Učiňte rozhodný krok ke snížení uhlíkové stopy s povětrnostně odolnou ocelí SSAB

Na Zemi záleží a uhlík se počítá. Stavební materiály s nižší uhlíkovou stopou můžete zvolit již ve fázi návrhu, specifikace a nákupu. Předběžnými opatřeními a správnou volbou materiálu výrazně ovlivníte dopad stavby na změnu klimatu. Přechod na vysokopevnostní povětrnostně odolnou ocel SSAB vám může pomoci učinit obrovský krok kupředu.

Udržitelná výstavba se stává klíčovým aspektem při navrhování konstrukcí a celkové údržbě. Stále častěji jsou požadována přesnější environmentální prohlášení o výrobcích. Tyto dokumenty budou do budoucna představovat klíčový konkurenční rozlišovací prvek. Ekologické výzvy budou také podnětem k aktualizaci konstrukčních předpisů a zavádění optimalizovaných řešení.

 

Snižování emisí uhlíku vázaného ve stavbách je tedy velkou příležitostí

Mnoho zúčastněných stran v průmyslu si uvědomuje, že kontrola a regulace uhlíku vázaného ve stavbách je zásadním prvkem schopnosti průmyslu reagovat na změnu klimatu. Co přesně je však uhlík vázaný ve stavbách? Podívejme se to podrobněji.

Uhlík vázaný ve stavbách lze definovat jako celkové množství emisí skleníkových plynů (GHG) vyprodukovaných k uvedení stavebního aktiva do provozní fáze. Tyto emise zahrnují těžbu surovin, výrobu, montáž a veškerou související přepravu. Kromě těchto frontálních emisí se do uhlíku vázaného ve stavbách často započítávají i emise z údržby, demolice, likvidace a recyklace. Do celkového rozsahu tedy obvykle nepatří jen provozní emise uhlíku.

Různé typy modernizované oceli

Přechod od dutých profilů z konstrukční oceli na profily s vyšší pevností v nových konstrukcích může přinést výrazné úspory hmotnosti.

Uhlík vázaný v infrastrukturních projektech

Uhlíku vázanému ve stavbách se věnuje stále větší pozornost, neboť průmysl i vlády uznávají, že emise uhlíku vázaného ve stavbách se značnou měrou podílejí na celkových emisích ze stavebnictví. Uhlík vázaný ve stavbách má zejména v segmentu infrastruktury, kde se na emisích podílí jen málo uhlíku (pokud vůbec), lví podíl na celkových emisích. Vzhledem k významu uhlíku vázaného ve stavbách nabízí jeho zohlednění na počátku projektu cennou příležitost ke snížení emisí.

Vysokopevnostní oceli umožňují stavbu lehčích inovativních konstrukcí s nižším obsahem uhlíku

Vysokopevnostní ocel umožňuje spotřebu menšího množství materiálu v konstrukčních návrzích. Výsledkem je odpovídající potenciál úspory emisí uhlíku vázaného ve stavbách – potenciálně ve výši 40–50 % – a investice do konstrukčních změn potřebných pro stávající stavby se mohou skutečně vyplatit.

Teoretický potenciál snížení obsahu uhlíku vázaného ve stavbách při použití povětrnostně odolné vysokopevnostní oceli SSAB
Potenciál snížení množství uhlíku vázaného ve stavbách prostřednictvím udržitelných modernizovaných konstrukcí

Společnost SSAB vyvinula širokou škálu povětrnostně odolných ocelí s mezí kluzu až 960 MPa, jež umožňují snížit hmotnost ocelových konstrukcí i při typických korozních přídavcích povětrnostně odolných ocelí. Korozní přídavky potřebné pro povětrnostně odolnou ocel nemusí nutně zvyšovat hmotnost, a v kombinaci s vysokopevnostními třídami lze snížit také hmotnost spotřebované oceli a s ní související obsah uhlíku vázaného ve stavbách. Otevírají se tak nové možnosti využití, zejména v rozsahu tenkých materiálu 3–8 mm.

V poslední době byly některé jakosti vysokopevnostní povětrnostně odolné oceli normalizovány také v Evropě podle harmonizovaných norem EN 10025-5:2019 a EN 10219-3:2020 pro ploché a trubkové výrobky a ocelové konstrukce vyrobené z těchto jakostí mohou být zákazníkem rovněž opatřeny značkou CE.

Zájem o tuto jedinečnou kombinaci odolnosti vůči povětrnostním vlivům a vysoké pevnosti materiálu proto na evropském trhu neustále roste.

