Inovativní konstrukce výrobku, špičkové parametry

Portfolio trubek z vysokopevnostní oceli Hardox Tube 500 charakterizuje stejná tvrdost a houževnatost jako u otěruvzdorného plechu, jedná se ale o trubky. Podobně jako otěruvzdorný plech tyto trubky charakterizuje vynikající chování v každé situaci, která vyžaduje vysokou odolnost proti otěru a sníženou hmotnost výrobku.

Vysoká odolnost proti otěru umožňuje snížit hmotnost trubek a prodloužit jejich životnost. Tím se zvýší konkurenceschopnost některých výrobků, jelikož jejich životnost se prodlouží dvakrát, pětkrát, desetkrát nebo ještě více.

Obvyklé oblasti využití

Ocel Hardox Tube 500 můžete využít k přepravě různých abrazivních materiálů jako je např. mokrý beton, zemina, štěrk nebo rudná kaše.

Obvyklé oblasti využití:

  • Čerpací vozidla
  • Převoz a manipulace s látkami v částečně kapalném stavu
  • Dopravní trubky (popílek, beton, zemina, štěrk)
  • Systémy k čerpání mokrého betonu
  • Převoz a manipulace kukuřice, obilnin a ostatních zemědělských výrobků
  • Rýpací a hloubicí zařízení pro stroje

V dílně

Materiál Hardox Tube 500 můžete obrábět a přivařit pomocí běžných svařovacích postupů k libovolné svařitelné oceli.

Rozměry a vlastnosti

Konečné vlastnosti jsou dány až po válcování a svařování trubek. Výsledkem je zaručená konzistence, vysoká tvrdost a dobrá houževnatost jako u všech materiálů Hardox. Z hlediska testování a rozměrových tolerancí splňuje Hardox Tube 500 požadavky normy EN 10210.

Materiál Hardox Tube 500 je na skladu k dispozici v průměru 30-133 mm s tloušťkou stěny 3-6 mm. Na přání jsou k dispozici trubky z tenčího materiálu v jiných průměrech. Bližší informace najdete v materiálovém listu, nebo můžete požádat o radu místní obchodní kancelář.