Časté dotazy: odpovědi na důležité otázky

Bezfosilní palivo je na cestě! V roce 2026 chce společnost SSAB uvést na trh průkopnickou prémiovou bezfosilní ocel, jež bude v průmyslu revoluční změnou zavádějící proces výroby bez emisí CO2 z fosilních zdrojů.

1. Jaký je hlavní cíl společnosti SSAB v oblasti vývoje bezfosilní oceli?

Ocelářský průmysl je v současné době jedním z největších producentů emisí CO2 – na celosvětovém objemu emisí se podílí 7 %. Přestože společnost SSAB již patří mezi světově nejefektivnější výrobce oceli z hlediska emisí CO2, víme, že odvětví má před sebou ještě dlouhou cestu. Naším cílem je přivést ocelářský průmysl k dekarbonizované budoucnosti.

2. Jak se bezfosilní ocel vyrábí?

Bezfosilní znamená, že produkt či služba byly vytvořeny bez použití fosilních zdrojů či fosilních surovin. Bezfosilní ocel se vyrábí bez vytváření emisí CO2 – využíváním bezfosilních energetických zdrojů.

muž hledící vpřed

3. Jaké jsou výhody a nevýhody bezfosilní oceli pro zákazníka?

Hlavní výhodou bezfosilní oceli je skutečnost, že jde o materiál, jenž nevytváří žádné emise CO2 z fosilních zdrojů. Výroba bezfosilní oceli zanechá fosilní suroviny v nalezištích, což znamená, že se spolu s koncovými uživateli stanete součástí hodnotového řetězce bez fosilních surovin. Jedinou nevýhodou bezfosilní oceli jsou vyšší náklady na zahájení výroby, která je dražší, a materiál má tedy vyšší pořizovací cenu.

diskuse mezi zaměstnanci

4. Jak zjistím, zda je ocel SSAB skutečně bezfosilní?

Společnost SSAB investovala do bezfosilní oceli značné prostředky a v rámci těchto aktivit bude výrobní proces zdokumentován v environmentálním prohlášení o výrobku (EPD). Dokumenty EPD jsou kontrolovány třetí stranou a řídí se přísnými evropskými a mezinárodními normami.

pohled na provoz shora

5. Co je zelená ocel?

Zelená ocel nemá oficiálně uznávanou definici. Pojem „zelená ocel“ je neoficiální označení používající se v případech, kdy výrobek nesplňuje předem schválená nebo definovaná kritéria.

6. Je těžba železné rudy bezfosilním procesem?

Ano, veškerá železná ruda využívaná ve společnosti SSAB k výrobě bezfosilní oceli bude pocházet z bezfosilní těžby.

7. Proč se ocel nevyrábí z ocelového šrotu?

Na mnoha trzích po celém světě převyšuje míra recyklace oceli hodnotu 90 %. Rostoucí využívání oceli však znamená, že ocelový šrot dokáže pokrýt jen 25 % celosvětové poptávky po oceli. Poptávka po oceli v současnosti zkrátka převyšuje objem dostupného šrotu

8. Jaké produkty a průmyslová odvětví mohou bezfosilní ocel využívat?

Bezfosilní ocel bude mít stejné vlastnosti a kvalitu jako tradičně vyráběný protějšek a plně jej zastoupí ve všech průmyslových aplikacích. Bezfosilní ocel vyhoví aktuálním standardům a bude použitelná stejně, jako aktuálně vyráběná ocel.

9. Jaká bude cena bezfosilní oceli?

Výrobní náklady na bezfosilní ocel jsou vyšší než u běžné oceli, což znamená, že bude dražší. O konkrétních cenách si můžete promluvit s obchodním zástupcem SSAB.

ocelové plechy

10. Proč má bezfosilní ocel vyšší cenu?

Bezfosilní ocel je prvotřídní produkt s vyšší cenou než běžné ocelové produkty vyráběné využitím fosilních surovin. Hlavními hnacími silami nákladů na bezfosilní ocel jsou investice do výroby a infrastruktury, přechod od uhlí na bezfosilní elektřinu a vodík, od zemního plynu na bioplyn a od pelet železné rudy na houbovité železo HYBRIT.