Přejděte na vysokopevnostní povětrnostní ocel, ušetřete náklady a omezte emise

Přechod od dutých profilů z konstrukční oceli na profily s vyšší pevností v nových konstrukcích (například nahrazení materiálu S355J2H povětrnostně odolnými trubkami z oceli SSAB 500WH) může přinést výrazné, až 23% úspory hmotnosti. Samozřejmostí je také úspora nákladů a snížení potenciálu globálního oteplování o více než 50 %. Níže uvedený scénář představuje základní srovnání.

Udržitelná modernizace, příklad

Příklad modernizace
STÁVAJÍCÍ MATERIÁL

Jakost: S355J2H Rozměry: 250 × 150 × 8. Povrchová úprava: žárové pozinkování (EN 1461).

MODERNIZACE A

Jakost: Trubky z povětrnostně odolné oceli SSAB 355WH. Rozměry: 250 × 150 × 8,5. Povrchová úprava: Patina.

MODERNIZACE B

Jakost: Trubky z povětrnostně odolné oceli SSAB 500WH. Rozměry: 250 × 150 × 6,0. Povrchová úprava: Patina.

MODERNIZACE C

Jakost: Trubky z povětrnostně odolné oceli SSAB 500WH. Rozměry: 300 × 100 × 6,0. Povrchová úprava: Patina.

Diagram nákladů při modernizaci
Diagram hmotnosti při modernizaci
Diagram PGO při modernizaci
Diagram rozsahu životnosti při modernizaci
Diagram tuhosti při modernizaci
Diagram PGO při modernizaci

Vyloučení odpovědnosti: VŽDY OVĚŘUJETE PLATNOST MODERNIZOVANÝCH NÁVRHŮ A DODRŽUJTE VŠECHNA PLATNÁ KONSTRUKČNÍ PRAVIDLA.
Výpočty byly provedeny pro stejnou pevnost v ohybu v hlavním směru s korozním přídavkem 0,5 mm, který se v konstrukčním výpočtu neuvažuje.
Celkové úspory nákladů se mohou lišit v závislosti na technické modernizaci a cenách za ocel a pozinkování.
PGO vychází z dávkového žárového zinkování ocelových výrobků dle EN ISO 1461 EVROPSKÝ PRŮMĚR, S-P-00915 vs. konstrukční duté profily SSAB, S-P-02241

Tento příklad výpočtu pro konstrukční duté profily byl proveden pro stejnou pevnost v ohybu v hlavním směru ohybu nosníku. Jako referenční materiál byl zvolen dávkově zinkovaný standardní dutý profil S355J2H. Scénář aktualizace A představuje odpovídající nosník vyrobený z povětrnostně odolného dutého profilu SSAB 355WH. Je pozoruhodné, že náklady i hodnoty PGO jsou v porovnání se stávajícím řešením nižší.

I se zvoleným 0,5mm korozním přídavkem pro povětrnostně odolnou ocel by v porovnání se scénářem modernizace A poskytly scénáře modernizace B a C (s povětrnostně odolnou ocelí SSAB 500WH) kromě nižší hmotnosti profilů i vyšší úspory nákladů a hodnoty PGO. Pokud má zůstat tuhost v hlavním směru ohybu na téže úrovni jako je tomu u stávajícího nosníku, může být konečným zvoleným řešením scénář modernizace C.


Výsledky testů v atmosférických podmínkách prokazují vynikající odolnost proti korozi

Finské technické výzkumné centrum VTT provedlo test koroze u čtyř různých mostů vyrobených z povětrnostně odolné oceli SSAB. Tento test poskytl údaje o výkonu za skutečných atmosférických podmínek ve Finsku během 32letého období. Výsledky potvrzují, že celková korozní rychlost povětrnostně odolných ocelí v atmosférických podmínkách C2 a C3 z nich činí dobrou volbu s minimálními korozními přídavky. Testy také prokázaly, že již během prvních pěti let po uvedení do provozu se ztráty způsobené korozí výrazně snížily díky stabilizaci patiny.

Myslíte si, že by váš příští stavební projekt využil výhody povětrnostně odolné oceli SSAB? Hledáte-li konstrukci s vynikající odolností proti korozi, delší životností, nižšími náklady na životní cyklus a lepší uhlíkovou stopou, může pro vás být povětrnostně odolná ocel SSAB tou správnou volbou. Prohlédněte si naše informace o produktech pro konstrukce a mostynebo kontaktujte náš prodejní tým.