SSAB Weathering 420

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

Na této stránce

Obecný popis produktu

Povětrnostně odolná ocel SSAB 420 minimalizuje díky svým protikorozním vlastnostem nutnost údržby a preventivního protikorozního ošetřování, čímž výrazně snižuje náklady na údržbu po celou dobu životnosti výrobku.

Povětrnostně odolná ocel SSAB 420 podporuje dobrou přilnavost nátěrových hmot. Intervaly přetírání lze ve srovnání s obyčejnou uhlíkovou ocelí výrazně prodloužit, neboť v případě poškození nátěru dokáže povětrnostně odolná ocel SSAB vytvořit vrstvu patiny, jež minimalizuje šíření koroze pod nátěrem a zamezí tvorbě porézní rozpínající se rzi.

Menší nároky na protikorozní prevenci znamenají kromě nižších nákladů na údržbu také omezení spotřeby nátěrů či rozpouštědel a povětrnostně odolná ocel SSAB 420 tak představuje ekologičtější variantu.

Během výroby přispívá k vysoké produktivitě, neboť je dobře tvářitelná, houževnatá a svařitelná.

Vysoká pevnost oceli v kombinaci s těmito vlastnostmi usnadní výrobu lehčích a pevnějších výrobků s vyšším užitečným zatížením a nižší spotřebou paliva. Materiál nachází uplatnění obvykle při výrobě kontejnerů, železničních vagonů a řady dalších výrobků.

Parametry za tepla válcovaných pásů z povětrnostně odolné oceli SSAB 420 splňují nebo dokonce překračují požadavky na materiály S420J2W a S420K2W dle normy EN 10025-5. Duální certifikace jsou k dispozici na požádání. Duální certifikace umožní výrobcům ocelových konstrukcí používat v souladu s normou EN 1090 povětrnostně odolnou ocel SSAB 420 ve finálních komponentách nebo konstrukcích s označením CE. Povětrnostně odolnou ocel SSAB 420 lze na požádání upravit tak, aby splňovala požadavky na rázové vlastnosti dle specifikací S420J4W a S420J5W v normě EN 10025-5.

Interval rozměrů

Povětrnostně odolná ocel SSAB 420 je k dispozici v tloušťkách 3.00–12.00 mm a šířkách až do 1860 mm ve formě svitků, přístřihů a plechů řezaných na délku až do 12 m s řezanou nebo opracovanou hranou.

Mechanické vlastnosti

Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
Vybrat sloupce k zobrazení
  Forma dodávky Tloušťka
  (mmin)
  Směr zkoušky
  Pevnost v kluzu ReH
  (min MPa)
  Pevnost v tahu Rm
  (MPa)
  Tažnost A5
  (min %)
  Min. vnitřní poloměr ohybu pro 90° ohyb
  (x t)
  Za tepla válcované pásy 3.0 - 10.00.12 - 0.394 T 420 500 - 660 19 1.0
  Za tepla válcované pásy 10.0 - 12.00.394 - 0.472 T 420 500 - 660 19 1.5
  Porovnat parametry

  Zvolte jeden parametr k porovnání

  Porovnání

   Směr zkoušky T = příčný směr.

   Ohybové vlastnosti v podélném i příčném směru.

   Rázové vlastnosti

   Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
   Vybrat sloupce k zobrazení
    Podélná zkouška, zaručená rázová energie, zkušební vzorek 10X10 mm pro Charpyho V zkoušku
    40 J / -20 °C
    Porovnat parametry

    Zvolte jeden parametr k porovnání

    Porovnání

     Podélná zkouška, zaručená rázová energie, zkušební vzorek 10X10 mm pro Charpyho V zkoušku
     40 J / -20 °C
     Rázová zkouška podle ISO 148-1 se provádí u tlouštěk ≥ 6 mm. Uvedená minimální hodnota odpovídá vzorku v plné velikosti.

