Duroxite® 200 Pipe

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

Na této stránce

Obecný popis produktu

Trubky Duroxite® 200 se vyrábějí navařováním abrazivzdorných materiálů speciálního složení na nízkouhlíkový podkladový materiál tradičním elektrickým obloukem. Návarový materiál tvoří primární karbidy bohaté na chrom a zušlechtěné vysokolegované komplexní karbidy, které jsou rovnoměrně rozptýleny v houževnaté eutektické austenitické matrici. Trubky s tvrdou návarovou vrstvou byly navrženy pro extrémní odolnost vůči opotřebení při práci v nejnáročnějších prostředích vystavených třecímu opotřebení. Trubky Duroxite® 200 jsou k dispozici s jednovrstvými či dvouvrstvými návary. Jako základní materiál pro výrobu trubek Duroxite® 200 lze použít ocelové trubky a trubky Schedule 40 a Schedule 80. Trubky Duroxite® 200 lze vyrobit jako přechody ze čtyřhranného profilu na kulatý, jako kolena, T či Y díly nebo jako dlouhé oblouky.

Hlavní výhody

 • Záruka konzistentní odolnosti vůči opotřebení od povrchu až do 75% hloubky návaru
 • Optimální složení karbidů zajišťuje dobrou kombinaci odolnosti vůči opotřebení a homogenní vazby
 • Delší životnost a lepší odolnost vůči opotřebení ve srovnání s tradičními trubkami navařované karbidy chromu

Typické aplikace

Trubky Duroxite® 200 se široce využívají v těžbě, cementárenství, při zpracování ropných písků, bagrování, recyklaci a v ocelářském průmyslu. Některé z konkrétních aplikací:

Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
Vybrat sloupce k zobrazení
  Těžba Kalová čerpadla, skluzy
  Cementárenství Skluzy, kalová čerpadla
  Dobývání Bagrovací potrubí
  Ocel Vzduchová potrubí, injektážní trubky, sací potrubí, žlaby
  Porovnat parametry

  Zvolte jeden parametr k porovnání

  Porovnání

   Těžba
   Kalová čerpadla, skluzy
   Cementárenství
   Skluzy, kalová čerpadla
   Dobývání
   Bagrovací potrubí
   Ocel
   Vzduchová potrubí, injektážní trubky, sací potrubí, žlaby

   Další informace o aplikacích naleznete v brožuře k výrobku Duroxite®.

   Standardní rozměry

   Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
   Vybrat sloupce k zobrazení
    Průměr
    Délka
    Metrická jednotka Metrická jednotka Další zákaznické specifikace
    50 - 150 mm
    200 - 600 mm
    600 - 900 mm
    0.9 - 1.0 m
    0.9 - 3.0 m
    1.8 - 3.0 m
    - Všechny dostupné rozměry > Seznam 40 ocelových trubek
    - Podle potřebylze přiříznout nebo vyrobit požadované délky
    - K dispozici jsou nerezové a dalšíverze trubek
    - Vlastní průměry a jmenovité rozměryjsou k dispozici na požádání
    - Průměryvětší než 0.9 m lze vyrobit z tvářeného plechu Duroxite 100
    Porovnat parametry

    Zvolte jeden parametr k porovnání

    Porovnání

     Mechanické vlastnosti

     Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
     Vybrat sloupce k zobrazení
      Vlastnosti opotřebení
      ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)
      Počet vrstev návaru Typická tvrdost povrchu1)

      (HRC)
      Typická tvrdost povrchu1)

      (HV)
      Povrch
      (g max)
      75 % hloubky návaru 3)
      (g max)
      Jednovrstvý 57 - 60 630 - 700 0.19 0.19
      Dvojvrstvý 60 - 65 700 - 850 0.12 0.12
      Porovnat parametry

      Zvolte jeden parametr k porovnání

      Porovnání

       1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

       2) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti otěrem je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

       3) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti,zkouška opotřebení se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75 % hloubky návaru.

       Mikrostruktura

       Mikrostruktura materiálu trubek Duroxite® 200 obsahuje primární karbidy bohaté na chrom a jemné komplexní karbidy z dalších legur s typickou tvrdostí 2 500 až 3 000 HK4), které jsou rovnoměrně rozptýleny v houževnaté eutektické austenitické matrici. Typický objemový podíl primárních karbidů bohatých na chrom je udržován v rozsahu od 30 do 40 % se 7 až 10 % komplexních karbidů.

       4) Tvrdost podle Knoopa (HK) je metodou měření mikrotvrdosti, která se používá především u velmi křehkých materiálů.

       Zpracování a ostatní doporučení

       Svařování, dělení, tváření a obrábění

       Dílenská doporučení naleznete v brožuře k návarovým produktům Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory, kde získáte více informací.

       Bezpečnostní opatření

       Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.