Před zhruba 30 lety se začala otěruvzdorná ocel Hardox používat v korbách nákladních aut. Do té doby byly standardem konstrukční oceli o mezích kluzu 355 – 700 MPa, v Česku a na Slovensku například legendární, košický Kodur 700. Prvním typem oceli Hardox v těchto aplikacích byl Hardox 400, otěruvzdorná ocel s tvrdostí 400 Brinellů a mezí kluzu cca 1000 MPa. Aby zde Hardox mohl úspěšně konkurovat konstrukčním ocelím, musel se, do jisté míry, sám stát konstrukční ocelí. Tím byla míněna zejména dostatečná houževnatost, aby nepraskal při nakládce velkých a ostrých kamenů a jiných materiálů. Dále byla nutná dobrá svařitelnost a ohýbatelnost za studena. I když tehdy ještě neexistovaly půlkruhové korby, některé konstrukce už vyžadovaly na hranách podlahy, nebo na bočnicích ohyby. Použitím plechů Hardox 400 se oproti původním materiálům zvýšila tvrdost o asi 120 Brinellů a pevnost o přibližně 300 MPa. To umožnilo nabízet odolnější korbu, jak proti otěru, tak proti mechanickému poškození. Nebo bylo možné použít tenčí plechy, zachovat původní odolnost a nabídnout lehčí korbu. Varianta „lehčí korba z pevnějšího materiálu“ se postupně ukázala jako nejlépe prodejná a tento trend funguje v podstatě dodnes.

V roce 1996 představil Carnehl v Německu první půlkruhovou korbu. Do konce devadesátých let se pak tyto typy koreb objevily v portfoliu prakticky všech výrobců. „Half-pipe“ se ukázala daleko větší výzvou pro použitou ocel než klasická korba. Jelikož polokruhová korba je prakticky bez výztuh a funguje jako samonosný konstrukční prvek, je ocel mechanicky mnohem více namáhána. Již nestačilo, aby měla otěruvzdorná ocel jenom „určité“ konstrukční vlastnosti, ale bylo nutné, aby se houževnatost, svařitelnost a ohýbatelnost konstrukčním ocelím vyrovnala. Výrobce plechů Hardox zareagoval na tyto požadavky nejenom modernizací oceli Hardox 400, ale i představením nové oceli Hardox 450. Tato ocel, kromě zvýšené tvrdosti a pevnosti, nabídla i mnohem větší konsistenci dosažených úhlů po ohýbání. Toho se dosáhlo zúžením garancí na tvrdost oceli +/- 25 Brinellů. Hardox je doposud jedinou značkou otěruvzdorných ocelí, která je schopna takto úzký rozptyl zajistit.

Zhruba do roku 2010 se Hardox 450 stal standardem nejenom v korbách, ale i v ostatních otěruvzdorných aplikacích. Přechodem z oceli Hardox 400 na Hardox 450 došlo opět ke snížení tloušťky plechu, a to typicky o 1 mm na podlaze i bočnicích. Postupně většina výrobců přešla na konstrukci půlkruhové korby ze tří plechů oproti původním dvěma, což umožnilo použít jinou tloušťku na podlahu a na bočnice. Výborná ohýbatelnost oceli pak umožnila integrovat horní rám korby do bočnice a ušetřit tak minimálně dva podélné svary.

Zvyšující se tlak na další snížení hmotnosti korby vedl k tomu, že výrobci začali experimentovat s tvrdším, pevnějším materiálem. Volba padla přirozeně na Hardox 500. Ukázalo se, že přechodem na ocel s tvrdostí 500 Brinellů, by se opět dala redukovat tloušťka použitých plechů. Nicméně testy s ocelí Hardox 500 ukázaly, že takto tvrdý materiál je daleko náchylnější na korozní praskání (Stress Corossion Cracking – SCC), než ocel Hardox 450. V případech kdy se na korbu dostaly materiály znečištěné chemikálií s nízkým pH, např. kaly z likvidací chemiček, ocelový šrot znečištěný kyselinou z autobaterie atd, byla pravděpodobnost poškození korby z Hardoxu 500 mnohem vyšší než v případě Hardoxu 450. Kromě toho, byly garantované minimální poloměry ohybů pro Hardox 500 větší, což by nebyl problém pro konstrukci koreb, ale znamenalo by to nemalé investice do nových nástrojů pro ohýbání. Bylo zřejmé, že bude třeba tehdejší Hardox 500 modernizovat, nebo vyvinout úplně nový materiál. Volba nakonec vedla k představení nového materiálu, oceli Hardox 500Tuf v roce 2016.

