Reference

Ocel Strenx® nabízí konkrétní řešení pro lehčí a odolnější výložníková betonářská čerpadla

29. ledna 2021 6 min čtení

""

Podrobnosti reference

Země Turecko
Společnost Betonstar
Odvětví Jeřáby
Brand program My Inner Strenx®

Když se turecký výrobce Betonstar rozhodl zavést do výroby výložníkových betonářských čerpadel konstrukční a technologické inovace, zaměřil se na vysokopevnostní konstrukční ocel Strenx® společnosti SSAB. Jaký byl výsledek? Lehčí konstrukce výložníků s vyšší pevností, odolností a vysokou bezpečností.

Podrobnosti reference

Země Turecko
Společnost Betonstar
Odvětví Jeřáby
Brand program My Inner Strenx®

Ještě před založením společnosti Betonstar na výrobu výložníkových betonářských čerpadel v roce 2008 se její zakladatelé seznámili s vysokopevnostní ocelí Strenx®. Stejně jako výrobci v mnoha jiných odvětvích usilovali, aby byla jejich vozidla pevnější a zároveň lehčí – právě díky vysokopevnostní oceli, jež v náročných podmínkách svými vlastnostmi překonává nízkouhlíkové oceli s pevností do 700 MPa. Vysokopevnostní oceli Strenx® jsou koncipovány tak, aby pracovaly pod vysokým zatížením, aniž by způsobily selhání zařízení.

Při pohledu na dvě hlavní hlediska k zajištění spokojenosti zákazníků – nižší hmotnost a vysokou bezpečnost – bylo zakladatelům zřejmé, že cesta vpřed musí být dlážděna využíváním různých jakostí oceli Strenx® ve finálních výrobcích.

Bezpečnost především – bezpečné výrobky, spolehlivé značky

Vedoucí výrobního závodu společnosti Betonstar, pan Erol Yıldız, se podílí na každodenní výrobě a s ocelí Strenx® a jejími klíčovými výhodami má bohaté zkušenosti.

„Naše výrobky musí nabízet nejnižší možnou hmotnost v kombinaci s maximální bezpečností“, říká. „Při používání produktů musí být zachována bezpečnost pracovníků. A toho lze dosáhnout pouze použitím produktů z oceli SSAB. Ocel Strenx® využíváme ve všech ocelových konstrukcích našich výložníkových betonářských čerpadel.“

„Naše výrobky musí nabízet nejnižší možnou hmotnost v kombinaci s maximální bezpečností.“

Erol Yıldız, ředitel podniku Betonstar

Výložníková betonářská čerpadla s nižší hmotností snesou náročné namáhání

Konstrukční tým z oddělení výzkumu a vývoje začal vyrábět výložníky z oceli Strenx® 700. Později společnost v produkci dlouhých výložníků a vyšším dosahem přešla na ocel Strenx® 900, jež v závislosti na tloušťce zaručuje minimální mez kluzu až 900 MPa. Vyšší pevnostní stupně ocelí Strenx® umožňují konstruktérům a výrobcům používat tenčí tloušťky při stejné úrovni zatížení, nebo lze při použití stejných rozměrů zvýšit úroveň zatížení. Společnost Betonstar používá ve výložníkových betonářských čerpadlech ocel tloušťky od 3 do 50 mm.

„Naše výrobky pracují na všech typech stavenišť, od drobné vesnické výstavby až po nejvyšší budovy světa“ vysvětluje pan Yıldız. „Naše výložníková betonářská čerpadla se montují na nákladní vozidla zákazníků. Redukovaná hmotnost čerpadel přináší řadu výhod, například nižší spotřebu paliva, možnost nákupu nákladních vozidel s kratším rozvorem, hospodárnější lití betonu a samozřejmě i příznivější spotřebu paliva při přesunech po silnicích.“

Delší dosah díky vysokopevnostní oceli

Společnost před nedávnem začala využívat oceli Strenx® 960 a Strenx® 1100. Důvody jsou zřejmé:

Neustále se snažíme přicházet s novými konstrukcemi výložníků delšího dosahu a nacházet nová lehčí řešení,” říká Selim Alver, manažer oddělení výzkumu a vývoje ve společnosti Betonstar. „Snížení hmotnosti našeho produktu o pouhý kilogram pro zákazníka znamená převážení nižší celkové hmotnosti. A tím poklesne spotřeba paliva.”

Společnost Betonstar se specializuje na betonářská čerpadla montovaná nákladní vozy, avšak vyrábí také stacionární čerpadla a mechanické rozdělovníky betonu (typu pavouk). Betonářská čerpadla osazená na vozidlech mají dosah mezi 20 až 58 metry.

„Výložníková čerpadla s dosahem nad 50 metrů spadají do zvláštní třídy“, vysvětluje pan Alver. „K jejich výrobě potřebujeme speciální techniky a materiály, takže ocel Strenx vyloženě potřebujeme.“

Převratné konstrukční inovace

Pokud aktuální konstrukce funguje dobře i s ocelí s nižší pevností, přechod na ocel Strenx® vlastnosti ještě vylepší. Avšak díky inovativnějšímu přístupu prosazovanému společnosti Betonstar roste potenciál úspory hmotnosti ještě více.

