SSAB Weathering 355

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

Na této stránce

Obecný popis produktu

Povětrnostně odolná ocel SSAB 355 minimalizuje díky svým protikorozním vlastnostem nutnost údržby a preventivního protikorozního ošetřování, čímž výrazně snižuje náklady na údržbu po celou dobu životnosti výrobku.

Povětrnostně odolná ocel SSAB 355 podporuje dobrou přilnavost nátěrových hmot. Intervaly přetírání lze ve srovnání s obyčejnou uhlíkovou ocelí výrazně prodloužit, neboť v případě poškození nátěru dokáže povětrnostně odolná ocel SSAB vytvořit vrstvu patiny, jež minimalizuje šíření koroze pod nátěrem a zamezí tvorbě porézní rozpínající se rzi.

Menší nároky na protikorozní prevenci znamenají kromě nižších nákladů na údržbu také omezení spotřeby nátěrů či rozpouštědel a povětrnostně odolná ocel SSAB 355 tak představuje ekologičtější variantu.

Během výroby přispívá k vysoké produktivitě, neboť je dobře tvářitelná, houževnatá a svařitelná.

Vysoká pevnost oceli v kombinaci s těmito vlastnostmi usnadní výrobu lehčích a pevnějších výrobků s vyšším užitečným zatížením a nižší spotřebou paliva. Materiál nachází uplatnění obvykle při výrobě kontejnerů, železničních vagonů a řady dalších výrobků.

Parametry za tepla válcovaných pásů z povětrnostně odolné oceli SSAB 355 splňují nebo dokonce překračují požadavky normy EN 10025-5. Duální certifikace a označení CE jsou k dispozici na požádání.

Interval rozměrů

Povětrnostně odolná ocel SSAB 355 je k dispozici v tloušťce 0.50–12.00 mm a šířce až 1 860 mm ve formě svitků, řezaných svitků a plechů řezaných na požadovanou délku. Plechy řezané na požadovanou délku na délku až 16 m.

Mechanické vlastnosti

Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
Vybrat sloupce k zobrazení
  Forma dodávky Tloušťka
  (mmin)
  Směr zkoušky
  Pevnost v kluzu ReH
  (min MPa)
  Pevnost v tahu Rm
  (MPa)
  Tažnost A80
  (min %)
  Tažnost A5
  (min %)
  Minimální poloměr ohybu při ohnutí na 90°
  Za studena válcovaná ocel 0.50 - 2.100.020 - 0.0827 T 355 1) 490 - 680 14 0.5 x t
  Za tepla válcované pásy 2.00 - 2.500.0787 - 0.0984 T 355 510 - 680 15 1.0 x t
  Za tepla válcované pásy 2.51 - 2.990.0988 - 0.118 T 355 510 - 680 16 1.0 x t
  Za tepla válcované pásy 3.00 - 6.000.118 - 0.236 T 355 470 - 630 20 1.0 x t
  Za tepla válcované pásy 6.01 - 12.000.237 - 0.4724 T 355 470 - 630 20 2.0 x t
  Porovnat parametry

  Zvolte jeden parametr k porovnání

  Porovnání

   Směr zkoušky T = příčný směr.

   Ohybové vlastnosti v podélném i příčném směru.

   1) V případě za studena válcované oceli je mez kluzu ReL 355–500 MPa.

   Rázové vlastnosti

   Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
   Vybrat sloupce k zobrazení
    Podélná zkouška, zaručená rázová energie, zkušební vzorek 10X10 mm pro Charpyho V zkoušku
    40 J / -20 °C
    Porovnat parametry

    Zvolte jeden parametr k porovnání

    Porovnání

     Podélná zkouška, zaručená rázová energie, zkušební vzorek 10X10 mm pro Charpyho V zkoušku
     40 J / -20 °C
     Rázová zkouška podle ISO 148-1 se provádí u tlouštěk ≥ 6 mm. Uvedená minimální hodnota odpovídá vzorku v plné velikosti.

