Blatenské strojírny již několik let zpracovávají a prodávají oceli Hardox® na českém a slovenském trhu. Zákazníkům nabízejí hotové ocelové díly zpracované ohýbáním, svařováním či obráběním podle specifikací zákazníků. Česká společnost vyrábí i otěruvzdorné díly z oceli Hardox® pro zemědělství, lesnictví a další průmyslová odvětví.

Portfolio firmy bude nyní zahrnovat také trubky Hardox® všech průměrů zahrnutých ve výrobním programu společnosti SSAB. Veškeré trubky budou k dispozici v místních skladech, což zákazníkům pomůže získat požadované materiály rychleji a s mnohem nižšími náklady na přepravu. Otěruvzdorné ocelové trubky nabídnou extrémní výkon a prodlouženou životnost ve všech aplikacích s intenzivním opotřebením.

Silné lokální partnerství, jež jsme navázali s Blatenskými strojírnami, je pro společnost SSAB velmi důležité a podporuje strategii růstu. Díky zkušenostem a kompetencím Blatenských strojíren získáváme dokonalého distribučního partnera, s nímž můžeme společně rozvíjet svou místní přítomnost na trzích CEE.