     Chemické složení (analýza tavby)

     Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
     Vybrat sloupce k zobrazení
      C
      (max %)
      Si
      (max %)
      Mn
      (%)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Altot
      (min %)
      Cr
      (%)
      Cu
      (%)
      Ni
      (max %)
      Index korozivzdornosti
      Typický
      0.20 0.30 0.50 - 1.35 0.030 0.02 0.020 0.40 - 0.80 0.25 - 0.55 0.70 6.3 1)
      Porovnat parametry

      Zvolte jeden parametr k porovnání

      Porovnání

       Jedná se o jemnozrnnou ocel.

       Dále lze jako mikrolegující prvky použít Nb, V a Ti., přičemž se záměrné přidávají Cu, Ni a Cr ke zlepšení odolnosti oceli vůči atmosférické korozi.

       1) Index odolnosti proti korozi dle ASTM G101-04.

       Tolerance

       Povětrnostně odolná ocel SSAB se dodává s příslušnými materiálovými tolerancemi SSAB. Přesnější tolerance jsou k dispozici na požádání.

       Tloušťka

       Tolerance tloušťky odpovídá standardně ⅔ výchozí hodnoty uváděné normou EN 10051.

       Délka a šířka

       Tolerance šířky a délky podle standardu SSAB nabízející přesnější tolerance v porovnání s normou EN 10051.

       U svitků a plechů s opracovanou hranou je tolerance šířky –0/+20 mm.

       U svitků a plechů s řezanou hranou je tolerance šířky –0/+2 mm.

       Délkové tolerance platí pouze pro plechy řezané na požadovanou délku.

       Tvar

       Tolerance podle EN 10051.

       Rovinnost

       Tolerance rovinnosti zaručují maximální odchylku rovinnosti 3 mm/m, což je příznivější výsledek oproti hodnotě rovinnosti vyžadované normou EN 10051.

       Tolerance rovinnosti platí pouze pro dělené pásy.

       Vlastnosti povrchu

       Za tepla válcované pásy: Podle normy EN 10163-2 třída A, podtřída 3.

       Dodací podmínky

       Termomechanicky válcovaná ocel. Další dodací podmínky po dohodě.

       Stav povrchu a hran

       Povětrnostně odolná ocel SSAB 420 je k dispozici ve stavu po vyválcování nebo s mořeným povrchem s řezanými nebo opracovanými hranami.

       Zpracování a ostatní doporučení

       Povětrnostně odolný materiál SSAB 420 není vhodný pro aplikace vyžadující opracování za tepla nebo tepelné zpracování při teplotách nad 580 °C, neboť může dojít ke ztrátě zaručených vlastností materiálu.

       Povětrnostně odolná ocel SSAB 420 je dobře svařitelná. Používat lze všechny běžné postupy fúzního svařování. Aby svary vykazovaly stejnou korozivzdornost jako základní kov, bude třeba použít speciální výplňový materiál.

       Lakování povětrnostně odolné oceli SSAB je snadné a nátěr dobře přilne. Lze tak ještě více prodloužit intervaly údržby.

       Patina bude mít rovnoměrnou barvu pouze, pokud byly z povrchu oceli odstraněny veškeré nečistoty. Organické nečistoty, jako jsou oleje či ochranné tuky je třeba smýt. Povrchovou oxidaci, oxidy a rez lze odstranit otryskáním nebo mořením. Tím se rovněž urychlí proces vzniku patiny. U materiálů tloušťky menší než 4 mm se otryskávání nedoporučuje. Očištěný povrch povětrnostně odolné oceli lze k tvorbě patiny předpřipravit smáčením a schnutím.

       Informace k výrobě najdete v brožurách společnosti SSAB na stránkách www.ssab.com, nebo můžete kontaktovat technickou podporu.

       Při ohýbání, svařování, řezání, broušení a jiné práci na výrobku je nutné podniknoutvhodná opatření zaměřená na ochranu zdraví a bezpečnost při práci.

       Kontaktní informace

       www.ssab.com/contact