Reference

Společnost Champion Hoist přináší revoluci v oblasti nůžkových zvedacích plošin hmotnostně úspornou konstrukcí s využitím vysokopevnostní oceli Strenx®

8. listopadu 2019 6 min čtení

přívěs

Podrobnosti reference

Produkt 100 XF
Země USA
Společnost Champion Hoist
Odvětví Výroba přívěsů a koreb
Brand program My Inner Strenx®

Americká společnost Champion Hoist and Equipment je špičkovým výrobcem úspěšných nůžkových plošin, jenž jako první využil vysokopevnostní ocel Strenx® vyrobenou společností SSAB. Odlehčený model společnosti Champion poskytuje kromě vysoké meze kluzu také stabilní úroveň konstrukční integrity a snížení celkové hmotnosti zařízení o téměř čtvrt tuny.

Pro mnoho správců vozových parků a majitelů užitkových nákladních vozidel je celková hmotnost určujícím faktorem třídy, v níž mohou jejich nákladní vozidla legálně pracovat. Čím těžší vozidlo, tím vyšší třída a více omezení. Zákazníci společnosti Champion (např. odbor dopravy Severní Karolíny) využívají výhody lehčí třídy pro efektivnější přepravu s nižší spotřebou paliva. Bez zbytečné hmotnosti navíc se také snáze přepravují těžší náklady.

Pevnější a přitom lehčí nůžkové plošiny pozvednou podnikání zákazníků

Strenx® 100 XF je termomechanicky válcovaná ocel určená k tváření za studena, s minimální hodnotou meze kluzu 689 MPa. Tato ocel se nazývá vysokopevnostní neboť výsledné aplikace budou pevnější a přitom lehčí. Kreativní technici mohou posouvat meze konstrukcí, neboť materiál splňuje specifické záruky tloušťky, rovinnosti a rázových vlastností. Společnost Champion chápe, že přepracováním designu nůžkových zvedáků vytvoří tenčí, pevnější a lehčí model, jenž zákazníkům poskytne skutečnou výhodu.
Přívěs

Podrobnosti reference

Produkt 100 XF
Země USA
Společnost Champion Hoist
Odvětví Výroba přívěsů a koreb
Brand program My Inner Strenx®

„Před časem začala záhadně selhávat námi specifikovaná ocel pro zvedáky“, vzpomíná Pat Godwin starší, zakladatel mateřské firmy společnosti Champion, Godwin Group.

„Během vyšetřování příčin problému, který nás stál tři významné zákazníky, bylo zjištěno, že dodávky obsahovaly ocel nižší kvality. Potřebovali jsme změnu – a to rychle. Používali jsme materiál s minimální mezí kluzu 345 MPa, avšak po zvážení vlastností oceli Strenx® 100 XF jsme využili tenčí materiál s minimální mezí kluzu 689 MPa. Upravili jsme konstrukci a materiál nahradili novým. Zákazníci získali opět důvěru a dva ze ztracených klientů se nakonec vrátili“, uzavírá pan Godwin.

Champion Hoist, Pat Godwin starší

Přepracovaný design sníží hmotnost i výrobní náklady

Podle Ryana Taylora, výkonného ředitele skupiny Godwin Group, byla již konstrukční plocha původního kladkostroje extrémně malá. Díky důležité úpravě schémat s maximalizací ohýbatelnosti materiálu Strenx® 100 XF mohl Pat Godwin hlavní sestavu více zploštit a upravit nůžkový zvedák tak, aby nekolidoval s dutinou palivové nádrže ani s kritickou trojúhelníkovou strukturou. Váhu ztratila rovněž některá vyztužení, viz srovnávací snímky „před“ a „po“ odlehčení. Kromě eliminace stěnových sestav s dvojitými rámy nová konstrukce také snížila výrobní náklady.

Navazování kontaktů v dílně a se zákazníky

„Když jsme začali pracovat s ocelí Strenx® 100 XF, zkrátila se doba svařování jednoho kusu na polovinu. Celý tým si tak více vydělal, neboť naše struktura odměňování vychází z počtu hotových výrobků a nikoli z hodinové sazby“, vysvětluje pan Taylor. „Naše obsluha ohraňovacích lisů změnu hladce akceptovala a nemuseli jsme vytvářet či upravovat naše šablony, což bylo dalším obrovským zvýšením efektivity výrobní linky. Snížíme-li mzdové náklady, budeme konkurenceschopnější a zákazníkům nabídneme vyšší hodnotu.“

SSAB Champion Hoist
Obsluha ohraňovacího lisu Marco Baltazar-Domingo používá k zajištění kvality šablonu s vodítkem.

