Reference

Společnost Agro-Masz modernizuje zemědělské pluhy využitím uzavřených profilů Strenx®

23. ledna 2023 6 min čtení

Podrobnosti reference

Země Polsko
Společnost Agro-Masz
Odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství
Brand program My Inner Strenx®

„Jestliže ocel s nedostatečnými parametry práci nezvládá, použijeme vysokopevnostní ocel Strenx®.“ Zjistěte, jak pluhy společnosti Agro-Masz vyrobené z oceli Strenx® pomáhají snižovat nároky na údržbu, minimalizovat vlastní hmotnost a udržovat nízké náklady.

Podrobnosti reference

Země Polsko
Společnost Agro-Masz
Odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství
Brand program My Inner Strenx®

Společnost Agro-Masz – přední výrobce pluhů a dalších zemědělských strojů registruje lepší výnosy na polích se současným růstem vlastního podnikání. Podle Daniela Witkowského ze společnosti Agro-Masz patří budoucnost inovativnímu kvalitnímu zařízení s vyšší pevností a nižší hmotností, jež zákazníkům pomůže zvýšit provozní efektivitu. Ocel Strenx® firmě pomáhá uspokojovat potřeby zemědělců při budování silnější pozice na celosvětových trzích.

Ocel Strenx® pomáhá naplnit potřeby moderního zemědělství

Moderní zemědělství je stále náročnější na strojní vybavení, neboť farmy se rozrůstají, aby uspokojily vyšší poptávku po potravinách a krmivech rozvíjející se populace. Mnozí zemědělci po celém světě se potýkají s výzvami spojenými s rostoucími náklady na energie, nedostatkem půdy, vody a obavami o životní prostředí.

Tyto skutečnosti vytvářejí tlak i na výrobce zemědělské techniky. Těžké a často nebezpečné stroje však naštěstí začínají být nahrazovány novými konstrukcemi využívajícími lehčí materiály, jež přitom neztrácejí odolnost ani pevnost. Jak tedy dokáží společnosti jako Agro-Masz dodávat větší, ekologičtější a současně lehčí stroje?

„Pevnější a lehčí díly a zařízení se současným zachováním všech potřebných parametrů vyrábíme z uzavřených profilů Strenx®. Jako výrobce tak spotřebujeme méně surovin. Zákazník však získá lehčí a odolnější výrobek, jehož každodenním používáním dosáhne snížení nákladů. To vše je možné díky konstrukčním uzavřeným profilům Strenx® v rámech našich pluhů“, konstatuje Paweł Nowak, majitel společnosti Agro-Masz.

Pluh z vysokopevnostní oceli Strenx®

Zemědělská technika si zachová pevnost při současném až 40% poklesu hmotnosti

Velká část zemědělských strojů se stále vyrábí z materiálů s mezí kluzu 355 MPa či nižší. Společnost Agro-Masz však využívá vysokopevnostní uzavřené profily Strenx® 700 s pevností 700 MPa. Docílí tak snížení hmotnosti se současným zajištěním vysokého výkonu.

„Jednou z prvních zřejmých výhod bylo snížení hmotnosti stroje“, vzpomíná Daniel Witkowski z oddělení designu a nákupu. „Naše předchozí konstrukce vyžadovaly svařované výztuhy, jež prodlužovaly dobu výroby a zvyšovaly hmotnost konečného výrobku. Tento problém nyní řešíme využitím tenčí oceli než dříve. Docílíme tak atraktivního a moderního vzhledu našich pluhů.“

Zemědělská zařízení Agro-Masz z vysokopevnostní oceli Strenx

Snížení dopadu na životní prostředí díky bezfosilní oceli

Zemědělské stroje se neustále zvětšují, aby zvládaly vyšší zatížení a plnily cíle produktivity. Snížení jejich hmotnosti tak pomůže minimalizovat zhutnění půdy s neblahými důsledky v podobě poklesu výnosů, zisků farem a omezení růstu plodin. Využívání konstrukční oceli Strenx® v zemědělské technice umožní výrobu lehčích strojů s nižší spotřebou paliva a omezením zhutňování půdy.

Neúnavný dříč v dílně

Uzavřené profily Strenx® 700MLH se dodávají s řadou záruk na tloušťku, rovinnost a ohýbatelnost. Záruky jsou příslibem bezproblémové výroby při zpracování každé šarže. Materiál lze také obecně zpracovávat na stejných strojích a stejnými metodami jako běžnou ocel.

„Při laserovém dělení uzavřených profilů Strenx® 700MLH se produkt chová obdobně jako materiály s horšími parametry“, konstatuje pan Witkowski.

Všechny uzavřené profily Strenx® vyrábíme z vysoce kvalitní oceli z vlastních oceláren SSAB. Udržujeme si tak plnou kontrolu a sledovatelnost od výroby až po válcování a svařování profilů. Vynikající konzistentnost jednotlivých šarží umožňuje plynulejší výrobu, nižší náklady a omezení zmetkovitosti v dílnách zákazníka. Jakosti, vlastnosti a složení oceli byly vyvinuty speciálně pro výrobu uzavřených profilů a potřeby koncových uživatelů. Uzavřené profily Strenx® vyrábíme z jemnozrnných ocelí s optimalizovanými mechanickými vlastnostmi. Oceli s nízkým uhlíkovým ekvivalentem CEV nabízejí lepší svařovací vlastnosti bez nutnosti předehřívání a nižší opotřebení pil či jiných nástrojů.

Zemědělská zařízení Agro-Masz z vysokopevnostní oceli Strenx
Logo My Inner Strenx®

Certifikovaná pluhová zařízení My Inner Strenx® jsou přesvědčivým důkazem vysokého výkonu

Společnost Agro-Masz je od února roku 2017 součástí programu My Inner Strenx® s vlastním zemědělským rotačním pluhem. Dává tím najevo, že je výrobcem zavazujícím se k inovativnímu designu, nejmodernější výrobě a vynikajícímu výkonu výrobků.

Agro-Masz

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY

  • Pevný a tenčí uzavřený profil snižuje hmotnost zařízení
  • Uzavřené profily Strenx® mají stejné vlastnosti jako konstrukční ocel a zařízení se tak méně opotřebovává
  • Materiál Strenx® umožňuje výrobu lehčích pluhů, které pak mohou být širší
  • Širší záběr při každém průchodu polem pomáhá zvýšit produktivitu
  • Lehčí stroje omezí zhutňování půdy a degradaci životního prostředí
  • Lehčí pluhy z oceli Strenx® spotřebují méně paliva

O SPOLEČNOSTI AGRO-MASZ

Agro Masz je předním polským výrobcem zemědělské techniky včetně pluhů, kultivátorů, secích strojů, rozmetadel a válců. Firma vznikla v roce 2006 a sídlí ve městě Strzelce Małe. Mezitím se společnost stala kvalifikovaným členem programu My Inner Strenx® a zaznamenala stabilní růst výroby i obchodu.

Web Strenx_Official v aplikaci Instagram

Sledujte Strenx®

Informace o oceli Strenx® jsou k dispozici v řadě kanálů sociálních médií. Snažíme se sdělovat nejrůznější témata, sledovat vývoj v odvětví a sdílet zajímavý obsah.

Dvě osoby diskutující v průmyslovém prostředí.

Přihlaste se k odběru zpravodaje Speciální ocel

Přihlaste se k odběru čtvrtletního zpravodaje Speciální ocel a získejte nejnovější zprávy o vysokopevnostní oceli Strenx®.