Umění konstrukce chytřejších jeřábových výložníků

Výhody oceli Strenx® 700QLH a dutých profilů tvářených za tepla

S konstrukčními dutými profily se setkáváme v nejrůznějších aplikacích. Jedná se o jednu z nejběžněji používaných forem ocelových produktů. Odvětví jako stavebnictví, doprava, zvedací zařízení, zemědělství, energetika a recyklace jsou typickými příklady, kde duté profily sehrávají v každodenní práci zásadní roli. Duté profily jsou k dispozici v různých tvarech, velikostech, jakostech oceli a tloušťkách stěn. Vyrábějí se tvářením za studena nebo za tepla a jsou bezešvé nebo svařované. Podle konkrétních typů výrobků z dutých profilů se volí různé výrobní metody, ačkoli rozměry a mez kluzu zůstávají naprosto stejné.

Duté profily tvářené za tepla jedinečným způsobem kombinují určité z nejlepších vlastností profilů tvářených za studena a bezešvých trubek. Uzavřené profily Strenx® 700QLH se vyrábějí z ocelových pásů válcovaných do kruhových tvarů, jež následně procházejí kontinuálním bezešvým svařováním. Použití ocelového pásu Strenx® jako základního materiálu přináší výhodu mimořádně nízké odchylky v toleranci tloušťky oceli mezi jednotlivými trubkami, zejména v obvodu. Na rozdíl od zastudena tvářených svařovaných trubek, které se však svými vlastnostmi podobají bezešvým trubkám tvářeným za tepla, nemají svařované a za tepla tvářené trubky Strenx® QLH díky následnému tepelnému zpracování žádná zbytková pnutí. Tato vlastnost je v dílenském zpracování obrovským přínosem.

S minimální mezí kluzu 700 MPa a tažností A5 min. 14 % se tento materiál hodí pro širokou škálu aplikací.

Duté profily tvářené za tepla z oceli Strenx® 700QLH jsou zhotoveny z vysokopevnostního materiálu SSAB. Duté profily nabízejí díky pokročilé metalurgii dobrou svařitelnost a obrobitelnost spolu s vynikající kombinací mechanických vlastností. S minimální mezí kluzu 700 MPa a tažností A5 min. 14 % se tento materiál hodí pro širokou škálu aplikací. Naše duté profily tvářené za tepla nabízejí výjimečnou rázovou houževnatost při nízkých teplotách: 40 J při –40 °C. Produkty z oceli Strenx® tak spolehlivě fungují i ve chvílích, kdy je toho nejvíce potřeba.

Duté profily tvářené za tepla z oceli Strenx® 700QLH se dodávají v popuštěném stavu a lze je tak používat v nosných konstrukcích. Přinášejí velké výhody ve zvedacích aplikacích, jako jsou jeřáby, kde je vysoká pevnost v kombinaci s nízkou hmotností velmi důležitá.

Jeřáb s výložníkem vyrobeným z vysokopevnostního dutého profilu Strenx®.

Duté profily tvářené za tepla z oceli Strenx® 700QLH se již řadu let úspěšně využívají v příhradových výložnících nejmodernějších jeřábů.

Výhody oceli Strenx® 700QLH

  • Na rozdíl od zastudena tvářených svařovaných trubek, které se však svými vlastnostmi podobají bezešvým trubkám tvářeným za tepla, nemají svařované a za tepla tvářené trubky Strenx® QLH díky následnému tepelnému zpracování žádná zbytková pnutí. Tato vlastnost je v dílenském zpracování obrovským přínosem.
  • Duté profily z oceli Strenx® 700QLH nabízejí díky pokročilé metalurgii dobrou svařitelnost a obrobitelnost spolu s vynikající kombinací mechanických vlastností.
  • Použitím vysokopevnostní oceli zvýšíte nosnost jeřábů, aniž by vzrostla celková hmotnost výložníků.
  • Jejich vysoká pevnost, dobrá svařitelnost, rozměrová přesnost a kvalita povrchu jsou přínosem pro zákazníky po celém světě.

Jak ocel Strenx® pomáhá prodloužit dosah jeřábů při zachování pevnosti

Použitím vysokopevnostní oceli zvýšíte nosnost jeřábů, aniž by vzrostla celková hmotnost výložníků. Upotřebením vysokopevnostní oceli ve výložnících získá projektant možnost použít tenčí ocelový profil bez omezení nosnosti jeřábů. Sníží se hmotnost výložníku a budete moci prodloužit celkový dosah jeřábu. Použití vysokopevnostních ocelí je možné, budou-li splněny normy a konstrukční parametry jeřábů, zejména s ohledem na omezení průhybu.

Duté profily tvářené za tepla z oceli Strenx® 700QLH se již řadu let úspěšně využívají v příhradových výložnících nejmodernějších jeřábů. Jejich vysoká pevnost, dobrá svařitelnost, rozměrová přesnost a kvalita povrchu jsou přínosem pro zákazníky po celém světě – kromě vylepšení konstrukce jeřábových výložníků (přinášející výhody koncovým uživatelům) také zvyšují efektivitu výroby výložníků. Duté profily tvářené za tepla z oceli Strenx® 700QLH jsou k dispozici v mnoha různých průměrech a tloušťkách stěn. Na požádání jsou k dispozici také tloušťky stěn vytvořené na míru. Konstruktéři tak mohou flexibilně volit optimální potřebný průřez a současně minimalizovat hmotnost výložníků. V neposlední řadě je pak výhodou i omezení objemu nakupované oceli.

Dostupné rozměry a dodací podmínky ve vaší oblasti vám sdělí prodejní oddělení společnosti SSAB.

Nizozemská společnost Spierings Mobile Cranes konstruuje jedinečné mobilní jeřáby vyrobené z oceli Strenx® 700MLH a Strenx® 700MC, jež s přehledem předčí konkurenci.

Vysokopevnostní ocel Strenx®

Vysokopevnostní ocel Strenx® umožňuje výrobu pevnějších, lehčích, bezpečnějších, konkurenceschopnějších a udržitelnějších produktů. Takovou ocel nazýváme vysokopevnostní, neboť kromě běžných vlastností konstrukčních oceli nabízí mimořádnou pevnost.

Don't miss out on this

""

Přihlaste se k odběru zpravodajů SSAB

""

Kontaktuje SSAB