Reference

Klanicové návěsy Bolognesi y Goren z oceli Strenx® 700MC jsou bezpečnější a o 15 % lehčí

17. srpna 2023 6 min čtení

Bolognesi y Goren

Podrobnosti reference

Země Chile
Společnost Bolognesi y Goren ltda
Odvětví Výroba přívěsů a koreb
Brand program My Inner Strenx®

Použitím vysokopevnostní oceli Strenx® SSAB snížila chilská společnost Bolognesi y Goren hmotnost zařízení o 15 % a svoz dřeva je přitom bezpečnější a efektivnější.

Podrobnosti reference

Země Chile
Společnost Bolognesi y Goren ltda
Odvětví Výroba přívěsů a koreb
Brand program My Inner Strenx®

V roce 2008 spojila společnost Bolognesi (výroba a montáže pneumatických závěsů pro nákladní automobily a návěsy) své síly s chilskou společností Goren (výroba zařízení pro pozemní nákladní dopravu), a dnes již má za sebou pět desetiletí zkušeností na silnicích. Obě firmy společně vyvíjejí a zavádějí technologie určené výhradně pro lesnictví s moderními zařízeními pro přepravu nákladů a klanicovými návěsy.

V reakci na obavy průmyslu a vzhledem k tomu, že vozidla přepravující klády musí splňovat řadu specifických norem, začlenila společnost Bolognesi y Goren kompletní bezpečnostní systém pro jízdu po silnicích či dálnicích. Společnost vyvinula 12metrový klanicový návěs s hmotností 5 500 kg a nosností 33 tun, přičemž celá konstrukce je vyrobena z oceli Strenx® 700MC. Tato ocel je celosvětově známá jako vysokopevnostní konstrukční ocel pro lehčí a současně pevnější aplikace.

 
 Bolognesi Goren

„Od roku 2008 plníme požadavky zákazníků na lehčí zařízení s vyšší nosností a bezpečností díky konstrukčním inovacím. Zákazníci v lesnictví velmi dbají na inovace, bezpečnost a hospodárnost přepravy.“

Enzo Bolognesi, generální ředitel společnosti Bolognesi & Goren

Začlenění materiálu značky Strenx® do zařízení umožnilo 15% snížení hmotnosti, což se odrazilo v bezpečnější a efektivnější přepravě a dodávce nákladu na trh. „Navíc je tato aplikace pokládána za vysoce výkonnou a splňuje očekávání našich zákazníků,“ vyzdvihuje pan Bolognesi.

Bolognesi Goren

Výhody pro zákazníky a uživatele

  • O 15 % lehčí návěs díky konstrukčním inovacím
  • Splňuje požadavky zákazníků a regulační požadavky na lehčí zařízení s vyšší nosností
  • Pomáhá splnit požadavky na lehčí a současně bezpečnější lesnickou techniku
  • Předvídatelná a rychlejší dílenská výroba
  • Uživatel klanicového návěsu získá výhodu 15% nárůstu užitečného zatížení se současným 15% snížením spotřeby paliva

Vyšší užitečné zatížení a nižší spotřeba paliva pomáhají zvýšit ziskovost

Použitím oceli Strenx® získává firma nejflexibilnější a nejlehčí zařízení na trhu. Koncoví uživatelé zaznamenali nárůst užitečného zatížení o 15 % při současném snížení spotřeby paliva rovněž o 15 %.
 
„Současně vytvořené zařízení představuje třetí generaci a suroviny zpracovává již čtyři roky“, vysvětluje pan Bolognesi.

