SSAB Domex® 460LAD

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

Na této stránce

Obecný popis produktu

Pokovené oceli SSAB Domex HSLA jsou určeny pro náročné konstrukční aplikace, které kromě vysoké pevnosti vyžadují i galvanickou ochranu proti korozi a dobrou tvářitelnost. Pokovené oceli SSAB Domex HSLA jsou značeny podle minimální garantované meze kluzu od 220 do 500 MPa. Většina z těchto ocelí odpovídá normě EN 10346 a překračují normativní požadavky lepší tvářitelností a konzistentnějšími vlastnostmi. Stabilnější výsledky tváření pak zvyšují výrobní produktivitu. Díky nízké variabilitě mechanických vlastností jsou velmi vhodné pro automatizované tvářecí procesy. Kromě běžných zinkových (Z) povlaků obsahuje nabídka povlaky typu Galfan (ZA) a Galvanneal (ZF) pro vyšší stupeň ochrany proti korozi.

Interval rozměrů

Ocel SSAB Domex 460LAD je k dispozici v tloušťkách 0.80–2.00 mm a šířkách až 1500 mm ve formě svitků, řezaných svitků a přístřihů s délkami až 6 m. Dostupné rozměry závisí na povrchové úpravě.

Mechanické vlastnosti

Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
Vybrat sloupce k zobrazení
  Nátěr Standardní Pevnost v kluzu Re 1)
  (MPa)
  Pevnost v tahu Rm
  (MPa)
  Tažnost A80 2)
  (min %)
  Min. vnitřní poloměr ohybu pro 90° ohyb 3)
  (x t)
  Z, ZA EN 10346 460 - 560 500 - 640 16 1.0
  Porovnat parametry

  Zvolte jeden parametr k porovnání

  Porovnání

   Mechanické vlastnosti se testují v příčném směru.

   1) Není-li přítomna žádná výrazná mez kluzu, použije se 0.2% hodnota meze kluzu Re. Pokud má produkt výraznou mez kluzu, platí hodnoty pro nižší mez kluzu Re.

   2) Pokud je tloušťka menší nebo rovna 0.7 mm a větší než 0.5 mm, sníží se minimální hodnota prodloužení o 2 jednotky. Pro tloušťku menší nebo rovnou 0.5 mm je minimální hodnota snížena o 4 jednotky. Kromě toho se v případě povlaku ZF snižuje minimální hodnota o 2 jednotky.

   3) t = tloušťka plechu. V některých případech může při malém poloměru ohybu docházet k mikrotrhlinám povlaku v oblasti ohybu. Tam, kde to konstrukce umožňuje, se uživatelům doporučuje použít větší poloměr.

   Chemické složení (pánevní analýza)

   Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
   Vybrat sloupce k zobrazení
    C
    (max %)
    Si
    (max %)
    Mn
    (max %)
    P
    (max %)
    S
    (max %)
    Al
    (min %)
    Ti
    (max %)
    Nb
    (max %)
    0.10 0.50 1.50 0.025 0.025 0.015 0.10 0.07
    Porovnat parametry

    Zvolte jeden parametr k porovnání

    Porovnání

     Hmotnostní podíl v procentech.

     Tolerance

     Pokovené oceli SSAB Domex® HSLA se dodávají s tolerancemi tloušťky, šířky a délky dle normy EN 10143. Nejsou-li v objednávce uvedeny žádné zvláštní pokyny, dodávají se výrobky s běžnými tolerancemi podle této normy. Speciální tolerance dle normy EN 10143 nebo jiné specifikace tolerance lze dohodnout samostatně při objednávce.

     Povrchy

     Povrchová úprava

     Pokovené výrobky nabízíme v provedení Zinc (Z), Galfan Zinc-Aluminium (ZA) nebo Galvanneal Zinc-Iron (ZF). Katodická antikorozní ochrana těchto kovových povlaků je přímo úměrná jejich tloušťce. Silný povlak tedy poskytuje lepší ochranu ocelového podkladu proti korozi než tenký povlak. Tenké povlaky se však doporučují pro aplikace s vysokými požadavky na tvářitelnost.

     Zinc

     Provedení Zinc (Z) má téměř výhradně zinkové složení (>99 %) a neobsahuje olovo. Vzniká tak jemně krystalický zinkový květ splňující vysoké požadavky na vizuální aspekt. Vyrábí se žárovým zinkováním. Díky dobré tvářitelnosti bezolovnatých povlaků zůstává zachována dobrá ochrana proti korozi v místech ohybů. Povlak s drobným zinkovým květem se označuje písmenem M.

     Galfan

     Galfan (ZA) je pokovení v zinkohliníkové lázni s eutektickým složením cca 95 % Zn a 5 % Al. Tento povlak má lepší antikorozní a tvářecí vlastnosti než běžné zinkové povlaky. Galfan charakterizuje světlý kovový povrch s jemným vzorováním. Nanáší se ponorem do taveniny.

