Výstavba novým udržitelným způsobem s povětrnostně odolnou ocelí SSAB

Stavební průmysl a využívání budov tvoří 39 procent celosvětových emisí CO2. V Evropě je stavebnictví největším spotřebitelem oceli. Potenciál omezení emisí CO2 je obrovský. Jak tedy můžeme přispět k lepší udržitelnosti infrastruktury? Nebo má být udržitelnější samotná ocel?

Povětrnostně odolná ocel SSAB se dodává připravená k použití bez pozinkování či lakování. Již tato skutečnost představuje významný krok k udržitelnější infrastruktuře za rozumnou cenu. Díky své vysoké pevnosti má nižší hmotnost a tedy i menší obsah uhlíku vázaného ve stavbách. Ale to ještě není všechno. V budoucnu všechny tyto výhody získáte ve zcela bezfosilní oceli. Přechod na bezfosilní řešení oceli pro infrastrukturní projekty je v plném proudu a čas udržitelného projektování již nastal.

Rozhodnete-li se pro nátěr, můžete intervaly údržby nátěru v porovnání s běžnou základní uhlíkovou ocelí zdvojnásobit.

Připraveno k použití, bez nutnosti zinkování nebo lakování

Výhody vynechání procesů lakování a souvisejících negativních dopadů na životní prostředí jsou velmi významné. Například evropský průměr žárového pozinkování tuny oceli představuje více než 120 kg emisí CO2. A při nátěru téhož množství vzniká přibližně 160 kg emisí CO2. Kromě toho se s těmito procesy pojí značné náklady a delší dodací lhůty.

S povětrnostně odolnými ocelemi SSAB snížíte emise uhlíku vázaného ve stavbách – bez nutnosti provádět nákladné nátěry po celou dobu životnosti výrobku. Patina povětrnostně odolné oceli se vyvíjí přirozeně během střídání suchých a mokrých cyklů v atmosférických podmínkách. Zpomaluje korozi a při správné aplikaci zajistí životnost srovnatelnou s povrchově upravenou uhlíkovou ocelí. Zcela přirozeně, bez jakéhokoli aktivního průmyslového procesu. Pokud jde o údržbu do budoucna, konstrukce nebude vyžadovat odstraňování nátěrů ani likvidaci kontaminovaného odpadu po otryskávání.

Rozhodnete-li se pro nátěr, můžete intervaly údržby nátěru v porovnání s běžnými uhlíkovými ocelemi zdvojnásobit. Získáte tak výrazné úspory v plánu údržby a rozpočtu.

Výsledky testů v atmosférických podmínkách prokazují vynikající odolnost proti korozi

Finské technické výzkumné centrum VTT provedlo test koroze u čtyř různých mostů vyrobených z povětrnostně odolné oceli SSAB. Tento test poskytl údaje o výkonu za skutečných atmosférických podmínek ve Finsku během 32letého období. Výsledky potvrzují, že celková korozní rychlost povětrnostně odolných ocelí v atmosférických podmínkách C2 a C3 z nich činí dobrou volbu s minimálními korozními přídavky. Testy také prokázaly, že již během prvních pěti let po uvedení do provozu se ztráty způsobené korozí výrazně snížily díky stabilizaci patiny.

Výsledky testů v reálných atmosférických podmínkách ve Finsku

Mosty ve Finsku: Kumulativní korozní úbytek za 32 let (1982-2014), materiál COR-TEN B

Mosty ve Finsku: Kumulativní korozní úbytek za 32 let (1982-2014), materiál COR-TEN B

Zdroj: VTT-CR-05247-14, Säänkestävien teräslevyjen korroosiotutkimus v. 2014, Leena Carpen, VTT Technical Research Center of Finland.


Nižší emise uhlíku vázaného ve stavbách díky vysokopevnostní oceli

Vysokopevnostní ocel umožňuje spotřebu menšího množství materiálu v konstrukčních návrzích. Výsledkem je odpovídající potenciál úspory emisí uhlíku vázaného ve stavbách – potenciálně ve výši 40–50 % – a investice do konstrukčních změn potřebných pro stávající stavby se mohou skutečně vyplatit.