Zaměstnanec SSAB u ocelových plechů

11. Proč kupovat bezfosilní ocel?

Investice do bezfosilní oceli zvýší hodnotu vašeho podnikání eliminací uhlíkové stopy v ocelářské fázi hodnotového řetězce. Další informace vám poskytne obchodní zástupce.

pohled z okna vlaku

12. Nabízí společnost SSAB souběžně s bezfosilní ocelí stále i tradiční ocel?

Tradiční ocel bude k dispozici paralelně s bezfosilní ocelí během navrhovaného přechodného období. Přechodné období pro konkrétní produkty bude záviset na poptávce zákazníků.

nakládací lžíce

13. Jaké výrobky a rozměry budou z bezfosilní oceli k dispozici?

První bezfosilní výrobky budou na trh uvedeny v roce 2026 a pořadí zavádění produktů určí požadavky našich zákazníků. Ambicí společnosti SSAB je nabídka široké škály ocelí v bezfosilních verzích. Obchodní zástupce vám v otázkách obchodních potřeb jistě poradí konkrétněji.

14. Má bezfosilní ocel lepší vlastnosti než jiné oceli?

Kvalita a vlastnosti bezfosilní oceli budou stejné jako u současné oceli SSAB. Vlastnosti se oceli SSAB vtiskují při výrobě, válcování a tepelném zpracování. Uvedené postupy se nemění. Jediný rozdíl spočívá ve výhradním využívání bezfosilní elektřiny a eliminaci dalších fosilních zdrojů.

lidé
větrná elektrárna

15. Jak se vyrábí bezfosilní ocel?

Prvním krokem při výrobě oceli je přeměna železné rudy na železo odstraněním kyslíku. K tomu se tradičně používá uhlí a koks ve vysoké peci. Nyní však tento krok proběhne využitím plynného vodíku v procesu HYBRIT. K elektrolytické výrobě vodíku z vody poslouží bezfosilní elektřina. Vedlejším produktem tohoto procesu je voda, nikoli CO2. Konečným výsledkem procesu HYBRIT bude železo (v houbovité formě), které se následně roztaví v elektrické obloukové peci. V celém procesu se využívá pouze elektřina a paliva z bezfosilních zdrojů a konečným produktem tedy bude bezfosilní ocel.

16. Budou všechny současné závody SSAB vyrábět bezfosilní ocel?

Ano. To je náš cíl.

17. Jaký je časový rozvrh komerčních dodávek?

Společnost SSAB plánuje dodat první komerční výrobky v roce 2026.

18. Lze si zakoupit bezfosilní ocel i od jiných výrobců?

Společnost SSAB je v současné době jediným výrobcem, jenž se k bezfosilní výrobě oceli zavázal a investuje do ní. Použitím bezfosilní ocelářské technologie HYBRIT a eliminací uhlíkové stopy z výrobního procesu oceli zanechá společnost SSAB fosilní zdroje uloženy v nalezištích.

pracovníci potřásající si rukama

19. Zahájí ostatní aktéři v ocelářském průmyslu výrobu bezfosilní oceli?

Společnost SSAB je jako inovátor v oblasti výroby bezfosilní oceli přesvědčena, že všichni výrobci své postupy na bázi fosilních zdrojů časem nahradí bezfosilními technologiemi.

20. Kde získat více informací o bezfosilní oceli?

Jestliže na webu SSAB nenajdete potřebné informace, napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Můžete také kontaktovat svého obchodního zástupce SSAB.

Further reading on fossil-free steel

steel bridge over water

Building a sustainable future with fossil-free steel

The global challenge of halting and reversing current rates of climate change is urgent. The steel industry has the potential to play a significant role in reducing carbon dioxide emissions both in the production phase and by supporting current rates of recycling.

steel plates

Five reasons to choose fossil-free steel

Why choose fossil-free steel for your business when the cost price is higher than traditional steel and the bottom line might be impacted? Adding economic and environmental value to your business by investing in steel that has created zero carbon emissions during its production is just one factor; your business investment today is a commitment to improving tomorrow’s environment, for everyone.