Ocel Corten nebo ocel COR-TEN®?

Ocel Corten je zneužitím ochranné známky COR-TEN®. COR-TEN® je registrovaná ochranná známka společnosti United States Steel Corporation a může být použita pouze pro výrobky vyrobené společností United States Steel Corporation nebo jejími držiteli licence. Společnost SSAB je držitelem licence COR-TEN® od roku 1976 a od té doby je i hrdým výrobcem materiálu značky COR-TEN®. Mezi běžné chyby patří Cor-Ten, CORTEN, COR TEN a Cortensteel.

Pokyny k používání ochranné známky COR-TEN®

K zajištění ochrany práv vlastníka ochranné známky je třeba podle těchto pokynů postupovat při každém využití značky COR-TEN®. Značku COR-TEN® je třeba vždy používat jako samostatnou ochrannou známku psanou velkými písmeny, s pomlčkou, bez mezer a se znakem ®.

V rámci zachování práv k ochranné známce musí být při každém použití značky COR-TEN® dodržena níže uvedená pravidla správného používání ochranné známky.

1.

Označení COR-TEN® se vždy používá jako samostatná ochranná známka psaná velkými písmeny, s pomlčkou a bez mezer. Pro značku neexistuje žádný specifický logotyp a v textech se tímto způsobem neuvádí. Použijte stejnou typografii jako u zbývajícího textu, nadpisů atd.

2.

Vždy používejte symbol ® „registrované ochranné známky“ a uveďte upozornění na vlastnictví ochranné známky: „COR-TEN® je ochranná známka společnosti United States Steel Corporation“.

3.

Jako obecné termíny pro typ a popis výrobku společně se značkou COR-TEN® ve všech odkazech na výrobek slouží náležité popisné výrazy, jako je „nízkolegovaná ocel“, „povětrnostně odolná ocel“ nebo „složení oceli“ a nikoli ochranná známka COR-TEN®.

4.

Není dovoleno používat ani registrovat názvy produktů, názvy společností, ochranné známky, obchodní názvy, názvy domén, účty či profily na sociálních sítích, jiné identifikátory na sociálních sítích ani jakékoli jiné označení obsahující termín COR-TEN® nebo výraz s tímto termínem zaměnitelný.

Máte-li k prezentaci nebo používání značky COR-TEN® nějaké dotazy, neváhejte kontaktovat společnost United States Steel Corporation nebo společnost SSAB. Společnost SSAB je hrdým zástupcem značky a chce, aby byla její hodnota pro vás jako uživatele maximálně přínosná.

Mezi běžné chyby při zmiňování materiálu COR-TEN® patří Cor-Ten, CORTEN, COR TEN a Cortensteel.
pdf 34 Kb
COR-TEN® trademark usage
Ocel COR-TEN®. Přirozená krása.

Ocel COR-TEN®.
Přirozená krása.

Dlouhodobě skvělý vzhled – po celá léta s prakticky nulovými nároky na údržbu. Používáním oceli COR-TEN® se pozitivně prosadíte a zároveň přispějete k udržitelnosti. Originální ocel COR-TEN® vyrábí společnost SSAB podle licence společnosti US Steel Corporation.

Průvodce designem

Průvodce designem

Od oceli COR-TEN® samozřejmě očekáváme optimální estetiku. Při navrhování s ocelí COR-TEN® je třeba zohlednit několik aspektů. Budete-li se řídit těmito jednoduchými pravidly, výsledná architektura zanechá trvalý dojem.

COR-TEN® v architektuře

Ocel COR-TEN® v architektuře

Podívejte se na tyto inspirativní příklady a zjistěte, jak architekti ve svých projektech ocel COR-TEN® využívají.