 

Konkurenční výhody

Firma vyvinula 12metrový návěs z materiálu Strenx®, čímž vyplnila mezeru na trhu, neboť dosud nebylo žádné takové zařízení s výhodami použitého materiálu k dispozici. Technické parametry a vlastnosti materiálu nového návěsu se v praxi projevily jako velmi dobré. Pan Bolognesi dále uvádí své pozitivní zkušenosti: „Vyvinuté zařízení se chovalo velmi podobně jako vypočítaný model, což je skutečně skvělé, a mohli jsme tak implementovat rychlejší inženýrské procesy s úpravou jen drobných detailů. Použití oceli Strenx® je pro nás konkurenční výhodou.“ 

Čím více oceli Strenx®, tím lépe pro klanicové návěsy

Společnost Bolognesi a Goren se rozhodla použít pro výrobu návěsu ocel SSAB na základě předešlých vynikajících zkušeností s výrobou zařízení se 70% podílem oceli Strenx®. „V klíčových součástech jsme dosáhli tak dobrých výsledků, že jsme se rozhodli použít ocel Strenx® k výrobě kompletní jednotky, což se zdařilo“, připomíná ředitel.

Jako jediná společnost v Chile vyvinula návěs ze 100% oceli Strenx® pro lesnictví. „Nasytili jsme vnitrostátní trh a zařízení vyrábíme, abychom dokázali uspokojit poptávku na jihu“ prohlašuje pan Bolognesi. „Kromě přímých dodávek zákazníkům dodáváme v současné době společnosti Arauco 30 klanicových návěsů vyrobených z oceli Strenx® 700MC.“

 

Ocel Strenx® se snadno zpracovává

Vysokopevnostní konstrukční ocel SSAB je ve výrobě společnosti přínosem i z hlediska dílenské efektivity. „Jedná se o materiál s velmi dobrými vlastnostmi při dělení a ohýbání. Využíváme náležitý svařovací postup a rozšiřujeme si znalosti, jak svarový spoj se správným materiálem provést“, popisuje Enzo Bolognesi. „Nikdy jsme neměli problémy s výrobou.“

Bolognesi y Goren

Ocel Strenx® přináší vysoký výkon na cestách

Kvalita pevnosti a flexibilita oceli umožňují vynikající výkon a naložená nákladní vozidla neztrácejí trakci ani na extrémně nestabilních silnicích. „Zařízení prochází rozsáhlým testováním s podmínkami špatného stavu silnic včetně blátivého a nerovného povrchu. Návěs pro přepravu 33 tun nákladu tak musí být pořádně vyztužen. 

„Vysokopevnostní ocel Strenx® nabízí konstrukční řešení zajišťující kvalitu pro lehčí a bezpečnější zařízení.“

Enzo Bolognesi, generální ředitel společnosti Bolognesi & Goren

Partnerství se společností SSAB je partnerstvím pro úspěch

Ocel má na trhu prestižní pověst a společnost SSAB je proslulá kvalitou svých materiálů. Používat ocel SSAB znamená být lídrem na trhu s vynikajícími a lépe zkonstruovanými zařízeními. „Musíme spolupracovat s těmi nejlepšími“, shrnuje pan Bolognesi. „Se společností SSAB jsme v průběhu let udržovali dobré vztahy a chceme si je udržet i do budoucna.“ 

Bolognesi Goren

Certifikované vybavení dláždí cestu budoucímu růstu

Společnost Bolognesi & Goren certifikovala vývoj svého zařízení prostřednictvím programu společnosti SSAB My Inner Strenx®, určeného pro firmy chtějící vyrábět nejlepší produkty z vysoce kvalitní oceli Strenx®, s cílem zapojit se do chilského lesnictví, jež posledních desetiletích zaznamenalo významný růst. „Jsme jednou z firem dodávajících přepravní zařízení pro stěžejní společnosti v chilském lesnictví“, konstatuje pan Bolognesi. „Inovace jsou dennodenně v popředí zájmu našich dodavatelů.“ 

Účast v programu My Inner Strenx® je podle mínění firmy poctou a důkazem dodržování vysokých standardů kvality i vysoké výkonnosti. „Tato kombinace tvoří dokonalé prostředí odlišující nás od konkurence“, dodává pan Bolognesi. Firma Bolognesi & Goren z hlediska plánů a strategie očekává, že dosáhne 15% ročního růstu.