Reference

Ocel Strenx® 960 pozvedá podnikání společnosti Hansin v oblasti výroby zdvihacích pracovních plošin

9. května 2023 6 min čtení

Boční pohled na vysokozdvižnou autoplošinu jihokorejského výrobce Hansin s mimořádně dlouhým a pevným výložníkem z oceli Strenx®.

Podrobnosti reference

Země Korejská republika
Společnost Hansin Co. Ltd.
Odvětví Jeřáby
Brand program My Inner Strenx®

Jihokorejská společnost Hansin Co. Ltd se ve snaze o uspokojení poptávky zákazníků po zdvihacích pracovních plošinách s delším dosahem rozhodla pro modernizaci využitím oceli Strenx® 960 Plus. Výsledné výrobky jsou pevnější, bezpečnější a lehčí.

Podrobnosti reference

Země Korejská republika
Společnost Hansin Co. Ltd.
Odvětví Jeřáby
Brand program My Inner Strenx®

Společnost Hansin Co. Ltd je jedním z významných a dobře známých jihokorejských výrobců zdvihacích pracovních plošin. Svůj výrazný, zhruba 25procentní podíl na domácím trhu plánuje tato firma zdvojnásobit a zaměřuje se rovněž na rozšíření exportních trhů v Evropě a v jihovýchodní Asii. Součástí receptu na úspěch je přechod na ocel Strenx® 960 Plus. 

Vysokopevnostní konstrukční ocel Strenx® 960 Plus se zaručenou minimální mezí kluzu 960 MPa splňuje požadavky normy EN 10 025-6 pro materiál jakosti S960QL. Využívá se obvykle v celé řadě náročných nosných konstrukcí, jako jsou zdvihací pracovní plošiny, jeřáby a teleskopické manipulátory. 

Nárůst výkonu díky modernizaci s mezí kluzu 960 MPa  

Společnost Hansin je přesvědčena, že za nárůstem výkonu stojí přechod od konvenční oceli Strenx® 700MC na materiál Strenx® 960 Plus. V současné době vyrábí sedm modelů zdvihacích pracovních plošin s délkami výložníků 29, 32, 35, 38, 40, 46 a 56 metrů. V rámci úsilí o rozvoj produktové řady firma hodlá v roce 2023 vyrobit 63metrový model, aby uspokojila poptávku zákazníků po výložnících s delším dosahem a vyšší stabilitou.

V roce 2012 společnost Hansin v některých svých modelech nahradila běžnou ocel ocelí Strenx® 700MC. Před třemi lety proběhla modernizace 32 a 46metrových modelů s využitím oceli ocel Strenx® 960 Plus ve výložnících, příhradových ramenech, pomocných profilech a obslužných věžích. S jakým výsledkem? Nižší celková hmotnost a vylepšená odolnost vůči zatížení na delších výložnících. 

JungSeok Kim, vedoucí konstruktér ve společnosti Hansin prohlašuje: „V porovnání s konvenční ocelí využívanou před ocelí Strenx® 960 Plus mají nyní výložníky menší průhyb, nekroutí se a mají lepší únavové vlastnosti, což se promítne ve vyšší bezpečnosti.“ 

 

Nižší hmotnost a delší výložníky se sníženou tloušťkou oceli 

U 56metrového modelu zdvihací pracovní plošiny bylo dosaženo 8,1% snížení hmotnosti výložníku z 6 653 kg na 6 154 kg a 11,9% redukce hmotnosti příhradového ramene. U vyvíjeného modelu 63metrové zdvihací pracovní plošiny se využitím materiálu Strenx® 960 Plus ve výložníku a pomocném profilu snížila v porovnání s předchozí konstrukcí tloušťka oceli a o 5–8 % poklesla hmotnost. U ostatních modelů byl také o 2-3 metry prodloužen výložník. 

Velmi dlouhý výložník vysokozdvižné autoplošiny vyrobený z konstrukční oceli Strenx® sahá až do oblak.

Výložník zdvihací pracovní plošiny Hansin dosáhne díky oceli Strenx® 960 Plus výš, aniž by došlo ke snížení pevnosti či bezpečnosti.

Výhody při dílenském zpracování

Po přizpůsobení potřebám použití většího poloměru ohybu a vyšší lisovací síly při zpracování materiálu Strenx® 960 Plus zaznamenala společnost Hansin ve srovnání s materiálem Strenx® 700MC snazší a bezproblémovou výrobu s menším počtem svařovacích bodů než dříve. Jako nedávno kvalifikovaný člen programu My Inner Strenx® získala společnost také prioritní podporu při zpracovávání vysokopevnostních ocelí Strenx® a navrhování inovativnějších produktů s vyšším přínosem pro zákazníky.

„Jsme členy programu My Inner Strenx®, na svůj navržený model zdvíhací pracovní plošiny jsme velmi hrdí a chování materiálu Strenx na dílně bylo příjemným překvapením“, uzavírá pan JungSeok Kim.   

 
Program značky My Inner Strenx

Výhody pro uživatele zdvíhacích pracovních plošin

  • 8% pokles hmotnosti výložníků
  • 12% snížení hmotnosti příhradových ramen
  • Prodloužení dosahu výložníku až o 3 metry
  • Vysoká houževnatost pomáhá zajistit maximální bezpečnost v kritických aplikacích 
  • Příznivější spotřeba paliva a omezení emisí oxidu uhličitého 
  • Členství v programu My Inner Strenx® podpoří značku a globální expanzi

 

Výhody pro zákazníky

  • Výjimečná konzistence vlastností materiálu se zaručenými přesnými tolerancemi
  • Vysoká rázová houževnatost zvyšuje odolnost proti lomu
  • Vynikající kvalita povrchu a ohýbatelnost
  • Svařitelnost s vynikající houževnatostí a pevností TOZ
 
Obrovská kloubová plošina sahající až do oblak při západu slunce, s pevným a lehkým výložníkem vyrobeným z oceli Strenx® 960 Plus.

Díky oceli Strenx® 960 Plus ve výložnících, příhradových ramenech, pomocných profilech a obslužných věžích vysokozdvižných autoplošin dokázala společnost Hansin snížit celkovou hmotnost a zlepšit odolnost při zvedání těžších břemen.

Web Strenx_Official v aplikaci Instagram

Sledujte ocel Strenx®

Informace o oceli Strenx® jsou k dispozici v řadě kanálů sociálních médií. Snažíme se sdělovat nejrůznější témata, sledovat vývoj v odvětví a sdílet zajímavý obsah.

Přihlaste se k odběru zpravodaje Speciální ocel

Přihlaste se k odběru zpravodaje Speciální ocel

Přihlaste se k odběru čtvrtletního zpravodaje Speciální ocel a získejte nejnovější zprávy o vysokopevnostní oceli Strenx®.