Udržitelná budova s materiálem GreenCoat®

Oceli s barevným nátěrem GreenCoat® stojí v popředí světových trendů v oblasti udržitelných budov. Díky četným výhodám oproti tradičním zinkovým a hliníkovým materiálům lze nyní stavět budovy s minimalizovaným dopadem na životní prostředí.

Barevný nátěr ze švédského řepkového oleje

Většina ocelových výrobků s barevným nátěrem GreenCoat® nabízí udržitelnou povrchovou úpravu, jaká se obvykle ve stavebnictví nevyskytuje. Biologicky rozložitelný nátěr BT (Bio-based Technology) využívá podstatný podíl švédského řepkového oleje namísto fosilního oleje, a stává se tak jediným stavebním nátěrem na trhu vyrobeným z přírodních složek pro použití ve vnějším prostředí (střechy a fasády). Tím se výrazně snižuje ekologická stopa budovy. 

Nátěr také neobsahuje chromáty v souladu s nařízením REACH, je bezpečný při manipulaci, neuvolňuje žádné škodlivé emise a nabízí prokazatelně dlouhou životnost na budovách řadu desítek let. 

Řepkové pole se včelou

Udržitelnost oceli

Ocel je jedním z mála materiálů nabízejících stoprocentně uzavřený recyklační cyklus. Znamená to, že ji lze efektivně používat opakovaně, aniž by docházelo ke ztrátě vlastností a výkonu materiálu nebo ke vzniku nebezpečných odpadů. Ocel lze také snadno opakovaně použít a při její výrobě vzniká méně emisí CO2 než u jiných běžných stavebních materiálů, jako je například hliník. 

Ve společnosti SSAB se ve všech výrobních závodech používá v průměru přibližně 45 % recyklovaného kovového šrotu.

Ocel je na stavbách také vhodnější než jiné kovy. Mnoho zemí zakazuje v budovách používání neželezných kovů jako jsou zinek či měď z důvodu rizika kontaminace půdy při skrápění těchto kovů deštěm. 

Vysoké pece společnosti SSAB v současné době vypouštějí do ovzduší v porovnání s evropským průměrem o 7 % CO2 méně. Naším cílem je prakticky zcela eliminovat emise CO2 při výrobě oceli díky naší společné technologické iniciativě HYBRIT. 

Bezfosilní ocel

V souladu s cílem Švédska stát se do roku 2045 uhlíkově neutrální zemí se společnost SSAB zavázala k udržitelné výrobě oceli. Kromě využívání vysokého procenta recyklovaného materiálu při výrobě oceli je společnost SSAB také členem společného podniku a projektu HYBRIT, jenž usiluje o převratné změny v ocelářském průmyslu s plánovanou výrobou oceli bez využití fosilních paliv do roku 2026.

Vize ekologického průmyslu

Vysoký výkon, delší životnost

Dnes není neobvyklé vidět 150 let staré budovy s originální ocelovou střechou. Vysoce výkonné produkty GreenCoat® se snadnou tvářitelností až do –15 °C, nejnižší tepelná roztažnost (při srovnání s hliníkem, zinkem a mědí) a dlouhá životnost přispívají k udržitelnosti budov minimalizací potřeby dalších prostředků. 

Na každou ocel s barevným nátěrem GreenCoat® je poskytována záruka dlouholeté životnosti barevného nátěru i oceli.  

 

House KD, arkitekti GWSK, Švédsko

40 let celosvětového testování ve venkovním prostředí pro vyšší odolnost

K zajištění dlouhodobého výkonu čerpají záruky na ocel s barevným nátěrem GreenCoat® ze 40letých zkušeností z akreditovaných venkovních zkušeben rozesetých po celém světě.

Produkty GreenCoat® jsou zde vystaveny reálným venkovním podmínkám s působením slané vody, sněhu, ledu, deště, UV záření, vysoké vlhkosti, větru a bouří.

Procházejí testováním odolnosti vůči korozi, zachování barvy a lesku, ohýbatelnosti, adheze nátěru a dalších vlastností, přičemž stálou hnací silou výrobce je úsilí o vysokou kvalitu a ohleduplnost k životnímu prostředí. 

Testování ve venkovním prostředí
Kamion GreenCoat

GreenCoat® a ekologičtější přeprava

Udržitelné cíle společnosti SSAB v oblasti logistiky se řídí certifikovaným systémem environmentálního managementu. Cílem je zvýšit podíl logistických smluv s partnery hlásícími se k dohodám o energetické účinnosti v oblasti logistiky a dopravy.

V současné době zajišťují přibližně 85 % pozemní přepravy SSAB v přepočtu na tunu produktů partneři, kteří se k těmto dohodám zavázali. Společnost SSAB také usiluje o optimalizaci přepravy, maximalizaci užitečného zatížení a co nejefektivnější kombinaci přepravy.

Svitky materiálu GreenCoat

Environmentální certifikace a ekoznačky

Společnost SSAB aktivně sleduje a předvídá budoucí změny v legislativě týkající se životního prostředí, bezpečnosti či chemických látek a dodržuje platné předpisy o chemických látkách. Ocelové výrobky s barevným nátěrem GreenCoat® neobsahují chromáty a vyhovují následujícím předpisům:

  • Předpisy REACH
  • CLP
  • SundaHus
  • BASTA
  • Byggvarubedömningen (posuzování stavebních materiálů, BVB)
  • Švédská prohlášení o stavebních výrobcích (Föreningen för Byggvarudeklarationer)

Ekologické prohlášení o výrobku GreenCoat® (EPD)

Perspektiva životního cyklu je pro udržitelné stavební materiály čím dál důležitější. Dokumentace musí uvádět informace o fázích životního cyklu, obsahu výrobků, procesu výroby a údaje, jak materiály co nejlépe recyklovat nebo znovu použít.

V rámci transparentnosti je k dispozici ekologické prohlášení o výrobcích GreenCoat® s podrobnými informacemi o výrobě oceli s barevným nátěrem GreenCoat® a péči věnované životnímu cyklu výrobku.

Ekologické prohlášení o výrobku GreenCoat® (EPD)

Objednejte si vzorky pro správnou představu o barevnosti!

Živé barvy s dlouhou životností – vzorky materiálu GreenCoat® jsou k dispozici v široké škále matných, lesklých a kovových povrchů a pro rozsáhlou nabídku různých stavebních aplikací.