Reference

Vysokopevnostní konstrukční ocel Strenx® umožňuje snížení hmotnosti návěsů a zvýšení objemu nákladu

6 min čtení

Podrobnosti reference

Země Brazílie
Odvětví Výroba přívěsů a koreb

Librelato, přední brazilský výrobce návěsů, vyrábí návěsy na obiloviny s nižší hmotností, které přepravují více materiálu a splňují náročné požadavky díky vysokopevnostní oceli Strenx®. Je třetím největším brazilským výrobcem návěsů, jednou z rychle rostoucích společností v zemi a vítězem mnoha ocenění ve svém odvětví. Vysokopevnostní oceli Strenx® hrají klíčovou roli v úspěchu a růstu této společnosti.

Podrobnosti reference

Země Brazílie
Odvětví Výroba přívěsů a koreb

Brazílie se maximálně spoléhá na silniční dopravu – kamiony přepravují více než 60 procent veškerého nákladu. Mnoho vozidel a návěsů ve vozovém parku je však třeba modernizovat, jsou přetížené a překračují limity hmotnosti vozidla na silnicích. Pokrokové společnosti, jakou je společnost Librelato, při řešení těchto problémů, uspokojování rostoucí poptávky po dopravních řešeních, například v oblasti návěsů na obiloviny, a řešení otázek životního prostředí a bezpečnosti v tomto odvětví přeřazují na vyšší rychlostní stupeň.

Spoléhají se na vysokopevnostní ocel Strenx® a vyrábějí návěsy, které jsou pevnější a lehčí než tradiční vozidla. Jak toho dosahují?

Ocel Strenx® pomáhá společnostem v odvětví dopravy díky vlastnostem srovnatelným se strukturální ocelí bezpečně snižovat hmotnost každého návěsu, zajišťovat nejvyšší standardy kvality produktů a prodlužovat životnost.

Nový návěs na obiloviny společnosti Pró-Nio přepravuje o 780 kg vyšší náklad než standardní návěsy

Společnost Librelato věří, že pouze odvážné společnosti, které investují do nejmodernějších technologií a poskytují vysokou úroveň kvality výroby, dokážou splnit měnící se požadavky trhu.

Společnost Librelato proto učinila inovativní krok a zahájila projekt společného rozvoje se společností SSAB a brazilskou těžební společností CBMM, největším světovým producentem niobu na světě. Všechny tři společnosti byly zapojeny do všech fází projektu, od definice konceptu, technického návrhu, analýz FMEA, konstrukce, hodnocení prototypu a testování v terénu, až po finální ověření a zahájení prodeje.

V říjnu 2019 se díky tomuto projektu zrodil nový návěs na obiloviny společnosti Librelato, model Pró-Nio. Tento třínápravový návěs na obiloviny o délce 12,5 m vyrobený z oceli s obsahem niobu umožňuje vozidlu převážet o 780 kg vyšší náklad než standardní návěsy. Toto vozidlo je tak nejlehčím vozidlem ve své třídě na brazilském trhu.

Co si zákazníci myslí?

„Rozšíření tohoto návěsu na trhu a úspěšný prodej překonaly očekávání,“ říká Marco Camargo, provozní ředitel společnosti Librelato. „Niobový kov po smísení s ocelí dodává slitině mnohem větší houževnatost, což je základní podmínkou pro vývoj lehčích a robustnějších produktů, a tedy účinnější silniční přepravy. Důvodem je možnost snížení hmotnosti vozidla při současném zvýšení užitečného zatížení. Výsledkem je vyšší zisk provozovatelů dopravy v Brazílii a Jižní Americe,“ uvádí Camargo.

Zdvojnásobte nebo ztrojnásobte mez kluzu vysokopevnostní oceli

U podvozku a příčníků vozidla Pró-Nio je použito oceli Strenx® 700MC, přičemž zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD) je konstruováno z oceli Strenx® 960MC. Společnosti, jako je Librelato, modernizují na ocel s vyšší pevností, aby dosáhly vyšší pevnosti a bezpečnosti.

„Nejběžnější oceli používané v Brazílii, které snesou zatížení 343 MPa (50 ksi), jsou nahrazovány ocelí s minimální pevností v kluzu 700 MPa (101 ksi),“ říká Gilberto Leal, konzultant pro aplikaci produktů ze společnosti CBMM. „To představuje dvojnásobnou pevnost. V projektu jsme také použili materiály, které dosahují až 960 MPa (139 ksi), což znamená téměř třikrát vyšší houževnatost než u běžných materiálů používaných v tomto odvětví. To vše zajišťuje větší pevnost a bezpečnost. Díky konstrukčním vylepšením jsme dosáhli také vyšší tuhosti s novými geometrickými tolerancemi. Vedle toho jsme zaznamenali také zlepšení ve výrobních postupech, takže můžeme optimalizovat výrobu zařízení,“ říká Leal.

Houževnatější na silnici, šetrnější k životnímu prostředí

Vzhledem k nižší hmotnosti návěsu, vyšší nosnosti a menší spotřebě oceli použité při jeho výrobě lze dosáhnout snížení emisí CO2 přibližně o 27 tun během životnosti výrobku.

Použití vysokopevnostní oceli Strenx® v nové konstrukci návěsu přináší také další výhody, například zvýšenou účinnost a vyšší dostupnost, což přepravcům přináší dlouhodobě vyšší zisk.

Na prvním místě bezpečnost: Ocel Strenx® v důležitých bezpečnostních dílech nákladních vozidel a návěsů

Bezpečnost je samozřejmě nejdůležitějším cílem napříč celým odvětvím silniční přepravy. A tam, kde je bezpečnost prvořadá, nabízí ocel Strenx® použitá v zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD) řešení, které může přispět k záchraně životů.

Zařízení RUPD běžně vyráběné z oceli je připevněno k zadní části nákladního automobilu nebo návěsu jako prevence před zaseknutím menších vozidel během střetnutí podjezdem zezadu. Přísnější předpisy Evropské hospodářské komise OSN (ECE) z roku 2019 pro zařízení RUPD budou mít vliv na výrobce karosérií, majitele vozidel a správce vozového parku. Například u těžkých vozidel bude vyžadována odolnost vůči vyšším silám, nižší světlá výška a pevnější zařízení RUPD.

Jak tedy můžete splnit tyto bezpečnostní požadavky, aniž by to negativně ovlivnilo vaši přepravní kapacitu? Odborníci z technické podpory společnosti SSAB společně s vámi vytvoří nejlepší konstrukci vašeho konkrétního vozidla použitím plechů, trubek a desek z vysokopevnostní oceli Strenx®. Zajistí optimální rovnováhu výkonu, nákladů a bezpečnosti vašeho vozidla.

Chcete vyrazit do budoucnosti vyšší rychlostí? Další informace o možnostech oceli Strenx® 960 v zařízeních RUPD a její roli při zvyšovaní bezpečnosti v dopravě. Můžete získat také více informací o o výhodách oceli Strenx® pro váš konkrétní typ návěsu.