Reference

1,5krát pevnější a o 5 % lehčí mulčovací stroj Fecon z vysokopevnostní oceli Strenx®

18. srpna 2021 6 min čtení

""

Podrobnosti reference

Země USA
Společnost Fecon
Odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství
Brand program My Inner Strenx®

Americká společnost Fecon sklízí na trzích značné úspěchy vyplněním mezery v oboru lesnictví svou nabídkou sestavy hbitého lehkého traktoru s mulčovacím příslušenstvím. Špičková inovace otevřela cestu k rozšířené řadě lehčích zařízení. Společnost Fecon začleňuje vysokopevnostní ocel Strenx® do všech svých nových konstrukcí výrobků ke zvýšení spolehlivosti, efektivity a návratnosti investic koncových uživatelů.

Lesnické mulčování není tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Mnoho lidí si možná představí rozměrné rotující pily prokousávající se lesem. Většinou však tento proces vyžaduje mnohem delikátnější přístup. Snížení hmotnosti zařízení sehrává při překonávání potenciálních pracovních rizik zásadní roli.

„Pokud je traktor příliš těžký, představuje nebezpečí pro staveniště i obsluhu“, vysvětluje Michael Essen, manažer techniky společnosti Fecon. „Například při použití stromových nůžek nebo drapákové lžíce je řezaný materiál často zvedán do výšky, což v bahnitém terénu zvyšuje náročnost udržení vzpřímené polohy. Nebo se při jarním tání, kdy je půda měkčí, mohou objevit skryté přírodní stružky. Těžší stroje způsobují nadměrný tlak na půdu, což může vést k možnému propadnutí a zaboření. Hmotnost je tedy rozhodujícím faktorem.

Sestava mulčovacího traktoru Fecon FTX150 vyrobená z vysokopevnostní oceli Strenx.

Sestava mulčovacího traktoru Fecon FTX150 vyrobená z vysokopevnostní oceli Strenx®.

Podrobnosti reference

Země USA
Společnost Fecon
Odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství
Brand program My Inner Strenx®

„Těžší stroje způsobují nadměrný tlak na půdu, což může vést k možnému propadnutí a zaboření. Hmotnost je tedy rozhodujícím faktorem.“

Michael Essen, manažer techniky

Nadměrná hmotnost mulčovacích strojů představuje také vyšší náklady

Řezání, manévrování, přemísťování a nakládání hmot těžkopádným vybavením s omezeným rozsahem pohybu a možnostmi připojení přídavných zařízení představuje časově náročné přesuny různých typů těžkého vybavení na pracoviště a zpět, aby se vše řádně zvládlo. Volba těžkých a rozměrných mulčovacích strojů pro může být také dražší z hlediska nákladů dopravy na pracoviště a zpět.

Pan Essen vysvětluje: „Přeprava je nákladnější nejen z důvodu vysoké hmotnosti, ale také proto, že vyšší váha může představovat překročení požadavků řidičského průkazu a k přepravě stroje bude nutné oprávnění vyšší třídy . Přesun několika kusů zařízení, jako je kompaktní pásový nakladač (CTL), lesnický mulčovač a další mulčovací přídavná zařízení na místo a zpět, se opravdu prodraží.“

Oceli Strenx® hmotnost traktorů a mulčovačů snižují

K překonání těchto problémů v celém odvětví a vyplnění mezery v poptávce po lehkém mulčovacím traktoru střední velikosti navrhli technici společnosti Fecon k zajištění stability pásový stroj se sníženou hmotností pro snazší přepravu. K traktoru lze připojit přídavná zařízení k sekání, přesouvání a mulčování materiálu.

K zachování pevného rámu s vysokými výkonnostními standardy a celkově lehčím a tenčím profilem se společnost Fecon rozhodla použít ocel Strenx® 100 XF. Použitím oceli Strenx® 100 XF v kolejnicích, ramenech nakladače a rámu konstrukce se podařilo významně snížit celkovou hmotnost pásového traktoru.

Strenx® 100 XF je termomechanicky válcovaná ocel určená k tváření za studena, s minimální hodnotou meze kluzu 689 MPa. Tato ocel se nazývá vysokopevnostní, neboť výsledné aplikace budou pevnější a přitom lehčí. Kreativní technici mohou posouvat meze konstrukčních standardů, neboť materiál je vyroben tak, aby splňoval specifické záruky tloušťky, rovinnosti a rázových vlastností.

Po určité počáteční nejistotě při zvažování tenčího profilu si zákazníci brzy uvědomili jeho výhody.

„Zpočátku panovala určitá skepse, neboť lidé se většinou domnívají, že tlustý a těžký materiál bude také pevný a trvanlivý“, konstatuje pan Essen. „Dokázali jsme však zákazníky přesvědčit, že tenčí ocel bude pevnější i lehčí, což přináší vyšší návratnost investic po dobu životnosti traktoru.“

Tato inovace přinesla společnosti Fecon konkurenční výhodu. Zákazníci mohou řezat ve větších výškách, naloží více objemu najednou a přemístí až třikrát více materiálu, čímž terén vyčistí či připraví rychleji a bezpečněji. Samotné snížení hmotnosti zajistí uživatelům úsporu provozních nákladů na palivo, výdajů za přepravu a omezí negativní dopad na životní prostředí. Kombinací přídavných zařízení specifických pro konkrétní činnosti také zlepší efektivitu a ušetří další finanční prostředky nasazením jediného mobilního zařízení.

Inspirovaný konstruktér maximalizuje vylepšení lesnických mulčovačů

V menších zemědělských provozech, kde farmáři zamýšleli vytvořit nové pole nebo vytěžit palivové dříví, bývalo jediným řešením nasazení frézy na traktor. Při zvažování vylepšení nabídky lesnických mulčovacích nástavců Fecon (například mulčovací produkty řady Bull Hog) se konstruktér Ryan Bricker zaměřil na zachování nejvyšší kvality se současným zvýšením bezpečnosti, odolnosti a efektivity.

