""
""

Společnost SSAB je lídrem v oblasti dekarbonizace ocelářského průmyslu

S technologií HYBRIT se chce SSAB stát první ocelářskou společností na světě, která na trh již v roce 2026 uvede ocel vyrobenou bez využití fosilních surovin. Společnost SSAB bude prakticky bezfosilní do roku 2045. Spolu se svými partnery a zákazníky si SSAB klade za cíl vytvořit bezfosilní hodnotový řetězec – od těžby až až po koncový produkt.

Kontakt Odpovědi na důležité otázky
""

HYBRIT. Nová revoluční technologie výroby oceli.

V roce 2016 spojily své síly společnosti SSAB, LKAB (největší evropský producent železné rudy) a Vattenfall (jedna z největších evropských energetických společností) a vytvořily iniciativu HYBRIT, jež usiluje o skutečnou ocelářskou revoluci. Využitím technologie HYBRIT chce společnost SSAB nahradit koks (tradičně potřebný pro výrobu oceli z rudy) bezfosilní elektřinou a vodíkem. Výsledkem bude celosvětově první bezfosilní ocelářská technologie s prakticky nulovou uhlíkovou stopou.

Naším cílem je snížit emise CO2 ve Švédsku o 10 % a ve Finsku o 7 %.

Fáze

2016 až 2017

Předběžná studie proveditelnosti

2016

 • Předběžná studie proveditelnosti s podporou Švédské energetické agentury
 • Čtyřletý projekt výzkumu a vývoje s podporou švédské energie

 

2017
Společný podnik firem SSAB, LKAB a Vattenfall

2018 až 2024

Studie proveditelnosti pilotních zkoušek zařízení

Únor 2018
Rozhodnutí pro pilotní fázi

2019–2021
Zkoušky bezfosilních pelet

2020–2024
Zkoušky redukce a tavení na bázi vodíku

2021/22–2024
Řešení skladování vodíku

2025–2030

Komerční objemové provozní zkoušky a transformace

2025

 • Transformace z BF* na EAF** v SSAB Oxelösund
 • Testovací provoz HYBRIT

2026
Uvedení bezfosilní oceli SSAB na trh

Kolem roku 2030
Transformace BF na EAF v SSAB Raahe a SSAB Luleå

* BF = vysoká pec. **EAF = elektrická oblouková pec

Pět důvodů k volbě bezfosilní oceli

Proč v podniku zvolit bezfosilní ocel, jež vyžaduje vyšší náklady než tradiční ocel? Může být výsledkem negativní dopad na hospodářské výsledky?

Obohacení podniku o ekonomické a ekologické hodnoty investováním do oceli, jež při výrobě nevytváří emise uhlíku, je jen jedním z faktorů. Vaše současná podnikatelská investice se stane závazkem k budoucímu zlepšení životního prostředí nás všech.

Přijímání opatření a investice do inovativních technologií s cílem snížit emise CO2 při výrobě oceli stojí na čelním místě podnikové agendy společnosti SSAB. Ačkoli je ocel SSAB již nyní světovou špičkou v oblasti vysoce výkonné oceli, do roku 2026 se zavedením bezfosilní výroby posune na další úroveň.

""
 1. Omezení emisí skleníkových plynů
 2. Máme-li globální oteplování zvládnout a nakonec i zastavit, bude nezbytné omezit či nejlépe eliminovat emise CO2. Ocelářský průmysl se na celosvětových emisích CO2 významně podílí, a k pozitivní změně tedy mohou přispět všichni aktéři, od výrobců až po koncové uživatele. Volba bezfosilní oceli je zásadním ekologickým a obchodním rozhodnutím, jež přispěje k rozsáhlé transformaci v rámci celého odvětví.

 3. Vhodná pro všechny aplikace
 4. Kvalita bezfosilní oceli je nezpochybnitelná. Finální produkt bude stejně vysoce kvalitní ocelí jako současný sortiment výrobků SSAB – avšak bez negativních dopadů na životní prostředí. Bezfosilní ocel využijí všichni zákazníci ve všech odvětvích – se zárukou, že během výrobního procesu nevznikly žádné emise CO2.

 5. Ekologická atraktivita pro zákazníky
 6. Zelená je novou perspektivou – není cesty zpět. V celém hodnotovém řetězci zákazníci požadují, aby podniky investovaly do technologií a řešení, díky nimž budou výrobky, služby a procesy maximálně šetrné vůči životnímu prostředí. Přechod na bezfosilní ocel bude akcí vyjadřující závazek vaší firmy eliminovat uhlíkovou stopu oceli, kterou používáte.

 1. Získejte náskok v zelené soutěži
 2. Legislativa a předpisy po celém světě rostoucí měrou nutí průmyslová odvětví vyvíjet infrastrukturu a procesy splňující specifické podmínky ochrany životního prostředí. Tento trend je teprve v počátcích a firmy budou muset již nyní investovat, aby zabezpečily soulad svého podnikání s budoucími požadavky.

 3. Buďte ekologičtí od A do Z
 4. Environmentální povědomí spotřebitelů a poptávka po udržitelných hodnotových řetězcích určují a posouvají vývoj průmyslu. Žádný řetěz není silnější než jeho nejslabší článek. Každý účastník musí svým dílem přispět, aby zaručil bezfosilní hodnotový řetězec až ke koncovému uživateli. Výrova oceli bez využití fosilních zdrojů bude důležitá i ve fázích dobývání surovin a vstupních materiálů. Bezfosilní ocel bude klíčovou složkou napomáhající splnit cíle nulových emisí ve všech průmyslových aplikacích.

""

Časté dotazy: odpovědi na důležité otázky

Bezfosilní palivo je na cestě! V roce 2026 chce společnost SSAB uvést na trh průkopnickou prémiovou bezfosilní ocel, jež bude v průmyslu revoluční změnou zavádějící proces výroby bez emisí CO2 z fosilních zdrojů.

Přejděte k oblasti, která vás zajímá

""

Články

Získejte podrobnější informace o budoucnosti výroby oceli bez využití fosilních surovin.

ikona videa

Video

Veškeré filmy včetně informačních videí o naší společnosti a obsahu pro zájemce o práci ve společnosti SSAB zveřejňujeme na portálu YouTube.

""

Sledujte nás

Zůstaňte v kontaktu se společností SSAB, našimi lidmi, značkami a zákazníky prostřednictvím upřednostňovaných kanálů.