Díly a sady Hákový nosič

Hákový nosič

Tato montážní sada pro hákový nosič je sestavena z trubek přesně pálených laserem a profilů tvářených zastudena vyrobených z vysokopevnostní oceli Strenx® 700 MC. Tato testovaná a ověřená konstrukce nabízí pevnou a lehkou alternativu k tradiční konstrukci s použitím standardních válcovaných profilů z měkké oceli. 

Součásti obsažené v montážní sadě jsou spojeny svařováním tak, aby vytvořily kompletní hákový nosič pro další použití jako základ pro stavbu sklápěčů, kontejnerů a dalších výrobků s maximální nosností 20 000 kg a délkou nad 6,0 ​​m.

 

Obraťte se na nás

Vlastnosti a výhody

  • Laserem pálené díly s přesnou montáží nabízejí zjednodušené polohování komponentů a efektivní konečnou montáž. 
  • Snížení hmotnosti hákového nosiče až o 30 % při zachování nosnosti.
  • Zkrácení doby montáže až o 60 %. 
  • Snížení délky svarových housenek až o 70 %. 
  • Menší deformace a nižší potřeba rovnání po svařování.

Obsah sady

• Všechny prefabrikované díly SSAB pro kompletní montáž. 
• Sada háků a válečků (volitelné). 
• Výkresy sestav. 
• Pokyny pro montáž.

Dodací podmínky 

• Trubky válcované zatepla a zastudena s hranami pálenými laserem nebo plazmou. 
• Profily tvářené zastudena a rovinné plechové díly z materiálu válcovaného zatepla.

Tolerance

• Trubkové díly dle normy SFS-EN9013-341 / 342, SFS-EN 22768-1-m. 
• Ostatní díly dle normy SFS-EN9013-231/432.

Dodací podmínky

• FCA Borlänge

Technické údaje

Nosnost
kapacita 
max  

Délka,
celkem                

Délka,  
plocha 

Šířka Výška háku  

Hmotnost,  
díly v sadě 

 20 000 kg  6,2 m    6,0  m                  2,55 m                  1,45 m               497 kg                  

Zpracování a další doporučení


Svařování, ohýbání a obrábění Doporučení najdete v brožurách společnosti SSAB na stránkách www.ssab.com nebo se můžete obrátit na technickou podporu na adrese techsupport@ssab.com. Řiďte se pokyny k montáži s odkazem na postup montáže a svařování. 

Při svařování, řezání, broušení a jiné práci na výrobku během montáže je nutno podniknout vhodná opatření zaměřená na ochranu zdraví a bezpečnost při práci.