     Chemické složení (analýza tavby)

     Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
     Vybrat sloupce k zobrazení
      Forma dodávky C
      (max %)
      Si
      (max %)
      Mn
      (max %)
      P
      (%)
      S
      (max %)
      Altot
      (min %)
      Cr
      (%)
      Cu
      (%)
      Ni
      (max %)
      Index korozivzdornosti
      Typický
      Za studena válcovaná ocel 0.12 0.75 1.0 0.06 - 0.15 0.030 0.020 0.3 - 1.25 0.25 - 0.55 0.70 7.4
      Za tepla válcované pásy 0.12 0.75 1.0 0.06 - 0.15 0.030 0.020 0.3 - 1.25 0.25 - 0.55 0.70 7.4
      Porovnat parametry

      Zvolte jeden parametr k porovnání

      Porovnání

       Jedná o ocel po rafinaci zrn.

       Dále lze jako mikrolegující příměsi použít Nb, V a Ti.

       Index odolnosti proti korozi podle ASTM G101-04.

       Tolerance

       Povětrnostně odolná ocel SSAB se dodává s příslušnými materiálovými tolerancemi SSAB. Přesnější tolerance jsou k dispozici na požádání.

       Tloušťka

       Za studena válcovaná ocel: Tolerance tloušťky dle normy EN 10131.

       Za tepla válcované pásy: Tolerance tloušťky odpovídá standardně ⅔ výchozí hodnoty uváděné normou EN 10051.

       Délka a šířka

       Za studena válcovaná ocel: Tolerance šířky a délky dle normy EN 10131.

       Za tepla válcované pásy: Tolerance šířky a délky podle standardu SSAB nabízející přesnější tolerance v porovnání s normou EN 10051.

       U svitků a plechů s opracovanou hranou je tolerance šířky –0/+20 mm.

       U svitků a plechů s řezanou hranou je tolerance šířky –0/+2 mm.

       Délkové tolerance platí pouze pro plechy řezané na požadovanou délku.

       Tvar

       Za tepla válcované pásy: Dle EN 10051.

       Rovinnost

       Za tepla válcované pásy:

       Tolerance rovinnosti zaručují maximální odchylku rovinnosti 3 mm/m, což je příznivější výsledek oproti hodnotě rovinnosti vyžadované normou EN 10051.

       Tolerance rovinnosti platí pouze pro dělené pásy.

       Vlastnosti povrchu

       Za tepla válcované pásy: Podle normy EN 10163-2 třída A, podtřída 3.

       Dodací podmínky

       Za studena válcovaná ocel: Žíhaná.

       Za tepla válcované pásy: Termomechanicky válcovaná ocel.

       Stav povrchu

       Za tepla válcované pásy: Povětrnostně odolná ocel SSAB 355 je k dispozici ve stavu po vyválcování nebo s mořeným povrchem s řezanými nebo opracovanými hranami.

       Zpracování a ostatní doporučení

       Povětrnostně odolný materiál SSAB 355 není vhodný pro aplikace vyžadující opracování za tepla nebo tepelné zpracování při teplotách nad 580 °C, neboť může dojít ke ztrátě zaručených vlastností materiálu.

       Teplota opalu pro povětrnostně odolnou ocel SSAB 355 je zhruba 560 °C.

       Povětrnostně odolná ocel SSAB 355 je dobře svařitelná. Při svařování za tepla válcované povětrnostně odolné oceli SSAB 355 lze použít všechny konvenční metody fúzního svařování.

       Aby svary vykazovaly stejnou korozivzdornost jako základní kov, bude třeba použít speciální výplňový materiál.

       Lakování povětrnostně odolné oceli SSAB je snadné a nátěr dobře přilne. Lze tak ještě více prodloužit intervaly údržby. K zajištění jednotné barvy patiny je potřeba z povrchu oceli odstranit veškeré nečistoty. Organické nečistoty, jako jsou oleje či ochranné tuky je třeba smýt vhodným rozpouštědlem. Povrchovou oxidaci, oxidy a rez lze odstranit otryskáním nebo mořením. Zrychlí se tak rovněž proces vzniku patiny. U materiálů tloušťky menší než 4 mm se otryskávání nedoporučuje. Očištěný povrch povětrnostně odolné oceli lze k tvorbě patiny předpřipravit smáčením a schnutím v opakovaných intervalech.

       Informace k výrobě najdete v brožurách společnosti SSAB na stránkách www.ssab.com, nebo můžete kontaktovat technickou podporu.

       Při ohýbání, svařování, řezání, broušení a jiné práci na výrobku je nutné podniknoutvhodná opatření zaměřená na ochranu zdraví a bezpečnost při práci.

       Kontaktní informace

       www.ssab.com/contact