Zpráva o konceptu SSAB EcoUpgraded poskytuje udržitelnou výhodu

Použití oceli Strenx® 100 XF přinese zákazníkům společnosti Champion konkurenční výhodu v podobě zvýšení zisku, snížení nákladů na palivo, omezení emisí CO2, prodloužení celkové životnosti a zvýšení bezpečnosti vozidel díky použití tenčí a lehčí oceli. Například každé 4tunové užitkové vozidlo třídy 4 nebo 5 vybavené nůžkovým zvedákem Champion Hoist ušetří během své životnosti 2,3 tuny CO2. Tato hodnota odpovídá množství uhlíku, které za rok zachytí 10 117 m2 amerických lesů. Přechodem na nový systém společnost navíc zvýšila roční zisk o 1 603 EUR.

Inženýři chtějící vylepšit konstrukce nebo zaujmout vedoucí postavení na trhu s inovacemi si mohou potenciální přínos vypočítat prostřednictvím aplikace EcoUpgrade SSAB. Příklad společnosti Champion, jež přešla od materiálu s mezí kluzu 345 MPa na ocel s hodnotou 689 MPa přinesl celkově 57% úsporu materiálu a zvýšení nosnosti o 80 kg. Přečtěte si zprávu o konceptu EcoUpgraded SSAB pro společnost Champion Hoist a zjistěte, jak dosáhnout úspor nebo si stáhněte mobilní aplikaci, proveďte obdobné výpočty a objevte potenciální výhody použití vysokopevnostní oceli Strenx®.
Stáhnout zprávu (pdf)

„Ve společnosti SSAB spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom jim pomohli řešit problémy při vytváření špičkových produktů s potenciálem pokroku využitím nového typu oceli“, vysvětluje Jeff Pallitto, manažer technického rozvoje. „Činíme tak prostřednictvím našich místních a globálních technických týmů. Žádný jiný výrobce oceli nenabízí takovou úroveň technického vyhodnocování a poradenství. Náš tým znalostního střediska Knowledge Service Center přezkoumává konstrukce a navrhuje vylepšení na základě globálních aplikací našich materiálů.“

Zpráva o konceptu EcoUpgraded, Champion Hoist

Zvýšení výkonnosti s programem My Inner Strenx®

V rámci členství v programu My Inner Strenx® nabízí společnost Champion Hoist zákazníkům vyšší úroveň důvěry. Její kvalifikovaně vyrobené zvedáky jsou certifikovány jako výrobky splňující nejpřísnější kvalitativní standardy a nejvyšší vydané záruky na vysokopevnostní ocel. Uvidí-li koncoví uživatelé na produktu štítek se známkou kvality My Inner Strenx®, vědí, že byl vyroben z vynikající oceli a výrobními technikami s kontrolou kvality k zaručení výkonu v náročných aplikacích.

„Jsme součástí obou značkových programů SSAB – Hardox® In My Body i My Inner Strenx®“, potvrzuje pan Taylor. „Oba jsou v našem oboru dobře známé a naši zákazníci tak získají jistotu, že nabízené produkty jsou zastřešeny osvědčenými a spolehlivými programy.“
SSAB Champion Hoist

Člen programu My Inner Strenx® a zakladatel společnosti Champion Hoist Pat Godwin starší s generálním ředitelem Ryanem Taylorem připevňují na nůžkové zvedací plošiny značku kvality.

 

Výhody pro zákazníky

  • Snížení celkové hmotnosti vozidel se zachováním konstrukční integrity  
  • Efektivnější přeprava s nižší spotřebou paliva 
  • Nová lehčí konstrukce snižuje výrobní náklady  
  • Zkrácení doby svařování na kus 
  • Nůžkové zvedáky zlepšují bilanci uhlíkové stopy po celou dobu životnosti

 

Požádejte o konzultaci k modernizaci na ocel Strenx®

Zjistěte, jak může přechod na ocel Strenx® přispět ke zvýšení kvality vašich výrobků a efektivity podnikání.

 

SSAB, Champion Hoist, nůžková plošina