Co je to Domex Plus

Ocel SSAB Domex® Plus je součástí další generace vysokopevnostních mikrolegovaných ocelí (HSLA). Jedná se o vyvinutější verzi dobře osvědčené oceli SSAB Domex® známé svými extrémně konzistentními vlastnostmi.

Ocel SSAB Domex® Plus je součástí další generace vysokopevnostních mikrolegovaných ocelí (HSLA). Jedná se o vyvinutější verzi dobře osvědčené oceli SSAB Domex® známé svými extrémně konzistentními vlastnostmi.

Ocel SSAB Domex® Plus je vyráběna unikátní výrobní technologií, která ji dodává jemnější mikrostrukturu, a jemnozrný a rovnoměrně distribuovaný perlit, což vede ke zlepšení vlastností při překonávání technických problémů při lisování, děrování a lisování. Vyznačuje se také vynikajícími tvářecími vlastnostmi a je dostupná jak lokálně, tak globálně. My totiž víme, že všechno je založeno na detailech.

S ocelí SSAB Domex® Plus, vždy víte, co dostanete, protože její vlastnosti zůstávají u každé dodávky stejné. Ocel, na kterou se můžete vždy spolehnout. To vám pomůže zvýšit produktivitu, snížit odpad, zdokonalit výrobu a snížit náklady.

Ocel SSAB Domex® Plus je dostupná ve všech formách podle vašich požadavků, a to jako mořené či mořené nařezané svitky i řezaná na délku.

Domex® Plus nabízí:

 • vylepšenou kvalitu střihu,
 • dokonalejší tažnost okrajů,
 • vynikající houževnatost min 40 J / -60 °C,
 • výkon při střihu,
 • výkon během válcování,
 • minimální mez kluzu 355 až 500 MPa.

 

Ideální pro řešení problémů sériové výroby v oblasti:

 • tváření,
 • přesného děrování,
 • děrování,
 • ražení.
 • ohýbání.

 

Již se nemusíte obávat:

 • prasknutí hran při tváření,
 • vzniku mikrotrhlin během děrování,
 • lamelového dělení během střihu,
 • příliš malých průřezů při děrování,
 • potřeby dalších úprav.

 

Robustní chování

Řezná vůle je jedním z nejdůležitějších parametrů, během sériové výroby se však často mění. Díky jemnější mikrostruktuře se ocel SSAB Domex® Plus chová mimořádně robustně při měnících se vzdálenostech a opotřebení nástrojů. To znamená stabilnější kvalitu řezané hrany a robustnější proces, což má přímý vliv na kvalitu řezaných hran a náklady na údržbu nástrojů.

Jednoduše řečeno: robustní materiál umožňuje používat nástroje déle a bez trhlin, i když jsou nástroje opotřebované. To vede k efektivnější výrobě a nižším nákladům.

Vysoká rázová houževnatost

Standardní ocel po ochlazení křehne. Ocel Domex® Plus však zůstává houževnatá i při teplotách až do -60 °C, takže můžete pracovat i při poklesu teploty.

Dokonalejší tažnost okrajů

Ocel Domex® Plus vykazuje extrémně robustní chování při tažení hran, má značně vyšší hodnoty expanze otvorů i při změně řezné vůle a mnohem nižší rozptyl.
To přináší lepší kvalitu dílů a zajišťuje robustnost zpracování.

Špičkový materiál

Ocel SSAB Domex® Plus má mnohem jemnější řezanou hranu i při vyšší řezné vůli. Oblast střihu je delší a oblast lomu je jemnější. Delší oblast střihu odolává zvětšování trhlin při tváření a při dynamickém zatížení.

Oblast střihu zůstává větší i v případě, že se zmenší řezná vůle, což znamená, že nástroje pro stříhání a děrování budou mít delší životnost. Ocel SSAB Domex® Plus má také vysokou toleranci vůči opotřebení. Jakmile se hrany děrovacích nástrojů opotřebují a vůle nástrojů vzroste, nastoupí ocel SSAB Domex® Plus.

Nádoba na šrot zůstává prázdná

Ohýbání a lisování probíhá bez trhlin, protože ocel SSAB Domex® Plus má vynikající lokální tvářitelnost.

Komplexní ohýbání a tváření pod vysokým tlakem lze provádět bez prasklin, což výrazně zlepšuje výtěžnost a kvalitu konečného výrobku. Pokud jsou všechny detaily dokonalé, vznikne méně odpadu.

Ocel Domex® Plus umožňuje používat více materiálu a zanechává méně odpadu, protože může být řezána různými způsoby, a přitom si stále zachovává své vlastnosti. Můžete také vytvořit širší nabídku tvarů. Ocel SSAB Domex® Plus můžete ohýbat, řezat či tvářet, vždy si zachová dokonalý tvar.