House KD

Detail domu KD

Moderní stodola – dům KD

Severovýchodní pobřeží švédského ostrova Öland lemují menší rybářské a zemědělské vesnice. Domy a stodoly se zde tradičně staví v dostatečné vzdálenosti od pobřeží, kde stromy a keře poskytují ochranu před bouřlivým větrem. Budovy jsou postaveny téměř výhradně z dřevěných panelů a plechové střešní krytiny.

Architekt Timo Karasalo ze společnosti GWSK Arkitekter zde byl pověřen návrhem celoročního rekreačního domu se zaměřením na udržitelnost a snadnou údržbu. Výsledná budova House KD tohoto cíle skvěle dosáhla a byla nominována na cenu World Architecture Festival (WAF) za rok 2017.

Dům KD byl navržen a postaven podle Karasalovy vize „moderní stodoly“, jejíž typologie přirozeně navazuje na stavební tradice obce. Materiály a detaily však mají jasně naznačovat, že dům byl postaven v moderní době. Příkladem je tradiční šikmá střecha stodoly z oceli s barevným nátěrem GreenCoat® od společnosti SSAB.

Požadavky zákazníka na bezúdržbovou fasádu a střechu spolu s výhodou rychlé instalace přirozeně vedly k volbě vlnitého plechu z oceli GreenCoat®. Dalšími faktory rozhodujícími o výběru byly dlouhá životnost a nízká ekologická zátěž.

Ocel GreenCoat® je mezi pokrývači dobře známým materiálem díky snadnému ručnímu tvarování, dlouhodobé stálobarevnosti a odolností vůči UV záření, korozi či poškrábání. Většina výrobků GreenCoat® je opatřena nátěrem BT (Bio-based Technology) s podstatným podílem švédského řepkového oleje namísto tradičně používaných fosilních olejů. Toto řešení SSAB výrazně snižuje negativní dopady na životní prostředí.

Ocel GreenCoat® je pro navrhovatele staveb v porovnání s alternativními řešeními navíc výrazně lehčím materiálem s nejnižší teplotní roztažností k omezení prohýbání.

Ocenění WAF Awards jsou mezi architekty celosvětově vysoce uznávána a každoročně se udělují na Světovém architektonickém festivalu, což je třídenní berlínská akce určená pro architekty a profesionály v oblasti interiérového designu.

Dům KD – materiál GreenCoat® v oceňované architektuře

Timo Karasalo, GWSK Arkitekter

Severovýchodní pobřeží švédského ostrova Öland lemují menší rybářské a zemědělské vesnice. Domy a stodoly se zde tradičně staví v dostatečné vzdálenosti od pobřeží, kde stromy a keře poskytují ochranu před bouřlivým větrem.

LinkedInFacebookPinterest  E-mail

Dům KD je aktuálně oceněn či nominován na následující ceny:

  • 2017 – v užším výběru kandidátů na ocenění World Architecture Festival (WAF) Award

Oslava Waf

Dům KD
Dům KD, pohled zvenku

8 otázek pro Tima Karasalo

Jakým výzvám jste musel při navrhování domu KD čelit?

Výzvou bylo zasazení moderní budovy do prostředí staré vesnice. Chtěl jsem najít stavební typologii, jež by přirozeně navazovala na současné měřítko a architektonický styl obce. Tento projekt vypráví příběh inspirace místní stavební tradicí.

 

Proč jste na střechu zvolili právě ocel a ne jiné materiály?

Myšlenka „moderní stodoly“ se objevila poměrně brzy ve fázi skicování, neboť budovy v této oblasti jsou téměř výhradně zastřešeny plechem. Vnímal jsem to jako přirozenou návaznost na místní stavební tradici.

 

Co můžete říci o kvalitě oceli GreenCoat® obecně?

S ocelí GreenCoat® mám jen dobré zkušenosti. Naši klienti požadují, abychom při každodenní práci volili materiály, jež budou odolné a zároveň šetrné k životnímu prostředí. Materiál GreenCoat® obě tato kritéria splňuje.

 

Byly v konstrukci střechy použity nějaké jedinečné designové prvky?

Konstrukce střechy měla být co nejlehčí. Proto jsem navrhl prefabrikované příhradové vazníky ze standardní oceli jako součást systému tažných vzpěr.
Pocit lehkosti vnějšího plechu se pak odráží i v interiéru.

 

Co soudíte o výběru udržitelné oceli se švédským řepkovým olejem obsaženým v barvě?

Zvláště u tohoto projektu bylo velmi příjemné sdělit zemědělcům v oblasti, že povrchová úprava pochází z jejich vlastních polí!

 

Proč jste zvolil stříbrnou metalickou barvu střechy?

Tato kombinace plechové střechy a světle šedých stěn mě velmi přitahovala – a stále přitahuje! Vzhledem k požadavku na bezúdržbovost fasády jsem zvolil světle šedý beton. V kombinaci s metalickou stříbrnou barvou se mi podařilo moderním způsobem navázat na starou tradici.

 

Můžete uvést další příklady použití oceli GreenCoat®?

Jedním z našich probíhajících projektů je rozšíření stávající kancelářské budovy. Navrhujeme dvě nová podlaží o celkové ploše 4000 m2. Nové fasády budou vyrobeny ze skla a oceli GreenCoat®.

 

Jak hodnotíte svůj postup do užšího výběru ocenění WAF Award za rok 2017?

Je to samozřejmě velká pocta a uznání, že i přes omezený rozpočet lze vytvořit dobrou architekturu.

Timo Karasalo
Dům KD

Souhrn

PROJEKT: BLÄSINGE, ÖLAND, ŠVÉDSKO „DŮM KD“
PRODUKT:
OCEL S BAREVNÝM NÁTĚREM GREENCOAT®
CÍL:
POSTAVIT MODERNÍ REKREAČNÍ DŮM INSPIROVANÝ TRADIČNÍM DESIGNEM POUŽITÍM BEZÚDRŽBOVÝCH A UDRŽITELNÝCH MATERIÁLŮ.
BARVA:
METALLIC SILVER, RR40/SS0045
ARCHITEKT:
GWSK ARKITEKTER, STOCKHOLM; TIMO KARASALO

FOTOGRAFIE DOMU KD: „LINUS FLODIN, BARABILD.SE“;
COPYRIGHT:
SSAB

pdf 542 Kb
GreenCoat® proudly presents House KD by GWSK Arkitekter, Stockholm