Společnost SSAB se dále rozhodla nahradit dvě vysoké pece v Oxelösundu elektrickou obloukovou pecí již v roce 2025.   Tím dojde k odstranění většiny emisí oxidu uhličitého v provozovně SSAB Oxelösund. Přechod na elektrickou obloukovou pec je nezbytným krokem k tomu, aby bylo možné využít železnou houbu z demonstračního závodu HYBRIT, který zahájí provoz ve stejnou dobu.

„Máme v úmyslu postupně modernizovat celý výrobní řetězec až po hotovou ocel napříč výrobním systémem společnosti SSAB ve Švédsku, Finsku a USA. Cílem je převést celou společnost na bezfosilní provoz nejpozději do roku 2045,“ uvedl Martin Pei.

 

Další informace získáte zde:
Mia Widell, Press Relations Manager, [email protected], tel: +46 76 527 2501