     Galvanneal

     Úpravu Galvanneal (ZF) zajišťuje ferozinková lázeň s přibližně 10% obsahem železa. Tento povlak se vyrábí tepelným zpracováním po kontinuálním procesu žárového nanášení. Oceli s povlakem ZF jsou vynikající pro odporové svařování a jsou určeny k použití ve vysoce kvalitních lakovaných výrobcích. Povlak typu Galvanneal lze poznat podle typicky našedlého matného povrchu.

     Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
     Vybrat sloupce k zobrazení
      Označení povlaku Minimální celková hmotnost povlaku, oba povrchy *
      (g/m2)
      Orientační hodnota pro tloušťku povlaku na povrch
      (typical µm)
      Z100 100 7
      Z140 140 10
      Z180 180 13
      Z200 200 14
      Z225 225 16
      Z275 275 20
      Z350 350 25
      Z450 450 32
      Z600 600 42
      ZA095 95 7
      ZA130 130 10
      ZA155 155 11
      ZA185 185 14
      ZA200 200 15
      ZA255 255 20
      ZA300 300 23
      ZF080 80 6
      ZF100 100 7
      ZF120 120 8
      ZF140 140 10
      Porovnat parametry

      Zvolte jeden parametr k porovnání

      Porovnání

       *Při trojité kapkové zkoušce.

       Kromě těchto tlouštěk povlaků definovaných normou EN 10346 obsahuje nabídka různé asymetrické povlaky, povlaky se stejnou minimální hmotností povlaku na plochu a další specifikace OEM, které jsou k dispozici na požádání.

       Kvalita povrchu

       Normální povrch (A)

       Nedokonalosti, jako krupička, šmouhy, škrábance, důlky, změny vzhledu povrchu, tmavé skvrny, pruhy a mírná skvrnitost po pasivaci jsou přípustné. Mohou se objevit trhlinky při rovnávání ohybů nebo stopy po stékání. Může dojít také ke vzniku prasklin a Lüdersových vrásek na svitcích. Kvalita povrchu A má lesklý vzhled.

       Vylepšený povrch (B)

       Kvalita povrchu B se dosahuje povrchovým válcováním za studena. V této kvalitě povrchu jsou přípustné drobné nedokonalosti (trhlinky při rovnávání ohybů, stopy povrchového válcování za studena, drobné škrábance, struktura povrchu, stopy po stékání a mírná skvrnitost po pasivaci). Kvalita povrchu B má matný vzhled.

       Povrchová úprava

       K zamezení tvorbě bílé rzi během přepravy nebo skladování jsou k dispozici následující povrchové úpravy:

       Chemická pasivace (C)

       Není-li dohodnuto jinak, dodávají se svitky a plechy v provedení Zinc a Galfan jako chemicky pasivované. Na povrchu výrobku zůstává tenká pasivovaná vrstva. Slouží k ochraně povrchové úpravy před tvorbou bílé rzi během přepravy a skladování. Tato úprava však není dostatečná k ochraně za všech podmínek.

       Olejování (O)

       V případě potřeby lze místo chemické pasivace použít olejování. Pokovené výrobky určené k ošetření nátěrem se doporučuje dodávat v naolejovaném stavu. Pozinkované svitky se tedy dodávají jako naolejované, není-li dohodnuto jinak. Dočasná antikorozní ochrana olejem závisí zejména na době skladování. U olejovaných výrobků je proto třeba vyvarovat se dlouhého skladování.

       Chemická pasivace a olejování (CO)

       Pro maximální ochranu povrchu je k dispozici pasivace s naolejováním.

       Nechráněno (U)

       V nechráněném stavu, tj. bez povrchové úpravy, hrozí při přepravě, skladování či manipulaci nebezpečí vzniku produktů koroze a škrábanců. Výrobky se dodávají bez povrchové úpravy pouze v případě výslovného požadavku zákazníka – na jeho vlastní odpovědnost.

       Obecné informace o povrchové úpravě

       Veškeré povrchové úpravy vyhovují směrnici RoHS (2011/65/EU) a neobsahují chrom VI (Cr6+).

       Povrchové úpravy poskytují pouze dočasnou ochranu povrchu během přepravy a skladování. Na povrchu světlých, nově ošetřených svitků nebo v prostoru mezi těsně zabalenými plechy se snadno vytvoří bílá rez, pokud se na povrchu shromažďuje zkondenzovaná nebo dešťová voda, která se nedokáže rychle odpařit. K zamezení vzniku bílé rzi je třeba dbát, aby byly ošetřené výrobky během přepravy a skladování suché. Kondenzace může vznikat mezi vrstvami či plechy například v důsledku denních teplotních změn nebo po přemístění studených výrobků do vyhřáté budovy. Jestliže materiály navlhnou a začne se tvořit bílá rez, bude třeba je oddělit a umístit tak, aby se rychle vysušily. Tím zamezíte dalšímu vzniku bílé rzi.

       Kontaktní informace

       www.ssab.com/contact