Hardox 500Tuf nabízí nominální tvrdost sice „jen“ 490 Brinellů, ale při garantovaném rozptylu +/- 15 Brinellů, což je nový světový unikát, bude tvrdost spolehlivě v rozsahu standardního Hardoxu 500. Hardox 500Tuf je legovaný jiným způsobem než standardní Hardox 500, což spolu výrazně vyšší houževnatostí zaručuje minimálně stejnou odolnost proti koroznímu praskání jakou má Hardox 450. Důležitou vlastností je stejná ohýbatelnost jako u Hardoxu 450. Pro ohýbání se tudíž dají použít stejné nástroje. V neposlední řadě je Hardox 500Tuf prvním Hardoxem, kde není houževnatost pouze indikována jako typická hodnota, nýbrž je garantována na atestu.

 

Mechanické a technologické rozdíly mezi ocelemi Hardox 450, Hardox 500 a Hardox 500Tuf.

 

Rozdíl v otěruvzdornosti mezi ocelemi Hardox 500Tuf a Hardox 450 je v rozmezí 1.2x až 1.75x podle druhu abraziva. Pro nejtypičtější horniny a minerály se pak rozdíl pohybuje v rozmezí 1.33x až 1.5x. Rozdíl v odolnosti proti plastické deformaci při rázu vychází v rozmezí 1.15x – 1.25x. Tyto rozdíly umožňují snížit tloušťku plechu o cca 1 - 2 mm podle výchozí tloušťky a zvolených srovnávacích kritérií. Redukce tloušťky o 1 mm znamená na typické půlkruhové korbě snížení hmotnosti o cca 350 kg. 

 

Výsledky reálných testů odolnosti proti plastické deformaci při rázu.

 

Slovenská společnost VS-mont s.r.o. se díky své dlouholeté tradici a vysoké kvalitě řadí mezi přední evropské výrobce sklápěcích nástaveb pro všechny typy vozidel, přívěsů a speciálních návěsů. Firma je známá svými inovativními řešeními a flexibilitou při plnění zákaznických požadavků. VS-mont investuje nemalé prostředky do výzkumu a vývoje svých produktů, čím neustále zlepšuje jejich efektivnost. Využívá vlastní vývojově – konstrukční oddělení, nové technologie jako například robotizované svařování, a i díky tomu se jí daří vyrábět vysoce kvalitní produkty odpovídající současným potřebám svých zákazníků.

Právě firma VS-mont s.r.o. je jedním z prvých výrobců koreb v Česku a na Slovensku, která začala používat novou ocel Hardox 500Tuf. Jelikož jsou jejím hlavním sortimentem sklápěcí nástavby v provedeních S3, S1G a S1H pro stavební a lomové nasazení, je zde otěruvzdorná ocel Hardox 500Tuf nejlepší volbou. Tato ocel se vyznačuje vysokou tvrdostí, pevností a pružností v kombinaci s výbornou ohýbatelností a svařitelností. Korby tak můžou být nasazeny do netvrdších podmínek. Díky vysoké pevnosti oceli Hardox 500Tuf, v kombinaci s vlastními vývojově – konstrukčními kapacitami, může společnost VS-mont nabídnout také odlehčené typy nástaveb, při zachování jejich užitkových vlastností a prodloužené životnosti.

 

S3 – třístranná nástavba určená pro všestrané použití ve stavebnictví 

S3 – třístranná nástavba určená pro všestrané použití ve stavebnictví

 

S1G – jednostranná půlkruhová nástavba určená pro lomové nasazení 

S1G – jednostranná půlkruhová nástavba určená pro lomové nasazení

 

Ivan Mika, SSAB
Milan Veteška, VS-mont