„Ocel Strenx propůjčuje konstrukci skvělou flexibilitu“, konstatuje pan Alver. „Své konstrukční návrhy můžeme libovolně pozměňovat. Díky tomu jsme u našeho nejnovějšího 52metrového modelu čerpadla mohli přejít od 5 na celkem 6 dílů výložníku. Získali jsme lehčí čerpadlo a snížili hmotnost ze 41 na 39 tun. Pro koncové uživatele je tato skutečnost velmi důležitá, neboť jsme dokázali čerpadlo namontovat na 12metrové vozidlo, jež nevyžaduje žádná zvláštní povolení k jízdě po silnicích.“

Oceli SSAB
Strenx® 700 a Strenx® 900 používané v betonářských čerpadlech Betonstar
k výrobě veškerých ocelových konstrukcích dílů Začínáme používat oceli Strenx® 960 a Strenx® 1100 pro pevnější a lehčí konstrukce výložníků s vyšším dosahem.

Zaručené vlastnosti k dosažení optimálních dílenských vlastností.

Dalším důvodem spokojenosti společnosti Betonstar s ocelí Strenx® jsou její vlastnosti při dílenském zpracování.

„Tento materiál používáme velmi rádi, neboť nám umožňuje dosahovat velmi kvalitních výsledků při řezání, svařování i ohýbání“, pochvaluje si ředitel výrobního závodu pan Yıldız.

Ocel Strenx® nabízí mimořádně konzistentní vlastnosti zajišťující přesnost a efektivitu v dílenském zpracování. Dodává se s řadou záruk na přesné tolerance tloušťky, rovinnosti a ohýbatelnosti – což je příslibem bezproblémové výroby s libovolnou šarží materiálu. Ocel lze také běžně zpracovávat na stejných strojích a stejnými technologiemi, jaké se používají ke zpracování konvenčních ocelí.

Výhody pro zákazníky

  • Koncoví uživatelé získají produkty s delší životností, nižšími nároky na údržbu a vysokou hodnotou při následném prodeji.
  • Menší tloušťka pevnější oceli pomohla snížit hmotnost betonářských čerpadel a dalších výrobků montovaných na nákladní vozy.
  • Flexibilnější a inovativnější konstrukční možnosti – firma vyrábí delší výložníky s vyšším dosahem či se sníženou délkou vozidla a zvýšenou pevností
  • Zaručené vlastnosti a přesné tolerance pro konzistentní výsledky a vynikajícími dílenskými vlastnostmi
  • Prioritní technická a marketingová podpora pro členy programu My Inner Strenx®

 

Požádejte o konzultaci k modernizaci na ocel Strenx®

Zjistěte, jak může přechod na ocel Strenx® přispět ke zvýšení kvality vašich výrobků a podnikání.

Výložníková betonářská čerpadla s certifikací My Inner Strenx® podporují rozvoj podniků

Společnost Betonstar je oprávněným členem programu My Inner Strenx® od roku 2016. Výložníková betonářská čerpadla jsou proto certifikována společností SSAB a označena štítkem loga My Inner Strenx® s jedinečným sledovatelným identifikátorem. Štítek zaručuje, že je produkt vyroben podle nejvyšších standardů z oceli Strenx® a optimalizován k zajištění vysoké pevnosti a nízké hmotnosti v náročných aplikacích.

Program přináší prospěch společnosti Betonstar i jejím zákazníkům. Işıl Köker, nákupní manažer společnosti Betonstar, k tomu dodává:
„Díky zjistitelnosti identifikátorů dokážeme vysledovat všechny komponenty našich betonářských čerpadel, od jakého výrobce pocházejí, kdo je svařoval a kdo provozoval. Štítek My Inner Strenx dodává produktům na atraktivitě s vyšší hodnotou při následném prodeji. Svědčí totiž o tom, že nový majitel kupuje spolehlivý produkt vyrobený spolehlivými výrobními postupy.“

Pro společnost Betonstar je tato výhoda rozhodující na novějších trzích, do nichž právě vstupuje. „Všimli jsme si, že koncoví uživatelé uznávají kvalitu produktů SSAB a štítek na našich betonářských čerpadlech tak skutečně pomáhá zlepšovat náš růst i reputaci na trhu“ míní pan Köker.

Manažer z oddělení výzkumu a vývoje ve společnosti Betonstar oceňuje i pohotovou technickou podporu, jež byla podniku k ruce v průběhu zpracovávání konstrukce.

„S podporou společnosti SSAB můžeme například dopředu plánovat tvarování plechů při výrobě.“ „S technickou podporou společnosti SSAB využijeme výhody připravených plechů s menším počtem testů a sníženým množstvím odpadu. Společnost SSAB pro nás dokonce připraví i výpočty ke svařování! Od prvního dne jsme mohli počítat s podporou ve všech oblastech.“

Vysokopevnostní ocel Strenx

Vysokopevnostní ocel Strenx® umožňuje výrobu pevnějších, lehčích, bezpečnějších, konkurenceschopnějších a udržitelnějších výrobků. Tento typ oceli nazýváme vysokopevnostní, neboť kromě běžných vlastností konstrukční oceli nabízí mimořádnou pevnost.

Nenechte si ujít!