Společnost Transtech si pro model nové tramvaje vybrala povětrnostně odolnou ocel SSAB 550 W

Když měl hlavní finský výrobce železničních kolejových vozidel a tramvají za úkol dodat městu Helsinki moderní, lehké tramvaje, které by se osvědčily i za mimořádných povětrnostních podmínek, obrátil se pro zatepla válcovanou vysokopevnostní ocel 550 W na společnost SSAB.

Ocel poskytuje základy pro inteligentní trendy v dopravě

V mnoha městech po celém světě se osvědčují jako účinné a životaschopné řešení problémů veřejné dopravy systémy lehké kolejové dopravy. Při zavádění tohoto vývoje pomáhají tramvaje, protože přispívají k revitalizaci vnitřních částí měst, posilování maloobchodních prodejců v jejich centrech a k obnově měst.

Když společnost Helsinki City Transport pověřila finského výrobce železničních vozidel Transtech výrobou nových tramvají pro hlavní město, obrátil se tento výrobce na společnost SSAB. Společnost Transtech si vybrala vysokopevnostní povětrnostně odolnou ocel jako materiál pro konstrukci nového modelu tramvaje.

„Vývoj nízkopodlažních tramvají společnosti Transtech vycházel z požadavků na bezpečnost a vytvoření nejlepší hodnoty za vynaložené finanční prostředky. To znamená zajistit vysokou spolehlivost a dostupnost, stejně jako nízké náklady na provoz a údržbu, což využití oceli odolné vůči povětrnostním vlivům podporuje,“ říká Pasi Rytkönen, manažer pro materiál a logistiku společnosti Transtech.

Bezpečné a spolehlivé konstrukce do proměnlivých klimatických podmínek

Tradiční řešení s volným otáčením podvozku u nových tramvají společnosti Transtech je kombinováno s moderním nízkým podlažím. Tyto tramvaje jsou ideální pro náročnou trať a proměnlivé povětrnostní podmínky, které v Helsinkách často panují, od mrazivých teplot až po letní žár.

Vzhledem k tomu, že karoserie je vyrobena ze speciální vysokopevnostní oceli, jsou tyto tramvaje bezpečné, pevné a odolné. Všechny použité materiály a konstrukce jsou vysoce odolné vůči korozi a únavovému zatížení. Lakovaná ocel karosérie je účinně chráněna proti korozi a vydrží po celou dobu životnosti tramvají; tyto materiály také umožňují snadné opravy v případě poškození následkem kolize. Karosérie jsou svařovány v souladu s nejpřísnějšími požadavky na kolejová vozidla dle normy EN 15085.

Vysoce odolná konstrukce s nízkou hmotností, která předává poselství

Tyto tramvaje byly navrženy a konstruovány tak, aby se vyrovnaly s velkým zatížením, což je dáno prakticky největším počtem sedadel a kapacitou cestujících ve své třídě. Díky použití vysokopevnostní oceli je hmotnost tramvají nižší, protože lze použít tenčí ocel při zachování požadovaných vlastností. Lehčí konstrukce tramvají znamená, že k jejich provozu je zapotřebí méně energie, což také zvyšuje udržitelnost.

Společnost Transtech je hrdá na své moderní, barevné a elegantně navržené nové tramvaje. Jak tak elegantně proplouvají ulicemi města, zanechávají za sebou odvážné prohlášení - vypovídají o výrazném průmyslovém designu, úsporách energie, vyšší efektivitě, nižších nákladech na údržbu a vyšším výkonu.

* dříve Optim 550 W

Více informací ohledně cen a možnosti objednání povětrnostně odolné oceli SSAB a oceli COR-TEN® odolné proti korozi získáte prostřednictvím telefonátu nebo e-mailové zprávy.