Jedno z nejvýznamnějších vylepšení se týkalo konstrukce rotoru. Zde se pan Bricker zaměřil na efektivitu a dlouholetou dobrou pověst společnosti Fecon, jakožto spolehlivého a kvalitního výrobce.

„Když přišla řeč na tak kritickou součást, jako jsou rotory, bylo zřejmé, že můžeme celkovou konstrukci vylepšit. V současné době zadáváme do materiálových specifikací ocel Strenx® 100 XF pro její vysokou pevnost a nižší hmotnost. Rotory jsou tak odolnější a pracují ještě účinněji“, potvrzuje pan Bricker. „Naši zákazníci tak získají dokonalejší výsledky a důkladnější finální zpracování. Ušetří čas i palivo a oživení porostu proběhne mnohem rychleji.“

Rotory z oceli Strenx® 100 XF pro efektivní provoz v lesnictví.

Rotory strojů Fecon jsou nyní vyrobeny z oceli Strenx® 100 XF, jež zajistí přesnou práci a efektivní provoz v lesnictví.

Konstruktéři inspirují nové dílenské procesy prostřednictvím zlepšovacích projektů.

Konzistentní dílenské vlastnosti oceli Strenx® umožní efektivnější sestavování a montáž na výrobních linkách.

Osvědčená úspěšnost v dílenském zpracování díky zaručeným hodnotám oceli Strenx®

Podle Ryana Brickera trávily týmy společnosti Fecon dříve spoustu času řezáním laserem, tvarováním, svařováním, skladováním a testováním, dokud nezjistily, jak s novým vysokopevnostním materiálem nejlépe naložit. Záruka kvality Strenx® zahrnuje přesné tolerance tloušťky, rovinnosti a zaručenou ohýbatelnost. Ocel Strenx® nabízí díky svému chemickému složení a špičkové čistotě mimořádně konzistentní vlastnosti zajišťující přesnost a efektivitu v dílenském zpracování.

Pochopení těchto tolerancí umožňuje lepší kontrolu. Například přesná tloušťka v rámci jednoho plechu a u jednotlivých kusů zajišťuje bezpečné a předvídatelné chováni při dílenském zpracování. Úzké tolerance představují výhodu při řezání laserem a automatizovaném svařování z důvodu optimalizace řezné rychlosti. Při ohýbání může pracovník aplikovat stejnou sílu a u jednotlivých plechů dosáhne shodného odpružení.

„S ocelí Strenx® počítáme ve všech našich probíhajících i budoucích projektech“, oznamuje Ryan Bricker. „Po troše testování a úpravách jde všechno jako po másle. Přestože se jedná o velmi pevný materiál, dobře se nám zpracovává. Díky správným postupům, přípravkům a materiálům mohou s ocelí Strenx® bez problémů pracovat všichni naši svářeči.“

Úspěšné výsledky v programu My Inner Strenx®

V rámci členství v programu My Inner Strenx® společnost Fecon zákazníkům zaručuje, že její kvalifikovaně vyrobené lesnické mulčovací výrobky byly certifikovány jako výrobky splňující nejpřísnější kvalitativní standardy a nejvyšší vydané záruky na vysokopevnostní ocel. Uvidí-li koncoví uživatelé na produktu Fecon štítek se známkou kvality My Inner Strenx®, vědí, že byl vyroben z vynikající oceli a výrobními technikami s kontrolou kvality pro zaručení výkonu v náročných aplikacích.

„Od přechodu na materiál Strenx® jsme po celém světě prodali tisíce mulčovačů a stovky traktorů“, konstatuje Ryan Bricker. „Účast v programu My Inner Strenx® je velmi užitečná, zvláště když vyvstanou nějaké technické nebo marketingové problémy. Vždy se nám dostane promyšlených odpovědi přímo na míru našemu oboru. Například ve fázi zavádění programu My Inner Strenx® zavítal do našeho podniku technik společnosti SSAB. Byl velmi znalý a nápomocný, přednesl návrhy na zlepšení a potvrdil správnost našich postupů. Celkově to byla skvělá zkušenost.“

Podle pana Brickera se podniku velmi daří. V posledních třech letech firma hlásí dvouciferný růst, rozšíření tržního podílu a meziroční zvyšování tržeb.

Mulčovací zařízení vyrobené z vysokopevnostní oceli Strenx.

Společnost Fecon, začleněná v programu My Inner Strenx, dodává lesnické produkty s certifikacemi splňujícími nejpřísnější standardy kontroly kvality.

Výhody pro zákazníky

  • Konstrukce přídavných mulčovacích zařízení váží přibližně o 5 % méně
  • Konstrukce je 1,5krát pevnější
  • Nástavec má dvakrát vyšší životnost než produkt z nízkouhlíkové oceli
  • Táhla jsou třikrát pevnější a řidiči umožní asi o 3 % lepší přehled o přídavném zařízení

 

Požádejte o konzultaci k modernizaci na ocel Strenx®

Zjistěte, jak může přechod na ocel Strenx® přispět ke zvýšení kvality vašich výrobků a podnikání.

""

Konstruktér Ryan Bricker a manažer techniky Michael Essen ze společnosti Fecon.

Vysokopevnostní ocel Strenx®

Vysokopevnostní ocel Strenx® umožňuje výrobu pevnějších, lehčích, bezpečnějších, konkurenceschopnějších a udržitelnějších produktů. Takovou ocel nazýváme vysokopevnostní, neboť kromě běžných vlastností konstrukční oceli nabízí mimořádnou pevnost.

Nenechte si ujít!