Přechod z materiálu Hardox 400 na Hardox 450 vám umožní prodloužit životnost nebo vytvářet lehčí konstrukci. V některých případech je reálné obojí. Jelikož se ocel Hardox v dílně zpracovává bezproblémově, tento přechod je zpravidla plynulý a není spojen s žádnými technologickými obtížemi.

5 důvodů pro přechod na lepší materiál

1. Delší životnost a méně prostojů.

Tvrdost podle Brinella zvýšená o dalších 50, kterou získáte přechodem na Hardox 450, prodlouží životnost. Z případových studií vyplývá, že životnost lze prodloužit o 50% - v některých případech ještě více.

2. Menší náklady po dobu životnosti

V této době, kdy je zvýšená pozornost věnována nákladům, oceníte to, jak delší životnost může snížit náklady na výměnu a údržbu zařízení, takže vaše úspory budou ještě větší.

3. Menší hmotnost

Hardox 450 umožní používat v zařízeních a komponentech tenčí plechy. A tenčí plechy znamenají menší hmotnost, vyšší užitečné zatížení a vyšší zisky. Někteří z našich zákazníků, poté co zohlednili v konstrukcích deformace, průhyby a únavovou pevnost, snížili hmotnost až o 15%.

4. Lepší odolnost proti promáčknutí

Modernizace z materiálu Hardox® 400 na Hardox® 450 zlepší odolnost proti promáčknutí - viz dole V tomto testu pustíme závaží o hmotnosti 300 kg (661 lbs) z výšky 2,8 m (9,2 ft) na zkušební plech 600 x 600 mm (23,6 x 23,6 in).

5. Lze použít stejné nástroje a stroje

V dílně můžete pro Hardox 450 použít stejné nástroje jako pro Hardox 400

Zpracování ocelí Hardox

Při zpracování se s materiálem Hardox 450 pracuje stejně dobře jako s materiálem Hardox 400. Tento materiál lze, například, svařovat stejnými metodami běžného obloukového svařování jako obyčejné a vysokopevnostní oceli. Dále lze použít všechny způsoby řezání - řezání kyslíkem, řezání pomocí plazmy, řezání laserem nebo řezání abrazivním vodním paprskem (AWJ). Se sílou ohybu plechu Hardox 400 můžete v případě modernizace snížit tloušťku minimálně o 6 %.

Další informace vám poskytne Technická podpora.