Svařování laserem

Svařování laserovým paprskem (LBW), jež se častěji označuje jako svařování laserem (LW) je způsob termického spojování materiálů (i plastů) laserem. Při svařování laserem obvykle dochází k hluboké penetraci. Jedná se o nejdůležitější metodu svařování při výrobě aplikací. Laserový paprsek je zaměřen a veden po povrchu materiálu nebo mírně pod jeho tloušťkou. Vlivem extrémně vysoké hustoty (> 106 W/cm2) zaměřeného paprsku dochází k odpařování kovu uvnitř dutiny a během průchodu paprsku podél spoje proudí okolní zkapalněná svarová lázeň do zadní části dutiny. Následně svarová lázeň tuhne a vytváří svar. Svařování laserem se od pálení laserem liší, protože tavenina není odstraněná proudem plynu, ale roztavený materiál je chráněn procesem nízkotlakého stínění plynem.

 

Obraťte se na nás

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace či cenovou nabídku, obraťte se na nás.
Náš specializovaný tým je zde pro vás.

Metoda

Během svařování pouze laserem se nepoužívá přídavný materiál. Nejdůležitějším aspektem svařování pouze laserem u spojovaných ocelových aplikací je, že svarový šev má téměř stejné materiálové vlastnosti jako základní kov. V určitých případech je možné k laserovému svaru přidat přídavný drát, což může být posouvaný studený drát nebo indukcí ohřívaný drát, pro snížení tepelných účinků ve svarové lázni. Další běžnou metodou je hybridní svařování, kde se kombinuje proces svařování laserem a MAG. Hybridní svařování vyžaduje vyšší tepelný příkon než svařování pouze laserem, avšak stále mnohem nižší než tradiční svařování MAG. Hybridní svařování umožňuje vyšší rychlost svařování a použití silnějších materiálů.

Proces svařování laserem se téměř vždy používá u velkých aplikací s automatizací, což umožňuje rychlost svařování 1 až 5m/min. Tradiční CO2 laser se stále používá; především u větších linek při svařování panelů, vláknový laser se však stává stále běžnějším v nově instalovaných linkách pro svařování laserem a je jedinou možností u dnešních moderních 3D robotických svařovacích linek. Svařování laserem a laserové hybridní svařování jsou standardní pracovní metody v automobilovém průmyslu, lodním stavitelství, železničním průmyslu a také rychle rostoucím trendem ve výrobě zemědělských strojů, sklápěcích koreb a kontejnerů.

Laserem svařované prefabrikáty vyžádané na míru jsou již mnoho let součástí každého automobilu, a to v různých tloušťkách a z různých druhů oceli, v konstrukčních dílech, jako jsou podrámce, závěsné tyče, výztužné a bezpečnostní díly a podobně a stovkách milionů LWTB vyráběných ročně na 3D robotických svařovacích linkách.

Svařování laserem je způsob svařování s nízkým tepelným vstupem a s úzkým plným penetračním svarem, který umožňuje dosažení estetického konečného výsledku. Při spojování velkých tenkých plechů je svařování laserem v mnoha případech jedinou metodou svařování, která zabrání tepelné distorzi konečného produktu. Svařování laserem je nejlepší metodou svařování, jež minimalizuje ztráty vlastností základního materiálu, jako je tvrdost a pevnost.

method

Vlastnosti při svařování laserem

Výhody

 • Vynikající mechanické vlastnosti
 • Velmi úzké tepelně ovlivněné oblasti
 • Velmi vysoká účinnost
 • Velice dobré otěrové vlastnosti
 • Nízká tepelná distorze, tj. vynikající rovinnost
 • Spousta možností zpracování dlouhých a širokých plechů prefabrikovaných tlouštěk a vlastností
 • Nákladově efektivní vzhledem k tradičním metodám
 • Umožňuje svařování plechů různých tříd a rozměrů

Nevýhody

 • Vysoké investiční náklady ve srovnání s tradičními metodami
 • Omezená tloušťka materiálu (současné maximum je 25 mm při hybridním pálení)

Doporučení

Svařování laserem je nejlepší doporučenou metodou svařování tenčích plechů a vysokopevnostních a otěruvzdorných ocelí.
Laser welding

Naše nabídka

SSAB Shape služby v oblasti svařování laserem včetně svařování velkých a dlouhých plechů ke svařovaným prefabrikátům velikostí XXL:

 • Délky do 20 000 mm
 • Šířky do 5 000 mm
 • Tloušťka do 6 mm (v daných případech i 8 mm)

Můžete využít možnosti kombinace svařování laserem s jinými metodami zpracování kovu, například řezání na požadovaný tvar (laserem či plasmou) a ohýbání na ohraňovacím lisu, čímž vám zajistíme veškeré požadavky na zpracování dílů velikosti XXL.

Kvalita svařování laserem splňuje požadavky podle normy EN 13919-1 C (třída B na požádání)

our offer