Ocel Strenx® pro postřikovače

Celková délka postřikovacího ramene může být delší než 40 metrů. To klade extrémní požadavky na hmotnost a houževnatost zařízení tak, aby ramena zůstala stabilní při zachování konstantní vzdálenosti od země.

Požádejte o bezplatnou technickou podporu
V mnoha zemích se velikost farem stále zvyšuje. Proto mnoho současných zemědělců potřebuje postřikovací systémy s delšími rameny, které mohou ošetřit ještě větší plochu pole při menším počtu tras. Pokud však dojde k prodloužení postřikovacích ramen a zvýšení jejich hmotnosti, bude zapotřebí větších podpůrných konstrukcí, které zabrání deformaci a praskání ramen při únavovém a torzním zatížení. To někdy vede k výrobě větších a těžších kolosů, které způsobují zhutňování půdy, zvyšují počet tras a zpomalují tempo produktivity. Nejsou vhodné ani z hlediska zisků či životního prostředí.

 

Vysokopevnostní ocel Strenx® nabízí řešení. Díky této moderní vysokopevnostní oceli se špičkovou kvalitou můžete konstruovat postřikovací ramena, která jsou pevnější a mnohem lehčí, než pokud byste použili konvenční oceli. A jaké jsou její výhody? Větší dosah, méně tras,, potenciálně menší zhutnění půdy, nižší spotřeba paliva, menší nároky na údržbu, delší životnost a větší výnosy plodin. Tomu říkáme síla, která roste!

 

č. 1  Strenx® 700 a 960 trubky, 2 až 3 mm

 

č. 2  Strenx® 700 a 960 trubky, 6 až 8 mm

 

č. 3  Strenx® 700 a 900, 6 až 10 mm
Postřikovací zařízení z vysokopevnostní oceli Strenx®

Stáhněte si naši příručku pro postřikovací zařízení

Najděte správný druh oceli pro vaše díly.
pdf 279 Kb
Strenx® product sheet for Spayers

Společnost SSAB podporuje vaše podnikání v jakémkoliv oboru a kdekoliv na světě

Podpora při projektování a vývoji

Naše týmy technické podpory poskytují návštěvy u zákazníků, semináře a vývoj výrobků. Společně vám pomůžeme vyvinout pevnější a lehčí výrobky a dosáhnout vyšší hodnoty.

Jak vám můžeme pomoci:

  • Výběr materiálů pro váš specifický výrobek
  • Konceptuální návrh a inovace
  • Konstrukční doporučení pro vysokopevnostní ocel
  • Doporučení v oblasti podpory efektivity výroby
  • Odborné poradenství a nejlepší doporučení z praxe

Podpora výrobních postupů

Požádejte o pomoc našich odborníků, zajistěte hladký výrobní postup a získejte vyšší hodnotu ze svých výrobků.

Jak vám můžeme pomoci:

  • Doporučení ke svařování
  • Doporučení k tváření
  • Rady k nástrojům
  • Zkušební materiál
  • Konzultace nových výrobních postupů

Connect with us – enter you details

A tech support expert will contact you to discuss your unique needs and find the perfect Strenx® performance steel grades for your equipment. It's free, quick and easy to get our best recommendations!

Objevte sílu oceli Strenx® pro výrobu postřikovačů

pdf 145 Kb
Strenx® Tubes for agricultural sprayers
pdf 1.58 Mb
The beauty of Strenx® - stronger and lighter
pdf 449 Kb
My Inner Strenx® - a membership program for optimizing design and production
pdf 728 Kb
Welding of Strenx®
pdf 1.79 Mb
Machining recommendations for Strenx®

Stáhnout brožury

Potřebujete modernizovat? Zde získáte více informací.