Teoretický potenciál snížení obsahu uhlíku vázaného ve stavbách při použití povětrnostně odolné vysokopevnostní oceli SSAB

Vývoj korozního úbytku (µm za rok) v průběhu životnosti

Zdroj: VTT-CR-05247-14, Säänkestävien teräslevyjen korroosiotutkimus v. 2014, Leena Carpen, VTT Technical Research Center of Finland.


Společnost SSAB vyvinula širokou škálu povětrnostně odolných ocelí s mezí kluzu až 960 MPa, jež umožňují snížit hmotnost ocelových konstrukcí i při typických korozních přídavcích povětrnostně odolných ocelí. Korozní přídavky potřebné pro povětrnostně odolnou ocel nemusí nutně zvyšovat hmotnost, a v kombinaci s vysokopevnostními třídami lze snížit také hmotnost spotřebované oceli a s ní související obsah uhlíku vázaného ve stavbách. Otevírají se tak nové možnosti využití, zejména v rozsahu tenkých materiálu 3–8 mm.

V poslední době byly některé jakosti vysokopevnostní povětrnostně odolné oceli normalizovány také v Evropě podle harmonizovaných norem EN 10025-5:2019 a EN 10219-3:2020 pro ploché a trubkové výrobky a ocelové konstrukce vyrobené z těchto jakostí mohou být zákazníkem rovněž opatřeny značkou CE. Zájem o tuto jedinečnou kombinaci odolnosti vůči povětrnostním vlivům a vysoké pevnosti materiálu proto na evropském trhu neustále roste.

 

Používejte lepší ocel – bez emisí se společností SSAB

Společnost SSAB již nyní patří mezi světově nejefektivnější firmy v oblasti emisí CO2. Díky svému novému přístupu k výrobě oceli však razíme cestu první bezfosilní oceli, jež má být na trh uvedena do roku 2026 – s výhledem bezfosilní budoucnosti veškerého našeho provozu do roku 2045. Součástí této transformační nabídky bude i povětrnostně odolná ocel SSAB.

Environmentální prohlášení o výrobku (EPD) společnosti SSAB jsou v souladu s mezinárodními normami a poskytují objektivní údaje zdůrazňující nízkou uhlíkovou stopu našich produktů. Pro povětrnostně odolné oceli SSAB platí EPD dle ISO 14025:2006 a EN 15804:2012. V budoucnu bude bezfosilní povětrnostně odolná ocel dokumentována v nezávisle kontrolovaném EPD a bude odpovídat přísným evropským a mezinárodním normám. Tato záruka se bude týkat všech aspektů procesu výroby oceli, což našim zákazníkům přinese dekarbonizovaný hodnotový řetězec.

 

10 dobrých důvodů, proč používat povětrnostně odolnou ocel SSAB

Správná volba materiálu může mít značný vliv na udržitelnost ocelové konstrukce. Představujeme vám 10 dobrých důvodů, proč využívat povětrnostně odolné materiály SSAB s ohledem na výkonnost výrobku, životní prostředí a náklady:

  • Srovnatelná životnost s povrchově upravenou uhlíkovou ocelí, při správné aplikaci 40–100+ let v prostředí C3
  • Připravena k použití, bez nutnosti zinkování či lakování – nižší náklady již ve fázi výstavby
  • Pokud je z estetických důvodů vyžadován nátěrem ošetřený povrch, materiál zajistí zdvojnásobení intervalu obnovy udržovacího nátěru a sníží tak náklady na údržbu
  • Vysokopevnostní povětrnostně odolné výrobky jsou k dispozici v mezích kluzu 420, 460, 500, 550, 700 či dokonce 960 MPa, což umožňuje snížené obsahu uhlíku vázaného v lehčích ocelových konstrukcích
  • Již nyní využíváme při výrobě oceli nejčistší postupy a jsme lídrem na cestě k bezfosilní oceli
  • Nehrozí únik zinku do životního prostředí
  • Nedojde k poškození povrchové úpravy při instalaci či přepravě
  • Nedochází k uvolňování škodlivých chemikálií v souvislosti s nátěry a likvidací barev
  • Žádné nepřímé náklady na zpoždění dopravy či uzavírání mostů a infrastruktury z důvodu údržby
  • Přirozená barva a vzhled